Hiszpania – Spotkanie Konferencji Iberyjskiej i Regionu Śródziemnomorskiego

28 kwiecień 2022

(ANS – Sewilla) – W dniach 25-27 kwietnia wspólnota salezjańska w Sanlúcar la Mayor, niedaleko Sewilli, była gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń związanych z koordynacją salezjańską: spotkania Konferencji Iberyjskiej, którą tworzą dwie inspektorie salezjańskie z Hiszpanii i inspektoria Portugalii, oraz spotkania Regionu Śródziemnomorskiego, z udziałem przełożonych inspektorii i delegatów ds. duszpasterstwa młodzieży ze wszystkich inspektorii tego regionu, do którego, oprócz wspomnianych już inspektorii hiszpańskich i portugalskiej, należy także także sześć inspektorii włoskich i inspektoria Bliskiego Wschodu. W tych dniach wytężonej pracy i owocnych obrad uczestniczyli również: radca generalny ds. komunikacji społecznej ks. Gildasio Mendes i ekonom generalny p. Jean Paul Muller, jak również ks. Juan Carlos Pérez Godoy, radca regionu Śródziemnomorskiego, który te spotkania zwołał i je prowadził.

Wśród tematów poruszanych przez Konferencję Iberyjską znalazło się studium statutu Salezjańskiego Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Młodzieży, szkolenie w Europie oraz różne informacje na temat bieżących projektów i działań ogólnych, takich jak udział salezjanów w Światowych Dniach Młodzieży 2023 w Lizbonie, przygotowanie kolejnej edycji "Campobosco" oraz działania związane z przyjmowaniem uchodźców.

Gdy chodzi o spotkanie Regionu Śródziemnomorskiego, należy podkreślić wystąpienia ks. Mendesa i ks. Joana Lluísa Playà, delegata Przełożonego Generalnego ds. Sekretariatu Rodziny Salezjańskiej, któremu towarzyszył Wietnamczyk Nguyen Duc Nam Dominic, delegat światowy ds. salezjanów współpracowników i byłych wychowanków salezjańskich. Ponadto z zainteresowaniem wysłuchano propozycji dotyczącej powołania “Don Bosco Tech-Europe”, a także pogłębienia współpracy z inspektorią Bliskiego Wschodu (MOR).

Planując kolejne wydarzenia w regionie, poinformowano o przygotowaniach do Kongresu Platform Społecznych, który odbędzie się na początku przyszłego roku szkolnego, a także tych dotyczących seminarium promującego powołania, seminarium dla młodych migrantów, rekolekcji i kursu dla wikariuszy inspektorialnych.

Spotkanie, które zakończyło się zwiedzaniem Sewilli, katedry i dzieł artystycznych, zostało uznane przez wszystkich za bardzo użyteczny czas braterskiego dialogu, który pozwolił ocenić i lepiej zaplanować przyszłe inicjatywy salezjańskie w Regionie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.