Meksyk – Lepiej zrozumieć, aby lepiej odpowiedzieć

03 styczeń 2022

(ANS – Guadalajara) – Pod koniec grudnia wyszedł dokument “¿En qué condiciones están las y los jóvenes en México para los Salesianos de hoy?: Una mirada a las realidades juveniles que nos interpelan sobre nuestra misión en el México contemporáneo” (W jakich warunkach żyją ludzie młodzi w Meksyku zdaniem współczesnych salezjanów: spojrzenie na rzeczywistości młodzieżowe, które stanowią wyzwanie dla naszego posłannictwa w dzisiejszym Meksyku). Ten stanowi studium sytuacji współczesnej młodzieży tego kraju, który opracowało Biuro Planowania i Rozwoju (ang. PDO) inspektorii Meksyku-Guadalajary (MEG).

Ten 57-stronicowy dokument, który powstał pod redakcją Giulii Traversari, należącą do “PDO” MEG, został pomyślany jako badanie przeprowadzone w kontekście opracowania Inspektorialnego Programu Organicznego (POI), a w konsekwencji – Salezjańskiego Inspektorialnego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego (ISPWD) na lata 2021-2027. Mowa tu, jak to stwierdził przełożony inspektorii MEG, ks. Filiberto González, prezentując ten dokument, o badaniu, które “bezpośrednio dotyczy obszaru geograficznego, społeczno-kulturowego, ekonomicznego, religijnego i wychowawczego naszej inspektorii”.  

Istotnie, to badanie obejmuje najróżniejsze aspekty: kim są i jacy są młodzi Meksykanie, rodzina, edukacja, ekonomia i świat pracy, przestępczość zorganizowana, mobilność ludzka, wymiar religijno-duchowy, przemoc ze względu na płeć, dyskryminacja etniczno-rasowa i zdrowie.

We wspomnianej już prezentacji ks. González stwierdza: “aby nasze działanie było zawsze na czasie, my, salezjanie, jesteśmy wezwani do życia wśród młodych ludzi, do których jesteśmy posłani, wśród tych, którzy żyją w warunkach większego wykluczenia, ubóstwa i przemocy, poznając ich sytuację i potrzeby”.  

Badania te, jak zauważa również przełożony inspektorii MEG, są zgodne z art. 1 regulaminów ogólnych, który zobowiązuje każdą inspektorię do analizy sytuacji młodych ludzi i społeczeństwa w ogóle, z uwzględnieniem ich własnego kontekstu społecznego, a także – do okresowej weryfikacji, czy jego dzieła i działania służą młodzieży ubogiej: przede wszystkim młodzieży, która ma utrudniony rozwój z powodu ubóstwa ekonomicznego, społecznego i kulturowego - czasami skrajnego; ludziom młodym ubogim na poziomie emocjonalnym, moralnym i duchowym, którzy z tego powodu narażeni są na obojętność, ateizm i przestępczość; młodzieży żyjącej na marginesie społeczeństwa i Kościoła. 

Dane ankietowe obejmują dane z ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Geografii i Informatyki (INEGI) w 2020 r., który podaje, że „w Meksyku mieszka ponad 38 milionów dzieci i młodzieży, co stanowi 31% całej populacji”. Gdy chodzi o osoby w wieku od 12 do 24 lat, której salezjanie głównie się poświęcają, czyniąc to poprzez dzieła i różne inicjatywy, „INEGI ocenia, że ​​stanowią oni 2 na 10 Meksykanów”.

Zrozumienie informacji, które wypływają z tych badań dotyczących sytuacji dziewcząt i chłopców w Meksyku, może być użyteczną pomocą dla duchowych synów Księdza Bosko w tym kraju, a zwłaszcza w inspektorii Guadalajary, pozwalając lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i problemy.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.