Belgia – “Przyszłość to Europa: służba wolontariatu i zmiana społeczna”

25 maj 2022

(ANS – Heverlee) – “Don Bosco Youth-Net ivzw” (DBYN), europejska sieć salezjańskich organizacji młodzieżowych, i jej partnerzy inforumują o swoim dwuletnim projekcie związanym z wolontariatem: “Przyszłość to Europa: służba wolontariatu i zmiana społeczna”.

“Przyszłość to Europa” to projekt partnerski dla młodzieży, realizowany w ramach programu “Erasmus+” na małą skalę, należący do segmentu “Akcja kluczowa 2” (Współpraca między organizacjami i instytucjami). Projekt rozpoczyna się wiosną tego roku i potrwa dwa lata. Został opracowany na prośbę Grupy Roboczej ds. Wolontariatu DBYN i jest adresowany do młodych wolontariuszy. Jego celem jest pomoc w ukształtowaniu odpowiedniej koncepcji wolontariatu na najbliższe lata, wyznaczenie długoterminowych celów oraz pomoc wszystkim organizacjom partnerskim w podejmowaniu konkretnych działań.

Wszystkie działania realizowane w ramach tego projektu opierają się na czterech filarach: cyfryzacji, solidarności, zatrudnieniu i zrównoważonym rozwoju. Działania te mają na celu podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie takich kwestii, jak obywatelstwo europejskie, zaangażowanie obywatelskie i wspólne wartości. Te mają połączyć młodych ludzi z różnych krajów i pomóc im rozwinąć soft skills (umiejętności miękkie), różne kompetencje i zwiększyć szanse związane z zatrudnieniem. Pomoże to wszystkim organizacjom partnerskim stworzyć model aktywnej i europejskiej edukacji obywatelskiej, który zostanie wdrożony we wszystkich krajach biorących udział w tym projekcie i nie tylko.

Projekt “Przyszłość to Europa” podzielony jest na pewne etapy, obejmujące spotkanie przygotowawcze online, seminarium stacjonarne oraz spotkanie podsumowujące online dla każdego tematu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

–    “Wolonatariusze na rzecz transformacji cyfrowej” – Benediktbeuern (Niemcy), 29/08-01/09/2022

–    “Wolontariusze na rzecz solidarności” –  Leuven (Belgia), 20-23/10/2022

–    “Wolonatariusze na rzecz zatrudnienia” – Campello (Hiszpania), 27-30/04/2023

–    “Wolontariusze na rzecz zrównoważonego rozwoju” – Mogliano Veneto (Włochy), 03-06/08/2023

Oczekiwane rezultaty tego projektu to: wzmocnienie wolontariatu na poziomie europejskim w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych partnerów w celu dotarcia do większej liczby młodych ludzi dzięki programom wysokiej jakości; silne wsparcie szans młodych ludzi związanych z zatrudnieniem w kontekście uznania umiejętności nabytych przez nich podczas zdobywania doświadczenia zawodowego; zaproponowanie odpowiednich rozwiązań cyfrowych w kontekście tworzenia odpowiednich sieci i środowisk nauczania, w tym mentoringu i ogólnego wsparcia na wszystkich etapach projektu.

Dokument końcowy, opracowany w ramach projektu w formie dokumentu strategicznego, zostanie następnie upowszechniony na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby zainspirować inne organizacje działające na polu wolontariatu i międzynarodowej mobilności młodzieży.

W tym projekcie uczestniczą następujące organizacje: Don Bosco Youth-Net, główny partner i koordynator, inicjator tego projektu; Aktionszentrum Benediktbeuern (Niemcy); Confe Don Bosco, (Hiszpania); Jeugddienst Don Bosco (Belgia); Salesiani per il Sociale APS; Turismo Giovanile e Sociale; TGS Eurogroup (Włochy); Salesian Pastoral Youth Service (Malta) i  Youth to Connect (Holandia).

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.