SG – Październik miesiącem misyjnym: refleksja i animacja Sektora ds. misji

22 październik 2021

(ANS – Rzym) – W najbliższą niedzielę, 24 października, będzie obchodzony Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Nawiązuje do niego również radca generalny ds. misji ks. Alfred Maravilla w swoim przesłaniu, dzieląc się refleksją “Świeccy i salezjanie jako uczniowie misjonarze”. Stanowi on gorący apel, wzywający do tego, aby każdy ochrzczony poczuł i przyswoił sobie misję ewangelizacji, i aby każdy salezjanin w pełni zechciał żyć salezjańskim duchem misyjnym wśród młodzieży, zgodnie z dewizą Księdza Bosko: “Da mihi animas”. Jest też dogłębnym studium i narzędziem animacji w tym miesiącu misyjnym, w czym pomaga również nowy filmik z cyklu “CaglieroLIFE”, jaki Sektor misyjny dołączył, a który jest zatytułowany “Uczenie się – bycie uczniem znaczy wierzyć”.

Oto co pisze ks. Maravilla w swoim przesłaniu, które przekazał redakcji Biuletynu salezjańskiej animacji misyjnej “Cagliero11”:

Przez sakrament chrztu wszyscy chrześcijanie są częścią Ludu Bożego i uczestniczą w misji Kościoła. Sobór Watykański II podkreślił w sposób szczególny, że każdy ochrzczony i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie uczestniczą w misyjnym zadaniu Kościoła poszerzania granic wiary (por. Ad Gentes, 2, 6).

Dlatego każdy uczeń i każda wspólnota chrześcijańska są wzywani i zapraszani do bycia misjonarzami, realizującymi mandat powierzony przez Jezusa Apostołom, który wzywa ich, by byli Jego „świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). W tym kontekście papież Franciszek podkreśla w odniesieniu do każdego ochrzczonego członka Kościoła:  „nie

mówimy już, że jesteśmy ‘uczniami’ i ‘misjonarzami’, ale że jesteśmy zawsze ‘uczniami-misjonarzami’” (por. Evangelii Gaudium, 120).

Nasza salezjańska profesja zakonna, jako osób konsekrowanych, stanowi wyjątkowe i owocne pogłębienie naszej konsekracji chrzcielnej w świetle naszej szczególnej misji w Kościele. Jako salezjanie jesteśmy wszędzie prawdziwymi misjonarzami młodzieży, a młodzież jest naszą ziemią misyjną. Przeżywamy naszą misję jako uczniowie-misjonarze, żyjąc misyjnym duchem Księdza Bosko. Ten duch misyjny – streszczony w „Da mihi animas” – jest sercem miłości duszpasterskiej, która przejawia się w „sercu oratoryjnym”, w gorliwości, entuzjazmie i zdolności do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Jest to pasja ewangelizacji, zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi, i chęć bycia posłanym tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, wyrażona w słowach „Ja tam pójdę”, które ks. Alberto Caviglia uważał za motto salezjańskie. Krótko mówiąc, duch misyjny jest typowy dla każdego salezjanina, ponieważ jest zakorzeniony w samym charyzmacie salezjańskim. I właśnie ten duch misyjny sprawia, że żyjemy salezjańskim życiem konsekrowanym „w nieustannym stanie misji”.

W pogłębieniu bycia uczniem i sposobu przyjęciu propozycji Jezusa, który mówi: “Pójdź za Mną”, będzie z pewnością pomocny październikowy filmik z cyklu “CaglieroLIFE”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.