SG – Odkrywając na nowo “List z Rzymu” z 1884 r., zwany “Ewangelią Księdza Bosko”

13 maj 2022

(ANS – Rzym) – Wśród szczególnych rocznic, które sprawiają, że maj jest miesiącem “salezjańskim”, obok wspomnień różnych świętych i uroczystości Maryi Wspomożycielki, jest także ta związana z datą 10 maja, dniem, w którym Ksiądz Bosko w 1884 r. napisał swój słynny “List z Rzymu”, będący niemal duchowym testamentem świętego młodzieży. Powodem, dla którego Ksiądz Bosko napisał ten słynny list, był coraz większy brak salezjanów wśród chłopców, a także – tej prawie że wrodzonej zdolności do zrozumienia ich kultury, przejrzystej miłości, rodzinnej, dobrej, która ukazuje Boga i zdobywa ich dla Boga. W czasie, kiedy całe Zgromadzenie jest wezwane do pogłębienia wartości “salezjańskiego sakramentu obecności” i towarzyszenia, warto wrócić do tego listu i ponownie go przeczytać, korzystając z pouczającej konferencji ks. Pascuala Cháveza, emerytowanego przełożonego generalnego sprzed ponad dwóch lat, w ramach której ten skomentował ów list z okazji 28. Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

List z Rzymu zawiera znaną maksymę Księdza Bosko: “Żeby chłopcy nie tylko byli kochani, ale żeby oni sami poznali, że są kochani”. 

“Jest to najbardziej wymowny element tego listu, wyrażający wielką zasadę, którą możemy nazwać “widocznością miłości” – zasugerował ks. Chávez. W tekstach Nowego Testamentu miłość łączy się ze światłem, które jest odbiciem tego Światła, które jest Bogiem.   

I właśnie miłość, jaką salezjanie okazują ludziom młodym, można by porównać do małego “Przemienienia”.

Tak więc trzeba zweryfikować, uczyć się, odkryć języki miłości, których salezjanin powinien się stać gorącym zwolennikiem w tym znaczeniu, jakie Ksiądz Bosko nadawał temu słowu: “troska, zaangażowanie, pasja”.

“Dzisiaj – kontynuował ks. Chavez – to jest kluczowym wyzwaniem dla wychowawcy: dać poznać, że rzeczywiście kocha, że zawsze kocha, że kocha to wszystko, co ludzkie i co ma przed sobą, co się  pojawia i się zmienia z upływem czasu; wykazać, że kocha również w sytuacji odrzucenia, zapomnienia, wypaczenia, oportunistycznego wykorzystania; przekonać do miłości, tj. wzbudzić wewnętrzne przekonanie, że jest się godnym miłości, a jeszcze bardziej – że jest się zdolnym do miłości (jest to przekonanie o własnej niepowtarzalnej wartości, fundament własnej godności, korzenie wszelkiej prawdziwej nadziei) oraz – dać odczuć (ale to również jest łaską), że istnieje Źródło, które jest dla mnie i dla ciebie zawsze otwarte i dostępne, a które nigdy się nie wyczerpuje w swoim niewyczerpanym bogactwie”.    

Geniusz pedagogiczny Księdza Bosko znajduje także wyraz w innym nadzwyczajnym zwrocie: “Trzeba, aby czując, że są kochani w tym, co im sprawia przyjemność, i widząc, że się uczestniczy w ich młodzieńczych upodobaniach, nauczyli się dostrzegać miłość również w sprawach, które z natury mniej się podobają, jak: karność, nauka, umartwienie samych siebie; i te rzeczy powinni się nauczyć wykonywać z miłością”.

“Mamy więc tu do czynienia z pewnym elementem racjonalności, który musi dojść do głosu, tj. z potrzebą wiedzy, którą powinien posiąść i która powinna ukierunkowywać salezjańskiego wychowawcę: jest to poznanie młodzieży, zrozumienie danych sytuacji, pytań, wymogów, aby umieć stawić im czoła”. 

Ta miłość zmierza w dwóch kierunkach: spotkanie, zaufanie, serdeczna i skuteczna współpraca, a przede wszystkim – radość i szczęście z powodu “bycia ze sobą”.

Dla Księdza Bosko szczęście to uprzywielejowana droga ewangelizacji (“widzieć was szczęśliwych teraz i w wieczności”) i droga, która otwiera na Boga.

Pełny tekst refleksji ks. Cháveza jest dostępny na stronie SDB.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.