Włochy – Ks. prof. Michal Vojtáš SDB nowym wicerektorem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego

12 październik 2021

(ANS – Rzym) – W czwartek 7 października wielki kanclerz Papieskiego Uniewersytetu Salezjańskiego (UPS), Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, mianował ks. prof. Michala Vojtáša wicerektorem UPS na najbliższe trzechlecie. Do głównych jego zadań będzie należeć promocja badań naukowych i współpraca z innymi ośrodkami UPS.

Dziękując za zaufanie, ks. Vojtáš zobowiązał się, że będzie “pełnić tę funkcję w ścisłej współpracy z Rektorem i różnymi ośrodkami Uniwersytetu i Zgromadzenia Salezjańskiego, promując badania naukowe, towarzysząc osobom i strategicznym procesom”. 

Ks. prof. Vojtáš urodził się 16 kwietnia 1977 r. w Koszycach, na Słowacji. Salezjanin od 1997 r., jest ekspertem w zakresie planowania i zarządzania edukacją. Obronił doktorat na Wydziale Nauk Pedagogicznych UPS nt. “Progettare e discernere: Progettazione educativo-pastorale salesiana tra storia, teorie e proposte innovative” (Planować i rozeznawać: salezjańskie planowanie wychowawczo-duszpasterskie między historią, teoriami i propozycjami innowacyjnymi), który ukazał się również drukiem (LAS, Roma, 2015).

Jest dyrektorem “Centrum Studiów Don Bosco” i wykładowcą historii i pedagogiki salezjańskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Rozwinął współpracę z Siedzibą Generalną Salezjanów, Salezjańskimi Instytucjami Szkolnictwa Wyższego (IUS) i różnymi salezjańskimi ośrodkami na poziomie kontynentalnym, krajowym i lokalnym.

Jest także autorem wielu publikacji, wśród których wyróżniają się następujące: “Pedagogia salesiana dopo Don Bosco” i “Reviving Don Bosco’s Oratory: Salesian Youth Ministry, Leadership and Innovative Project Management”, jak również redaktorem Materiałów Międzynarodowego Kongresu nt. “Giovani e scelte di vita: Prospettive educative” (Młodzi i wybory życiowe: Perspektywy wychowawcze).

Należy do redakcji czasopism: “Journal of Salesian Studies”, “Orientamenti Pedagogici” i “Note di Pastorale Giovanile”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.