Ameryka – Sieć Salezjańskich Ośrodków Kształcenia Zawodowego Ameryki: pierwsze spotkanie inspektorialnych przedstawicieli kontynentu w 2022 roku

09 marzec 2022

(ANS) – W środę, 2 marca na pierwszym spotkaniu w tym roku, które odbyło się w formie online, zgromadzili się przedstawiciele Sieci Salezjańskich Ośrodków Kształcenia Zawodowego z kontynentu amerykańskiego. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 inspektorii z kontynentu i 8 członków ekipy, która zarządza tą Siecią.

Celem tego spotkania było wzmocnienie Sieci tych Ośrodków na bazie interakcji i współpracy między przedstawicielami inspektorii w perspektywie opracownia programu działania na pierwsze półrocze.

Obrady koordynował ks. Claudio Cartes z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży (DM), przedstawiciel DM i Salezjańskich Ośrodków Zawodowych Ameryki. Najpierw podzielono się dobrymi praktykami, które dotyczyły wzmocnienia sytemu zarządzania jakością, zgodnie z normami ISO w Boliwii i Kolumbii; dyplomu dla nauczycieli ośrodków zawodowych, integralnego podejścia i organizacji Sieci w Argentynie, a także protokołu bezpieczeństwa biologicznego opracowanego i udostępnionego przez Urugwaj w 2020 r. w odpowiedzi na dostosowanie się do zmian, jakie zaczęły zachodzić w związku z pandemią Covid-19.

Ponadto obradowano nad dokumentem “Sieć współpracy między Salezjańskimi Ośrodkami Zawodowymi Ameryki”, w którym mowa jest o motywacjach, wyzwaniach i dobrodziejstwach wspólnej pracy. W czasie sesji roboczej dokonano refleksyjnej lektury tego dokumentu, która łączyła się z wychwyceniem tych treści, które dotyczyły omawianych kwestii, by potem podzielić się swoimi przemyśleniami na forum ogólnym. I właśnie w czasie wspólnej dyskusji opowiedziano się za wzmocnieniem realizowanych procesów, co dotyczyło również wspólnego języka, silnych punktów i wyzwań, które popychają do dalszej konsolidacji zarówno samego dokumentu, jak i całej Sieci.

Czwarta część spotkania była poświęcona narzędziom Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, pozwalając uczestnikom spotkania nadać priorytet działaniom, które uznają za najbardziej istotne i pilne dla pracy Sieci, a które wynikają również z wytycznych wskazanych w tym dokumencie. W tym kontekście uczestnicy wskazali kolejno na priorytety, które powinny być przedmiotem pracy:

-      dostęp do kształcenia zawodowego i integracja zawodowa;

-      aktualizacja programów i planów nauczania;

-      wyzwania związane ze wschodzącymi sektorami produkcyjnymi;

-      wzmocnienie umiejętności wychowawców i wspólnych strategii;

-      zrównoważony rozwój, uczestnictwo i wpływ na polityki publiczne.

Na koniec została przeanalizowana agenda najbliższych zaplanowanych spotkań, w czasie których będzie się pracować nad Programem komunikacji i funkcjonowania Sieci, a następnie – nad Programem działań Sieci.

To pierwsze spotkanie w tym roku jest znaczącym etapem dla tej Sieci, która jest konsolidowana w różnych wymiarach, w czym pomaga Sektor Duszpasterstwa Młodzieży Zgromadzenia, stałe wsparcie ekipy kierowniczej oraz aktywny udział przedstawicieli poszczególnych inspektorii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.