SG – Przegląd salezjańskich inspektorii pod kątem ekologii integralnej

15 listopad 2021

(ANS – Rzym) – W październiku Sektor duszpasterstwa młodzieży Siedziby Generalnej Zgromadzenia, w osobie Emanueli Chiang przeprowadził ankietę dotyczącą ekologii integralnej w różnych inspektoriach i domach salezjańskich na całym świecie. Cel tego badania był wieloraki: przede wszystkim poznanie stanu wrażliwości w Zgromadzeniu, gdy chodzi o kwestie związane z ekologią integralną, zgodnie z tym, jak ją rozumie papież Franciszek w encyklice Laudato si’; po drugie, sporządzenie czegoś w rodzaju “mapy” inicjatyw już podjętych bezpośrednio lub we współpracy z innymi, a po trzecie – określenie strategii ze wspólnymi celemi do osiągnięcia, ze zróżnicowanymi etapami, zależnie od kontekstów, aby wszyscy salezjanie na świecie mogli w konkretny sposób przyczynić się do troski o “wspólny dom”, nie tylko edukując młodych ludzi w tym zakresie, ale także osobiście angażując się w przekazanie im lepszej planety.

Ogólnie biorąc, inspektorie, które odpowiedziały na ankietę, wykazały się znaczącym otwarciem na zagadnienia związane z tematyką ekologii integralnej. W siedmiu regionach świata sytuacja jest dość jednorodna, w tym znaczeniu, że w każdym regionie znajdują się inspektorie już bardzo aktywne na tym polu, które mogłyby służyć jako siła napędowa lub przynajmniej przykład dla tych, którzy są jeszcze na początku tej drogi.  

Będzie rzeczą bardzo ważną jak najszybsze szkolenie dla wszystkich w tym względzie i uwzględnienie go w Organicznym Programie każdej Inspektorii (OPI) i Salezjańskim Programie Wychowawczo-Duszpasterskim (SPWD), by ta wizja integralnej ekologii była stale obecna, w formie przekrojowej, w planowaniu inspektorialnym.

Zostały także nawiązane bezpośrednie kontakty z referentami inspektorialnymi ds. ekologii w celu dzielenia się wiedzą i wzajemnej wymiany informacji, także na poziomie regionalnym. Proponowane ścieżki szkoleniowe i interwencje będą modułowe i elastyczne, zgodnie z różnymi kontekstami i różnymi poziomami początkowymi. Bardzo ważne będzie również ustalenie odpowiednich kierunków studiów i badań, które obecnie nie istnieją; będzie można to uczynić we współpracy z siecią Salezjańskich Instytutów Uniwersyteckich.

I na koniec, kluczowe będzie także wzmocnienie interwencji w regionach i w krajach, gdzie znajduje się Puszcza Amazońska i/lub inne bogactwa naturalne, które należy bronić i chroniać, ponieważ stanowią jedyną w swoim rodzaju wartość dla całej planety.

Publikując tę pierwszą wiadomość dotyczącą kwestii ekologii integralnej, Sektor duszpasterstwa młodzieży chce podziękować Inspektoriom, które podjęły drogę w tym kierunku i zachęcić do jej podjęcia tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapewniając je o stałym wsparciu i obecności (wprawdzie zdalnej) oraz towarzyszeniu na tej drodze, która jest konieczna i kluczowa w edukacji młodzieży, nie zapominając o ochronie najuboższych i najbardziej pokrzywdzonych oraz obronie praw wszystkich ludzi.

Dr Chiang towarzyszy Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie w animowaniu, koordynowaniu i kształtowaniu świadomości ekologicznej we wszystkich Inspektoriach i na różnych obszarach posłannictwa salezjańskiego oraz – we wdrożeniu odpowiedniej polityki w tym względzie na wszystkich poziomach Zgromadzenia w celu wzmocnienia zaangażowania salezjańskiego w troskę o “wspólny dom”.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.