Włochy – Młodzi cudzoziemcy bez opieki: organizacja “Salesiani per il Sociale APS” uruchamia szkoleniową platformę cyfrową

22 wrzesień 2021

(ANS – Rzym) – Nieustannie angażując się na rzecz potrzebujących, organizacja “Salesiani per il Sociale APS” oficjalnie uruchomiła digital notebook ( cyfrowy notatnik): “L’accompagnamento dei minori non accompagnati in Europa: le esperienze dei Professionisti del sociale” (Towarzyszenie nieletnich bez opieki w Europie: doświadczenia profesjonalistów społecznych). Jest to platforma cyfrowa, która pozwala szkolić i dokonalić pracowników pracujących z nieletnimi bez opieki w Europie.

Już 16 października 2020 r. została uruchomiona platforma angielska i francuska, co miało miejsce w czasie międzynarodowego seminarium internetowego: “Caring for unaccompanied minors in Europe” (Zatroszczyć się o nieletnich bez opieki w Europie). Teraz, dzięki pracy “Salesiani per il Sociale APS”, ta platforma będzie mieć również wersję włoską, a w międzyczasie inni partnerzy zajmowali się innymi wersjami, grecką i niemiecką.

Platforma jest owocem pracy wykonanej w ramach projektu “Building knowledge from local practices: a solution for better care and support of unaccompanied minors in Europe” (Zdobywanie wiedzy w ramach lokalnych praktyk: rozwiązania w perspektywie lepszej opieki i wsparcia dla małoletnich bez opieki w Europie), w który było zaangażowanych siedmiu partnerów z Europy: “Apprentis d’Auteuil” z Francji, organizacja, która stała na czele; “Salesiani per il Sociale APS” z Włoch; “Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands” z Niemiec; “The Smile of a Child” z Grecji; a także partnerzy w zakresie badawczym: Uniwersytet z Gandawy w Belgii; Uniwersytet z Bedfordshire w Anglii, “Uniwersyteckie Obserwatorium Migracji Nieletnich” z Poitiers we Francji.

To narzędzie będzie stanowić dla działaczy możliwość stałego doskonalenia się i kontaktu z cyfrową ekipą ekspertów z tego sektora  i innymi działaczami z różnych krajów.

Proponowany kurs online będzie obejmował trzy etapy procesu towarzyszenia w ramach strukur przebywania dzieci: po pierwsze, przyjęcie po przybyciu ich; po drugie, kwestia zatroszczenia się o tych nieletnich w czasie ich pobytu i wreszcie – sposób odpowiedniego wsparcia po opuszczeniu przez nich ośrodka, w którym przebywali.

Kurs można realizować z maksymalną elastycznością, wybierając preferowany moduł i zgodnie z własnymi potrzebami. Można śledzić go od początku do końca lub wybrać moduł, o którym chcemy się dowiedzieć więcej. Prezentowany materiał jest związany z realnym doświadczeniem, które było udziałem ludzi pracujących z tego typu dziećmi: interaktywne filmy, prezentacje audio, świadectwa. Podczas szkolenia będzie możliwość samooceny działań i zdobytej wiedzy. Na koniec będzie można otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Działaczka “Salesiani per il Sociale APS”, Elma Placido, która brała udział w przygotowaniu tego narzędzia pedagogicznego, zaznacza, że opracownie tej platformy było bardzo pięknym doświadczeniem, które było udziałem różnych wychowawców z tego sektora, ale z różnych krajów.

To narzędzie jest również przydatne do szkolenia osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z problemem imigracji lub z tymi, którzy wymagają doskonalenia w tym względzie.

By się więcej dowiedzieć: https://www.apprentis-auteuil.com/digital_notebooks_for_social_work.html

By się zapisać: https://digitalnotebooks.riseup.ai/Account/login

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.