Demokratyczna Republika Konga – Tydzień formacji i dzielenia się w Delegaturze św. Józefa Inspektorii AFC-EST

25 październik 2021

(ANS – Bukavu) – Tygodniowe spotkanie, które trwało od poniedziałku 19 października do soboty 23 października, było jedno z ważnych spotkań delegatury św. Józefa, należącej do inspektorii Afryki Środkowej (AFC-EST), w skład której wchodzą placówki ze wschodniego obszaru Demokratycznej Republiki Konga. Na ten zajazd złożyły się: spotkanie Rady Delegatury, seminarium formacyjne dla dyrektorów i ekonomów placówek Delegatury, wizyta u arcybiskupa Bukavu oraz kurs szkoleniowy dla współpracowników świeckich (personel pedagogiczny i administracyjny) z salezjańskich dzieł w Nyakadaka i Bukavu.  

Spotkanie Rady Delegatury. Było to drugie tego typu spotkanie od powstania delegatury. To odbyło się w domu “Don Bosco” w Nyakadaka, ośrodku rolno-pasterskim o powierzchni 115 hektarów, zarządzanym przez salezjanów Księdza Bosko, otwartym siedem lat temu. Pozwoliło to członkom Delegatury lepiej poznać możliwości i wyzwania tej młodej salezjańskiej placówki, położonej około czterdziestu kilometrów na północny wschód od Bukavu. Także następne spotkania, właśnie w celu bliższego poznania lokalnych realiów, będą się odbywać kolejno w różnych ośrodkach delegatury.

Formacja salezjańskich dyrektorów i ekonomów inspektorii AFC-EST. Ta miała miejsce w jezuickim ośrodku duchowym “Amani” w Bukavu, a koordynował ją przełożony Delegatury, ks. Aurélien Mukangwa SDB. Zaproszeni prelegenci omówili cztery tematy: „Nawrócenie duchowe jako metoda rozeznania wspólnotowego” i „Przewodnictwo duchowe” – ks. José Minaku SJ; “Przełożony salezjański, lider wspólnoty” – ks. Mukangwa oraz “Dyrektor salezjański, odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie dobrami wspólnoty lokalnej zgodnie z Konstytucjami Salezjańskimi” – ks. Carlos Balezi, ekonom delegatury Inspektorii AFC-EST. W atmosferze radości i braterskiej komunii, wspólnej duchowości i dzielenia się doświadczeniami, uczestnikom uświadamiano potrzebę i znaczenie pracy zespołowej dla dobra młodych ludzi i zbawienia ich dusz.  

Członkowie Rady Delegatury towarzyszyli następnie delegatowi inspektorialnemu, ks. Mukangwie, w czasie wizyty u arcybiskupa i metropolity Bukavu, abpa François-Xaviera Maroya, będącej wyrazem wzajemnej uwagi i współpracy na poli misji Kościoła powszechnego w duchu synodalności.  

I wreszcie w sobotę 23 października, w celu zapoznania z wytycznymi dotyczącymi ochrony nieletnich i osób wymagających szczególnej opieki w domach salezjańskich, ks. Jean-Pierre Muhima Mutaka, radca delegatury i odpowiedzialny za salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe, prowadził sesję szkoleniową dla 25 świeckich współpracowników z placówek salezjańskich w Nyakadaka i  Bukavu. Salezjanin zachęcił wszystkich uczestników do kochania i poznawania młodzieży, która jest uprzywilejowanym beneficjentem misji salezjańskiej, zauważając: “Pracując z młodymi i dla młodych, zwłaszcza najbardziej potrzebujących, musimy także bronić ich praw, tak więc powinniśmy je dobrze znać”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.