Belgia – “Don Bosco International” z “European Sunday Alliance”: Niedziela bez pracy dla przyszłości Europy

24 wrzesień 2021
Foto: Jessica Rockowitz

(ANS – Bruksela) – Z dniem 9 maja tego roku Unia Europejska uruchomiła wielojęzyczną platformę cyfrową, w ramach której obywatele Europy mogą dzielić się pomysłami i proponować wydarzenia w kontekście zastanowienia się nad przyszłością Europy. Inicjatywa zapoczątkowała udział w “Konferencji w sprawie przyszłości Europy”, w której biorą udział losowo wybrani obywatele i wybrani przedstawiciele, a która osiągnięcie konsensusu, gdy chodzi o niektóre konkretne propozycje w kontekście reformy Unii Europejskiej,  do wiosny 2022 roku.

Wiele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach organizuje obecnie wydarzenia i dzieli się różnymi pomysłami w tym względzie. Wśród nich znajduje się “European Sunday Alliance” – ESA  (Europejskie Przymierze na rzecz Niedzieli), które stanowi szeroką sieć zrzeszającą ponad 100 organizacji, z krajowymi “Przymierzami na rzecz Niedzieli”, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, kościołami i wspólnotami religijnymi z Unii Europejskiej: wszyscy oni angażują się w uwrażliwianie na tę jedyną w swoim rodzaju wartość, jaką stanowi Niedziela dla społeczeństwa, i znaczenie dnia wspólnego odpoczynku.

“Don Bosco International” (DBI), organizacja, która reprezentuje Zgromadzenie Salezjańskie w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej, jako członek Zarządu “ESA”, umieścił pewną propozycję w tym względzie na swojej platformie, opowiadając się za dniem wolnym od pracy w tygodniu, jako dniem odpoczynku dla obywateli i pracowników.

“Uważamy, że ten cel jest ważny również dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Nie chodzi tylko o tradycje i korzenie: stawką jest przyszły integralny ludzki rozwój dzieci, młodzieży i rodzin. Naszym zdaniem Unia Europejska powinna opowiedzieć się za dniem wolnym w ciągu tygodnia, którego wybór należałby do państw członkowskich,  które prawdopodobnie wybrałyby niedzielę jako cotygodniowy dzień wolny od pracy” – powiedział Renato Cursi, sekretarz wykonawczy DBI.

“ESA” wskazało kilka powodów na poparcie swojej propozycji:

  1. Kiedy godziny pracy ulegają rozdrobnieniu i wydłużają się do weekendów, traci się dużo czasu, który w przeszłości był wykorzystywany na zaangażowanie obywatelskie, wspólne działania, zajęcia społeczne, sportowe i praktyki pobożne, zajęcia domowe, opiekuńcze i, bardziej ogólnie, na spędzanie czasu ze sobą. Temu trendowi należy przeciwdziałać poprzez bardziej zsynchronizowany czas odpoczynku.
  2. Pracownicy cierpią na mniejszy stres i szybciej wracają do zdrowia, jeśli mogą cieszyć się wspólnym czasem wolnym, przebywając z rodziną, przyjaciółmi i we wspólnocie, zamiast spędzać czas w samotności. Dzięki temu także osiągają lepsze wyniki w pracy i rzadziej chorują i są nieobecni w pracy.  Oprócz zwiększonej obecności w pracy, lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, przy mniejszym stresie, przynosi dalsze korzyści dla firm; zdrowe warunki pracy, które obejmują również czas na wypoczynek, pozwalają pracownikom na większą kreatywność, zaangażowanie i innowacyjność.
  3. Dzień wspólnego odpoczynku wzmocniłby tożsamość kulturową i ma kluczowe znaczenie dla wolontariatu i wspólnego europejskiego zaangażowania.

Aby zarejestrować się i poprzeć tę propozycję, kliknij tutaj.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.