Włochy – Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Papieskiego Wydziału Nauk Pedagogicznych “Auxilium”

23 listopad 2021

(ANS – Rzym) – Wczoraj, w poniedziałek 22 listopada Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych “Auxilium” Córek Maryi Wspomożycielki rozpoczął nowy rok akademicki. Inauguracja miała miejsce na żywo w Wielkiej Auli Jana Pawła II, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności związnych z Covid-19, a wzięli w niej udział studenci, wykładowcy, członkowie personelu oraz liczni goście i przedstawiciele władz kościelnych, a wśród nich: bp Gianrico Ruzza, biskup Civitavecchia-Tarquinia i administrator apostolski diecezji Porto e Santa Rufina; wicekanclerz i Przełożona Generalna CMW – s. Chiara Cazzuola;  dziekan Wydziału – siostra prof. Piera Ruffinatto; prof. Susanna Sancassani z Politechniki w Mediolanie, która miała wykład inauguracyjny, oraz ks. prof. Andrea Bozzolo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.

Wszystko rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył bp Ruzza, który w swojej homilii odniósł się do rzeczywistości związanej z badaniami, widząc w niej akt miłości duchowej, intelektualnej i relacyjnej.

Potem s. Ruffinatto, dziekan Wydziału, przedstawiła sprawozdanie z ubiegłego roku akademickiego, przybliżając różne wydarzenia i inicjatywy, które, chociaż stały pod znakiem pandemii, “pozwoliły głębiej zastanowić się nad naszym życiem i przyjrzeć się odporności naszego Wydziału”, stawiając sobie za cel “zapewnienie usługi na odpowiednim poziomie, nie zostawiając nikogo w tyle”.

W ostatniej części sprawozdania wskazała na trzy pola zaangażowania i odpowiedzialności w odniesieniu do przyszłości: Globalny Pakt Edukacyjny, który ponagla do czerpania z dziedzictwa pedagogicznego systemu prewencyjnego; droga, która doprowadzi do integralnego nawrócenia ekologicznego, oraz społeczność akademicka jako “uprzywilejowane miejsce, w którym buduje się kulturę spotkania i przyjęcia wśród osób różnych tradycji kulturowych”. 

Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny, w którym prof. Sancassani, odpowiedzialna za dział “innowacyjnych metod i technologii nauczania” w Politechnice w Mediolanie, odniosła się do tematu: “Przygotować przyszłość: nowe paradygmaty i pakty edukacyjne w kontekście współczesnego uniwersytetu”. 

Po analizie aktualnego kontekstu, gdy chodzi o obszar edukacji i społeczeństwa w ogóle (“zmieniający się kontekst, który zaczął sprawiać, że istniejące paradygmaty trzeszczą w szwach”), pani profesor wskazała w tym związku (stosując znak “&”) zasadniczy klucz, który integruje wszystkie wymiary dydaktyki na żywo i procesy uczenia się online”, a chodzi tu o sześć nowych “continuum” w perspektywie przygotowania się do przyszłości: Ja & inni; treści live & przekazywane zdalnie; nauczanie modułowe & Lifelong learning (nauczanie ciągłe); dla niektórych & dla wszystkich; Uniwersytet & Knowledge raising ( poszerzenie wiedzy); Ja & świat.

Natomiast Przełożona Generalna w swoim wystąpieniu stwierdziła, że ostatnia Kapituła Generalna CMW wskazała na pilność podjęcia profilaktyki z pedagogicznego punktu widzenia, podkreślając przy tym jako priorytet formację, “pomyślaną jako proces, w którym konieczne jest, by dać się formować i zmieniać przez życie”. 

Na koniec wyraziła życzenie, którym jest “jeszcze większe dowartościowanie głównego celu Wydziału, który wiąże się właśnie ze studium kobiecego wymiaru edukacji, promocji i wzmocnienia pozycji kobiet. Ten cel może być osiągnięty dzięki odpowiedniemu kształceniu akademickiemu, uwzględniając perspektywę profilaktyczną, która jest wyrazem odpowiedniego podejścia pedagogicznego”.

Na zakończenie Matka Chiara Cazzuola dokonała oficjalnego otwarcia roku akademickiego 2021/2022, 52. w historii Wydziału.

 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.