SG – “Formacja, aby być salezjańskimi pasterzami dzisiaj”. Czwarty filmik wideo z cyklu “Czas 28. Kapituły”

08 październik 2021

(ANS – Rzym) – “Formacja, aby być salezjańskimi pasterzami dzisiaj” to nie tylko tytuł czwartej wytycznej programowej, jaką Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime przekazał Zgromadzeniu na sześciolecie 2020-2026. Jest to przede wszystkim kluczowy element określający salezjanina Księdza Bosko dla współczesnej młodzieży. Stąd też, kilka tygodni po umieszczeniu w sieci czwartego filmiki wideo z cyklu “Czas 28. Kapituły”, wydaje się rzeczą właściwą pogłębić, z pomocą osób odpowiedzialnych za formację salezjańską, niektóre z licznych punktów, jakie Przełożony Generalny proponuje w tym filmiku.

Już samo tło tego filmiku jest bardzo wymowne: kaplica św. Franciszka Salezego w centrum Valdocco, w której Ksiądz Bosko modlił się z pierwszymi chłopcami, gdzie pomagał w rozwoju, pod względem ludzkim, pedagogicznym i duchowym, licznym Dominikom Savio, Michałom Magone, Franciszkom Besucco, Michałom Rua, Janom Cagliero…

Tak więc nie jest przypadkiem, że właśnie w tym miejscu ten, który jest 10. następcą Księdza Bosko, decyduje się mówić o formacji. W otoczeniu licznych ludzi młodych w formacji początkowej ks. Á.F. Artime wznosi wzrok ku górze, aby wskazać, że “prawdziwym protagonistą formacji jest Duch Święty”. Jest to jednak protagonizm, który nie niweluje wolności jednostki, ale który domaga się świadomego przylgnięcia, by możliwa była pełna realizacja danego podmiotu. Duch Święty może być protagonistą „tak długo, jak nasza uległość pozwala Duchowi przemierzać prawdziwą drogę” – zauważa zaraz potem ks. Á.F. Artime.

Twierdzi z radością, że Bóg wciąż bardzo kocha Zgromadzenie i ubogą młodzież, “ponieważ kochając młodych ludzi, wzywa nas i jego marzeniem jest, byśmy byli wśród nich”. Istotnie, dzisiaj jeden salezjanin na czterech na świecie to młody człowiek w formacji początkowej. Wyjaśnia następnie, że formacja nie dotyczy tylko “przejścia przez niektóre nasze domy”, ponieważ nie może to być przejście ograniczone do jakiegoś czasu, które zachodzi w pierwszych latach życia religijnego i kończy się raz na zawsze. Przeciwnie, jak stwierdza 10. następca Księdza Bosko, jest to “długi proces”, który “trwa całe życie”; proces, który cechują dwa zasadnicze elementy: miłość do Boga i miłość do ubogiej młodzieży: “Jeśli brakuje tej miłości, tej fascynacji Bogiem i tej wspaniałomyślności względem młodzieży, będziemy robić inne rzeczy, ale nie będzie to formacja salezjańska” – dodaje.

W kontekście tych słów Przełożonego Generalnego także radca ds. formacji, ks. Ivo Coelho, stwierdza: “droga formacyjna nie ma na celu ujednolicenie zakonników na poziomie jednego ideału, ale raczej wzmacnia w każdym z osobna te cechy, które dał mu Bóg, aby lepiej służyć braciom i siostrom. W tym znaczeniu formacja jest procesem wielkiej personalizacji, który domaga się rzemieślniczej pracy. I jest to praca stopniowa i delikatna, która nie odbywa się w samotności i nie ogranicza się nawet do specjalnie wyznaczonych formatorów, ponieważ formatorem jest sama wspólnota, z tymi współbraćmi, których Bóg stawia na naszej drodze”.

Ze swojej strony Raymond Callo, salezjanin koadiutor z sektora ds. formacji, skupia swoją uwagę na niektórych końcowych ujęciach tego filmiku, gdzie Przełożony Generalny mówi o międzynarodowości Zgromadzenia, co wyraźnie dostrzega każdy, kto odwiedza salezjańskie domy na całym świecie, zwłaszcza domy formacji początkowej. “Przełożony Generalny – stwierdza – oferuje nam następujące podejście: nie jest to zjawisko, które musimy przecierpieć, ale które powinno być przyjęte takim, jakim jest, czyli jako okazja do dawania świadectwa. W tak złożonym świecie, z tyloma podziałami nasza wspólnotowa rzeczywistość we wszystkich częściach świata stanowi prawdziwe proroctwo”.

Ten czwarty filmik z cyklu “Czas 28. Kapituły” chce być pomocą dla animacji, refleksji i debaty wśród młodych salezjanów w formacji, jak również – wszystkich innych synów Księdza Bosko rozsianych po całym świecie. Ten już został obejrzany przez wiele tysięcy osób i stale jest pobierany i odtwarzany w wielu wspólnotach, stanowiąc pomoc w pogłębieniu treści XXVIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego.

Filmik wideo jest dostępny – w językach włoskim i hiszpańskim z napisami w językach angielkimfrancuskim i portugalskim – na odpowiednich kanałach językowych ANSChannel. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.