Włochy – Przygotowując “Forum Salesianum”

06 październik 2021

(ANS – Rzym) – W dniu 1 października, w pomieszczeniach Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie spotkali się członkowie komitetu organizującego “Forum Salesianum”, których zadaniem jest przygotowanie, na poziomie praktycznym i merytorycznym, kolejnej edycji tego odbywającego się co dwa lata wydarzenia, które ma mieć miejsce pod koniec przyszłego lata, w sierpniu 2022 roku.

“Forum Salesianum” to historyczny kontynuator “Salezjańskich Kolokwiów”, inicjatywy, która została podjęta w kontekście europejskim w dalekim 1968 roku, będąc spotkaniem salezjanów dobrze przygotowanych pod względem naukowym oraz zaintersowanych studium i pogłębieniem osoby Księdza Bosko i salezjańskiego życia w celu zaproponowania rozwiązań dotyczących konkretnych problemów związanych z życiem wspólnot.

Od 1973 r. w seminariach naukowych mogą również uczestniczyć córki Maryi Wspomożycielki (CMW), ochotniczki Księdza Bosko i salezjanie współpracownicy. 

Po 26. Kolokwium Międzynarodowym dotyczącym salezjańskiego życia, które odbyło się w Berlinie w dniach 25-27 sierpnia 2011 r., wskazano na dalszą potrzebę tych naukowych spotkań, za czym opowiedzieli się wszyscy uczestnicy – salezjanie, córki Maryi Wspomożycielki i świeccy – jako na ważne wydarzenie formacyjne dla inspektorii europejskich.  

Ekipa koordynująca tę inicjatywę zaproponowała wówczas zastąpienie tradycyjnej nazwy “Kolokwia” nową nazwą “Forum Salezjańskie”, opowiadając się również z uaktualnieniem jej ducha i celów. 

Dlatego dzisiaj “Forum Salezjańskie” zamierza podtrzymać żywy dialog na poziomie europejskim w kwestiach pedagogiki, duszpasterstwa i duchowości, a także promować wymianę między teorią a praktyką oraz wnosić wkład salezjański w rozwiązywanie aktualnych problemów.

Komitet organizacyjny najbliższej edycji Forum tworzą: Katharina Karl, przedstawicielka inspektorii niemieckiej (GER); Lana Ivanjek, reprezentująca inspektorię austriacką (AUS); siostra Magna Martinez z Wydziału Nauk Pedagogicznych CMW “Auxilium”; ks. Wim Collin, wykładowca UPS oraz ks. Carlo Loots z inspektorii Belgii Północnej i Holandii (BEN), jako jego przewodniczący.

Tych pięciu członków Komitetu w czasie swojego spotkania zajmowało się przygotowaniem najbliższej, letniej edycji Forum, wybierając jako jego temat “Towarzyszenie” w szerokim tego słowa znaczeniu. Ta kwestia będzie rozpatrywana z różnych perspektyw: perspektywy historycznej, wychodząc od listów Księdza Bosko i Matki Mazzarello; perspektywy biblijnej; perspektywy psychologicznej i pedagogicznej. Jednak przedmiotem obrad będą również zagadnienia etyczne z konkretnymi przykładami w tym względzie.

Forum charakteryzuje się oryginalną metodą pracy. Z jednej strony mamy różne konferencje, a z drugiej – wymianę opinii wśród uczestników Forum. Ci uczestnicy reprezentują różne gałęzie Rodziny Salezjańskiej: Salezjanie, Córki Maryi Wspomożycielki, Salezjanie współpracownicy; są także współpracownicy świeccy z dzieł salezjańskich w różnych krajach europejskich.

Ostatnie “Forum Salesianum” odbyło się w Monachium, w Niemczech, w sierpniu 2020 r., a najbliższa jego edycja będzie mieć miejsce w Turynie-Valdocco w dniach 23-26 sierpnia 2022 roku.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.