USA – Salezjanie w walce z pracą dzieci

10 czerwiec 2022
Foto: Foyer Don Bosco (Benin)

(ANS – New Rochelle) – W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będzie obchodzony Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, ustanowiony w 2002 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), który ma na celu zwrócić uwagę na tę wielką plagę, która dogłębnie narusza prawa milionów dzieci na całym świecie.

Temat zaproponowany przez MOP na tegoroczne obchody Światowego Dnia Pracy brzmi: “Powszechna ochrona socjalna zapobiegająca pracy dzieci”. Rządowe systemy ochrony socjalnej są niezbędne do zwalczania ubóstwa i podatności na zagrożenia oraz do eliminowania pracy dzieci i zapobiegania jej. Ochrona socjalna jest zarówno prawem człowieka, jak i potężnym narzędziem politycznym zapobiegającym uciekaniu się rodzin do pracy dzieci w czasach kryzysu” – stwierdzają przedstawiciele MOP.

Według danych MOP, na początku 2020 roku około 160 milionów dzieci – 63 miliony dziewcząt i 97 milionów chłopców – wykonywało pracę, a więc prawie jedno dziecko na 10 dzieci na świecie. Są to miliony dzieci i młodych ludzi, którzy – nawet jeśli są zmuszeni pracować tylko przez jakąś część dnia – i tak są pozbawieni czasu, który mogliby przeznaczyć na naukę, odpoczynek, zabawę... i których perspektywy życiowe stopniowo się zawężają.

Na całym świecie salezjanie wdrożyli programy i projekty, których celem jest ratowanie tych dzieci, zapewnienie im edukacji i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb.

Na przykład w Beninie prowadzą cztery ośrodki “Foyer Don Bosco”: dwa w Porto-Novo, jeden w Kotonu i jeden w Kandi. W tych ośrodkach salezjanie przyjmują młodych ludzi, którzy opuścili swoje rodziny z powodu ubóstwa lub innych poważnych problemów i próbują przeżyć, wykonując dorywcze prace; nieletnich, których rodzice powierzyli rzemieślnikom, aby mogli nauczyć się zawodu, a którzy w rzeczywistości są traktowani jak niewolnicy, a także małoletnich, którzy podejmują pracę, aby pomóc swoim potrzebującym rodzinom. Wszystkim tym osobom synowie Księdza Bosko zapewniają przede wszystkim pomoc psychologiczną w celu wstępnej integracji, a następnie opiekę zdrowotną, zakwaterowanie, odzież, reintegrację szkolną i szkolenia zawodowe. Niektórzy młodzi ludzie uczą się aż do ukończenia szkoły, inni przechodzą szkolenie zawodowe. Dla nich wszystkich rozpoczyna się nowe życie.

W Rangu, w Rwandzie, salezjanie realizują program pod nazwą “Ejo Heza”, co w lokalnym języku oznacza “jutro będzie lepiej”. Ten jest realizowany od 2020 r., pomagając dzieciom dotkniętym problemem pracy dzieci i żyjącym porzuconym na ulicach miasta. Projekt zakłada nawiązanie pierwszego kontaktu z młodymi ludźmi i zachęcenie ich do rehabilitacji psychologicznej, edukacyjnej i społecznej, a potem ma miejsce stopniowe budowanie zaufania i uczenie odpowiedzialności, by ostatecznie, w miarę możliwości, doszło do powrotu tych dzieci do ich rodzin.

I na koniec, w Indiach jest realizowany bardzo skuteczny program “Child Safety Net”, opracowany przez BREADS, Biuro Planowania i Rozwoju w Bangalore. Tylko od lipca 2021 do stycznia 2022 roku pomoc otrzymało 127 nieletnich. Są to chłopcy i dziewczęta w wieku od 11 do 18 lat, którzy zajmowali się szyciem toreb i czapek, farbowaniem sari, cięciem szkła, drukowaniem, produkcją papieru, produkcją krzeseł stalowych, produkcją żywności i pracami budowlanymi. Zmuszano ich do pracy od rana do późnych godzin nocnych w szkodliwych warunkach, gdzie mieli zapewnioną niewielką pomoc medyczną lub w ogóle jej nie było. Wszystkie te działania były prowadzone we współpracy z miejscową policją i służbami ds. zatrudnienia.

Źródło: Salesian Missions

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.