Rwanda – Nowy salezjański kościół parafialny w stolicy kraju

14 październik 2021

(ANS – Kigali) – W dniu 2 października, w stolicy Rwandy, Kigali, został otwarty nowy salezjański kościół parafialny. Kościół ten, pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki, znajduje się na wzgórzu Kimihurua i stanowi część salezjańskiej placówki, która powstała tutaj w 1956 roku. Kościół, będący do tej pory zwykłym kościołem publicznym, został erygowany jako kościół parafialny przez kard. Antoine Kambandę, arcybiskupa Kigali.

Ten nowy kościół parafialny, 33 w archidiecezji Kigali, posiada nowoczesną infrastrukturę, został zbudowany od podstaw, co było możliwe przede wszystkim dzięki pomocy ekonomicznej Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime i licznych dobroczyńców, a proce nadzorował i koordynował ks. Danko Litrić, ówczesny dyrektor wspólnoty.  

“Parafia salezjańska w Kigali jest realizacją jednej z decyzji IV Kapituły Inspektorialnej, której pragnieniem było otwarcie salezjańskiej parafii w każdej ze stolic krajów tworzących wizytatorię, tj. w Burundii, Rwandzie i Ugandzie” – powiedział ks. Célestin Ngoboka, przełożony salezjańskiej wizytatorii Afryki Wielkich Jezior pw. św. Karola Lwangi (AGL).

Kard. Kambanda, oprócz inauguracji parafii Maryi Wspomożycielki w Kimihura, mianował również jej pierwszego proboszcza, którym został ks. Augustin-César Habanabakize SDB. W swoim przemówieniu kard. Kambanda wyraził swoje zadowolenie z powodu wkładu, jaki wnoszą salezjanie na rzecz misji duszpasterskiej w jego archidiecezji: “Jestem bardzo wdzięczny Zgromadzeniu Salezjańskiemu za jego stałą pracę i obdarowanie nas kapłanami, którzy pomagają nam szerzyć Ewangelię, a przede wszystkim dzisiaj – za podjęcie wysiłków, by zrealizować projekt związany z budową kościoła parafialnego pw. Maryi Wspomożycielki w Kimihurura”.

Dziękując za te słowa, ks. Célestin Ngoboka nakreślił główne linie, na których powinno koncentrować się duszpasterstwo nowej parafii: “Duszpasterstwo skupiające się na ludziach młodych, nie zapominając o rodzinach” – stwierdził. Następnie zachęcił wiernych, by pomogli proboszczowi i jego ekipie w realizacji misji duszpasterskiej, jaka została im powierzona.

Salezjanie z Kimihuruy, którzy są tam od wielu lat i są znani ze swojego zaangażowania w edukację na odpowiednim poziomie, co czynią poprzez przedszkole, szkołę podstawową i średnią, teraz zaangażują się na nowym polu pracy, którym będzie posługa duszpasterska.

Lokalna społeczność chrześcijańska, poprzez swojego rzecznika, wyraziła radość z powodu powstania kościoła parafialnego blisko ich domów. Jeśli wielu chrześcijan zna salezjanów przez pryzmat boisk sportowych i szkół, teraz ich poznają także poprzez posługę w tej parafii. Pan Bernard Mutaganda powiedział przy tej okazji: “Ten piękny kościół, który tutaj widzicie, został zbudowany przez salezjanów. Podziękujmy im, ponieważ tam, gdzie się gromadziliśmy, nie było wiele miejsc siedzących, a udawać się do najbliższego kościoła Świętej Rodziny było trudne dla nas. Dziękujemy również naszemu arcybiskupowi, który zgodził się, by nowa parafia została erygowana na wzgórzu Kimihurura, wśród naszych domów”.

Od trzech lat ten piękny kościół, który teraz jest kościołem parafialnym, budzi zainteresowanie ze strony lokalnej ludności, jest tutaj łączonych wiele małżeństw. W sieciach społecznościowych wielu określa go jako jeden z najpiękniejszych kościołów w kraju, ze względu na jego umiejscowienie, styl i prostotę.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.