Niemcy – “Don Bosco Volunteers” nadal angażują się nawet wiele lat po swojej służbie

13 styczeń 2022

(ANS – Monachium) – Programy wolontariatu za granicą, takie, jakie realizują „Don Bosco Volunteers”, często prowadzą do stałego wolontariatu. Potwierdzają to wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona wśród byłych wolontariuszy przez inspektorię niemiecką w kontekście 25-lecia tego programu. 91% ze 180 wolontariuszy po powrocie do domu zadeklarowało zaangażowanie polityczne i społeczne, na przykład w pracę z młodzieżą w ramach stowarzyszeń studenckich albo na rzecz uchodźców. A 50% robi to nawet częściej niż raz w tygodniu.

W 1996 roku pierwszy wolontariusz programu salezjańskiego wyjechał z Niemiec i udał się do Irlandii. Kolejnych 800 młodych ludzi podążyło za nim w następnych latach, a od 2010 r. około 400 innych wolontariuszy odbywało swój wolontariat w ojczyźnie. Wszyscy ci młodzi Niemcy wzbogacili i zmienili pracę z młodzieżą, z korzyścią dla salezjanów Księdza Bosko polepszyli różne struktury w krajach, które były dawnymi koloniami, jak również wpłynęli na podniesienie poziomu przygotowania innych wolontariuszy, budując mosty solidarności między Północą a Południem świata i w rodzinie Księdza Bosko.

Ta ankieta, która została przeprowadzona w kontekście 25-lecia programu, objęła około 650 byłych wolontariuszy, którym postawiono pytanie: „Jak wolontariat ukształtował życie wolontariuszy za granicą i jakie doświadczenia zabrali później ze sobą do kraju?”. 

180 odpowiedzi uzyskanych odpowiedzi uwypukla przede wszystkich rolę i znaczenie tych dwunastu miesięcy zaangażowania młodych ludzi na całym świecie. Wszystko to staje się bardzo jasne, gdy spojrzymy na kierunek polityki rozwoju. Wielu wolontariuszy już w trakcie swojej służby kształtuje krytyczne spojrzenie na funkcjonowanie międzynarodowego systemu gospodarczego i niesprawiedliwości społecznej, co potwierdziło wiele szczerych odpowiedzi, z których wynika, że doświadczenia zdobyte na miejscu wpływają na ich postrzeganie różnych kwestii globalnych, takich jak rasizm czy różne formy niesprawiedliwości, nawet po wielu latach..

Udzielone odpowiedzi wskazują na przyjaźnie i intensywne relacje, jakie zostały zawiązane, jako na szczególnie pozytywne elementy, podkreślając rolę wolontariuszy jako budowniczych mostów między ludźmi i kulturami. W niektórych przypadkach wolontariusze pozostają w kontakcie z krajem, w którym przebywali, przez wiele lat od czasu, kiedy w nim przebywali, czyniąc to za pośrednictwem sieci społecznościowych, poprzez podróże lub, w niektórych przypadkach, poprzez zaangażowanie na rzecz społeczności imigrantów w Niemczech. Doświadczenie bycia częścią międzynarodowej społeczności, co łączy się z zaangażowaniem na rzecz dzieci i młodzieży. jest niemal powszechnie postrzegane przez uczestników jako znaczące, pozytywne i osobiście ich wzbogacające.  

Dla rodziny Księdza Bosko aktywni wolontariusze i byli wolontariusze stanowią również inwestycję jako pracownicy: prawie jedna trzecia z nich po wolontariacie zaczyna studia nauczycielskie, podejmuje pracę społeczną lub wyraża chęć dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.  

I wreszcie, rok wolontariatu jako “Don Bosco Volunteers” często łączy się z życiem i doświadczeniem związanym z daną wspólnotą zakonną, co wielu uczestników uważa za pozytywne. Jednak niekoniecznie idzie w parze z tym większe zaufanie do Kościoła jako instytucji i pogłębienie wiary.  „Te badania zachęcają nas do dalszej pracy z naszymi wolontariuszami na rzecz świata solidarności i do dalszego poszerzania naszej oferty” – mówi Ulla Fricke z „Don Bosco Volunteers” w Bonn, która koordynowała te badania wraz z Wolfgangiem Kirchnerem i Heike Strecke.

Szczegółowe wyniki tego badania są dostępne, w językach angielskim i hiszpańskim, w dokumencie PowerPoint, który można pobrać na dole strony.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.