Włochy – “Razem podążamy za pięknym marzeniem”. Otwarcie nowej siedziby “Centro Nazionale Opere Salesiane”

30 maj 2022

(ANS – Rzym) – “Kiedy na początku spotkania zaczęli mi przedstawiać wszystkich ludzi, wszystkie reprezentacje, wszystkie grupy, wszystkie środowiska... Pomyślałem: ‘Ileż się z tym wiąże istnień, ile historii, ileż zobowiązań, ile pięknej pracy, ile marzeń, ile projektów!'. Jestem przekonany, że dzięki temu, co robimy razem, realizujemy piękne marzenie”. Tymi słowami ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny Salezjanów, w najlepszy możliwy sposób ujął to wszystko, co powstało przy via  Giacomo Costamagna, 6, w Rzymie, w ramach Salezjańskiego Dzieła “Pio XI”, gdzie w ubiegłą sobotę, 28 maja, odbyła się inauguracja nowej siedziby “Centro Nazionale Opere Salesiane – Krajowego Centrum Dzieł Salezjańskich” (CNOS).

Wydarzenie to stało się okazją do zgromadzenia w jednym miejscu wielu osobistości pełniących kierownicze funkcje w rozległym i bogatym świecie salezjańskim: wśród wielu znamienitych osób uczestniczących w tym spotkaniu, oprócz ks. Artime, znajdowali się również: s. Chiara Cazzuola, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki (CMW), której towarzyszyły s. Paola Battagliola, radna wizytorka, i s. Angela Maria Maccioni, przełożona rzymskiej inspektorii; radca generalny ds. salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży ks. Miguel Ángel García Morcuende i radca generalny ds. komunikacji społecznej ks. Gildasio Mendes; koordynator ds. formacji salezjanów i świeckich w Europie ks. Fabio Attard; rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) ks. Andrea Bozzolo, i przełożony wizytatorii “Maria Sede della Sapienza” UPS ks. Maria Arokiam Kanaga; przełożeni inspektorii salezjańskich z Włoch (z wyjątkiem ks. Igino Biffi, przełożonego Północno-Wschodnich Włoch, który pojechał do Peru na pogrzeb ks. Davida Facchinello). Przybyli również: ks. Roberto dal Molin, prezes CNOS; ks. Francesco Preite, prezes “Salesiani per il Sociale APS”.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 11.00 powitaniem gości i przemówieniem wprowadzającym ks. Dal Moliny, który najpierw powitał wszystkich obecnych i podziękował architektowi Paolo Carrino za nadzór nad renowacją pomieszczeń, a następnie krótko przedstawił proces reorganizacji CNOS i otwarcia jego siedziby w tym nowym miejscu. “Jesteśmy częścią dużego kompleksu, powstałego w 1928 r., w którym przez wiele dziesięcioleci mieściło się oratorium, obecnie znajdujące się na pierwszym podwórzu tego dzieła, noszące imię papieża, który beatyfikował i kanonizował księdza Bosko, Piusa XI” - powiedział ks. Dal Molin.

Następnie tenże, jako “gospodarz”, oprowadził Przełożonego Generalnego i innych gości po nowej siedzibie CNOS: ogromnym dwupiętrowym budynku, który gromadzi w jednym centrum liczne krajowe organy koordynujące działalność salezjańską w regionie.

Obecnie mają tu swoją siedzibę:

Salesiani per il Sociale APS, organizacja, która zajmuje się marginalizacją i pomaga młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji;  
CNOS Scuola, stowarzyszenie, które zrzesza 92 szkoły salezjańskie we Włoszech, do których uczęszcza ponad 23. tys. uczniów i uczy 2 tys. nauczycieli;
CNOS FAP, federacja 63 salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego na półwyspie, koordynowanych przez 16 delegatur regionalnych lub stowarzyszeń, które zapewniają kształcenie techniczne i zawodowe ponad 25 tys. uczniom;  
– Biuro koordynujące działalność 125 oratoriów i ośrodków młodzieżowych oraz 103 parafii powierzonych salezjanom;
– Biuro koordynujące działalność 20 koledżów i 7 salezjańskich ośrodków uniwersyteckich;
– Stowarzyszenie Cinecircoli Giovanili Socioculturali (CGS) z 41 kołami zaangażowanymi w rozwój kultury, uwrażliwianie i szerzenie myśli krytycznej w oparciu o sztukę filmową;
– Stowarzyszenie Turismo Giovanile e Sociale (TGS), zrzeszające 22 organizacje członkowskie, promujące aktywny i odpowiedzialny sposób podróżowania;
CNOS-Sport, organizacja, która troszczy się o powołanie salezjańskie w zakresie wychowawczego wymiaru sportu; 
– Krajowe biuro koordynujące działalność Movimento Giovanile Salesiano (MGS);
– Biuro koordynujące działalność pięciu salezjańskich ośrodków uniwersyteckich, filii Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) we Włoszech;  
– redakcja salezjańskiego pisma “Note di Pastorale Giovanile”.

Strukturę uzupełniają inne biura, przeznaczone do nadzoru i towarzyszenia krajowym działaniom salezjańskim w dziedzinie komunikacji społecznej, animacji powołaniowej i animacji misyjnej. Nie należy też zapominać, że w nowej siedzibie CNOS będzie się mieściło także Biuro Salezjanów Współpracowników dla regionu Włoch, Bliskiego Wschodu i Malty oraz “Don Bosco Formation”, biuro zajmujące się formacją salezjanów i świeckich w Europie, a także kaplica, gdzie będzie można czerpać siły duchowe do kontynuowania posłannictwa salezjańskiego w jego różnorodnych działaniach.  

Jest też pewien wątek, który łączy te wszystkie pomieszczenia i przestrzenie życia salezjańskiego, a który ciągnie się  wzdłuż wszystkich ścian i drzwi ośrodka, łącząc różne dziedziny apostolatu, a który nawiązuje do słynnego zdania skierowanego przez św. Dominika Savio do księdza Bosko: “Ja jestem materiałem, niech ksiądz będzie krawcem”.

Po zwiedzeniu wszystkich pomieszczeń nowej siedziby CNOS Przełożony Generalny wygłosił krótkie przemówienie, w którym stwierdził: “Niewątpliwie największym bogactwem, jakie posiadamy, są ludzie: ten nowy dom, nawet jeśli jest naprawdę bardzo piękny, gdyby był pusty, byłby bezużyteczny...”. Dziesiąty następca Księdza Bosko, przypominając o misji CNOS, powiedział na koniec, że “musi on mieć coś znaczącego do powiedzenia w społeczeństwie i w Kościele włoskim , aby mógł ukierunkować tak wiele decyzji dotyczących formacji pedagogicznej, społecznej i duchowej”.

Na koniec ks. Á.F. Artime poświęcił nowe pomieszczenia i złożył podpis na artefakcie artystycznym nawiązującym do jedności misji salezjańskiej.  

Uroczystość zakończyła się braterską agapą, którą przygotowali uczniowie z kierunku hotelarskiego ośrodka kształcenia zawodowego z “Borgo Ragazzi Don Bosco”.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.