Włochy – Rozpoczęcie nowego roku akademickiego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS)

15 październik 2021

(ANS – Rzym) – W dniu wczorajszym, 14 października, miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS). Przełożony Generalny i wielki kanclerz UPS, ks. Ángel Fernández Artime, przewodniczył Eucharystii w kościele “Santa Maria della Speranza”, znajdującym się przy uniwersytecie. Potem, już w pomieszczeniach UPS, głos zabrał najpierw nowy rektor ks. Andrea Bozzolo, a po nim prof. Susy Zanardo, wykładająca filozofię moralnę na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie. Ta ostatnia miała wykład inauguracyjny, w którym nawiązała do tematu przewodniego inauguracji i całego nowego roku: “Z młodymi w nowy początek. Zmiana epoki i łaska nadziei”.  

W homilii w czasie Mszy św., której przewodniczył, ks. Á.F. Artime stwierdził, że “dzisiaj i zawsze musi być dla nas, wierzących, czas Ducha Świętego, który będzie nas prowadził w naszym życiu ludzi wierzących, w nowym roku akdemickim, w życiu naszej akademickiej instytucji”. 

Następnie przypomniał o misji UPS: “pokazać, w jaki sposób światło wiary rodzi myśli i pielęgnuje propozycje edukacyjne”. I z myślą o wyzwaniach naszego czasu i nawiązując do hasła roku, zauważył: “Tylko bardzo intensywne doświadczenie duchowe dostarczy nam nieodzownego światła, które pozwoli zrozumieć to, co temat tego roku nazywa “nowym początkiem’”.

Kończąc, przypomniał, że w listopadzie obchodzimy stulecie urodzin wybitnego wykładowcy UPS, ks. Giuseppe Quadrio, do którego naśladownia wezwał całą społeczność akademicką, zachęcając do “proszenia Pana o łaskę łagodnego serca w Duchu Świętym”.

Już w auli Pawła VI uczelni ks. Bozzolo przybliżył najważniejsze momenty z życia uniwersytetu w ubiegłym roku, w czasie którego, pomimo trudności związanych z pandemią, salezjański uniwersytet kształcił i towarzyszył ponad 1700 studentom z 97 różnych krajów, z których połowa to byli świeccy, co było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu 275 wykładowców.

Potem nakreślił perspektywy związane z nowym rokiem: “Zamiast proponować konkretne linie działania, które muszą dojrzewać we wspólnym dialogu, uważam, że zadaniem rektora jest nakreślenie horyzontu formacyjnego – kulturowego i duchowego – w który wpisują się wielorakie działania”. I po przytoczeniu hasła przewodniego roku 2021-2022 podkreślił nie tyle potrzebę zaoferowania nowych usług czy nowych inicjatyw, co raczej kontynuowania autentycznej odnowy dynamiki wspólnoty i zdolności do dawania świadectwa. Zakończył stwierdzając, że zamiarem jego i społeczności akademickiej UPS jest “stawienie czoła wyzwaniom, które stoją przed naszym uniwersytetem i naszym czasem”, czyniąc to pod znakiem chrześcijańskiej nadziei.

Ze swojej strony prof. Zanardo, po przytoczeniu wielu przykładów i cytatów, które potwierdzały, że “w tym historycznym momencie, w złożoności i dysonansie doświadczenia, pytanie o sens i znaczenie Wszystkiego pozostaje nieuniknione”, podkreśliła rolę uniwersytetu w towarzyszeniu ludziom młodym w poszukiwaniu przez nich odpowiedzi, mówiąc do tych ostatnich: “Jesteście utkani z marzeń, ale wasza wolność potrzebuje więzi i korzeni”.  

Na koniec ks. Á.F. Artime dokonał oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego.

Na kanale YouTube UPS są dostępne filmiki wideo z celebracji eucharystycznej i inauguracji.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.