Polska – Salezjanie Inspektorii Warszawskiej promują wolontariat jako drogę do praworządności

02 grudzień 2021

(ANS – Białystok) – W dniu 17 listopada w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolontariat drogą do praworządności. Metody twórczej resocjalizacji”. Podczas tego spotkania wielu znakomitych uczonych i praktyków (terapeutów i pedagogów) zastanawiało się wspólnie nad wykorzystaniem wolontariatu do działań wychowawczych, szczególnie podczas procesów resocjalizacji młodzieży. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Salezjańskie w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.

Kilka dni później, 19 listopada w Różanymstoku rozpoczęły się weekendowe „Warsztaty dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych”, które trwały do 21 listopada, a podczas których psycholodzy i prawnicy pracowali z rodzicami dzieci i młodzieży doświadczonej przestępstwem, przebywających w ośrodkach wychowawczych oraz poprawczych.

Oba wydarzenia odbyły się bezpłatnie dzięki wspomnianemu projektowi „Wolontariat drogą do praworządności”, sfinansowanemu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i będzie realizowany przez 5 lat.

„Wolontariat drogą do praworządności” to ogólnopolski, kompleksowy program kształcenia i wsparcia w zakresie edukacji prawno-społeczno-obywatelskiej, oparty na idei wolontariatu.

Program adresowany jest do młodzieży powyżej 13 roku życia oraz dorosłych, którzy zawodowo zajmują się przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości młodzieży, pomocy nieletnim pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, a także jako wsparcie dla osób przebywających i opuszczających ośrodki resocjalizacyjne.

W ramach funkcjonowania Sieci Ośrodków Wsparcia – Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw uruchomione zostało pięć ośrodków świadczących bezpłatne konsultacje: psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, socjoterapeutyczne, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego i wolontariatu. Ośrodki te znajdują się w Warszawie, Łodzi, Ełku, Rożanymstoku i Tolkmicku.

Działania w ramach projektu to także spotkania w szkołach o tematyce przestępczości nieletnich i rozpowszechniania idei wolontariatu jako metody jej przeciwdziałania, spotkania w ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych i poprawczych o tematyce resocjalizacji nieletnich metodą wolontariatu, warsztaty wychowawcze dla rodziców, warsztaty specjalistyczne dla nauczyciel i pedagogów, konferencje naukowe w zakresie analizy stanu i uwarunkowań przestępczości nieletnich, badania naukowe w zakresie analizy przyczyn i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz sposobów jej zapobiegania.

Dotychczas zostało zrealizowanych 1634 godzin doradztwa specjalistycznego w 5 ośrodkach. Z pomocy skorzystało 320 osób, z czego większość korzysta ze wsparcia ciągłego (zaplanowanej terapii). Udzielane są konsultacje jednorazowe. Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne dla pedagogów, wychowawców i psychologów z zakresu wykorzystania wolontariatu jako skutecznego narzędzia pracy z trudną młodzieżą (4 października 2021 r., Białystok), warsztaty dla rodziców: 24-26 września w Czerwińsku nad Wisłą oraz 19-21 listopada 2021 roku w Różanystoku.

Głównym celem projektu „Wolontariat droga do praworządności” jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dzieci i młodzieży, resocjalizacja oraz pomoc osobom pokrzywdzonym. Poprzez ogólnopolskie kampanie informacyjne i autorskie projekty społeczno-kulturalne popularyzowana jest idea wolontariatu jako narzędzia pozytywnie oddziałującego na całe społeczeństwo. Poprzez te działania chce się zmieniać stereotypowe postrzeganie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i mających problemy z prawem, jako jednostek będących wyłącznie beneficjentami pomocy. Przede wszystkim jednak myśli się o wspieraniu „trudnej” młodzieży i o ich problemach, pokazując młodym ludziom szerokie możliwości rozwoju i zdobywania nowych kompetencji w ramach wolontariatu, rozbudzając pozytywną motywację do zmiany patologicznych nawyków i środowiska i zaszczepiając w nich przekonanie, że pomaganie innym może być drogą do lepszego życia.

Więcej na Facebooku

TikTok: #sztukapomagania

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.