Ekwador – Forum dotyczące przygotowania do pracy i zatrudnienia młodzieży

29 wrzesień 2021

(ANS – Quito) – W ubiegłą środę, 22 września, na kampusie Politechniki Salezjańskiej  (UPS) w Quito, zaczęło się Forum nt. “Przygotowanie do pracy i zatrudnienie młodzieży”, co nastąpiło w obecności ks. Francisco Sáncheza, przełożonego salezjańskiej inspektorii Ekwadoru; ks. Juana Cárdenasa, rektora UPS, i Patricio Donoso, ministra pracy.  

Uczestniczyło w nim 250 osób reprezentujących różne instytucje społeczne, polityczne i biznesowe Ekwadoru.  Niektórzy z nich uczynili to osobiście, a inni brali udział online.

Celem spotkania było podtrzymanie refleksji na wskazany temat za pośrednictwem stałego okrągłego stołu – w którym biorą udział różne podmioty z sektora publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego – aby uwidocznić podejmowane wysiłki i promować odpowiednią politykę, programy i projekty, które wzmacniają kształcenie zawodowe.   

W dniu rozpoczęcia Forum ks. Sánchez podkreślił, że Zgromadzenie Salezjańskie w Ekwadorze jest zaangażowane w wychowanie i edukację salezjańską młodzieży. Zaznaczył również, że przygotowanie do pracy, które nie jest związane z systemem szkolnictwa średniego lub wyższego, jest alternatywą zawodową profesjonalizacji, która zwiększa szanse na znalezienie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ze swojej strony minister pracy, jeszcze przed swoim przemówieniem, powiedział, że jest dumny z tego, że jest byłym wychowankiem salezjańskiej szkoły “Cardenal Spellman”. Następnie stwierdził, że w kierowanym przez niego ministerstwie pracują nad zaspokojeniem potrzeb ludzi młodych związanych ze znalezieniem pracy i nad tym, co konieczne jest dla wzmocnienia kształcenia i edukacji – filarów lepszej przyszłości. 

W czwartek miały miejsce pierwsze prezentacje przewidziane w czasie tego Forum, które prowadzili p. Gonzalo Graña, “programme officer ILO/Cinterfor”, i ks. Juan Cárdenas. Prezentacja p. Grañi oscylowała wokół tematu Sytuacja związana z pracą i edukacja nieformalna w Ekwadorze i w Regionie. Natomiast ks. Cárdenas skupił się na systemie edukacji w Ekwadorze, zaznaczając, że nie powinno to się ograniczyć do debat politycznych czy akademickich, ale przełożyć na konkretne działania, jako że 53% ludzi młodych w wieku 15-24 lata jest bez zatrudnienia albo podejmuje pracę, za którą nie otrzymują wynagrodzenia.

Na koniec dnia głos zabrali: p. Diana Icaza, przewodnicząca Rady Krajowej ds. obrony praw rzemieślników, która mówiła o kształceniu w zakresie rzemiosła w Ekwadorze, oraz p. Carlos Barrionuevo, podsekretarz polityki pracy, który odniósł się do polityki publicznej promocji zatrudnienia, w sposób szczególny uwzględniając młodzież i sektory produkcyjne.  

Spotkanie kontynuowano w czwartek i piątek, z różnymi prezentacjami i panelami, które dotyczyły zagadnień związanych z przedsiębiorczością, pośrednictwem pracy, modelami szkolenia ludzi z udziałem ekspertów z sektora publicznego i prywatnego. To zakończyło się open house, z przedstawieniem instytucjonalnego doświadczenia w zakresie modeli zarządzania, technologii, pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości, szkolenia ludzi i wsparcia psychospołecznego.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.