Indie – Program ukierunkowania dla wszystkich delegatów i koordynatorów Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników inspektorii Tiruchy

28 czerwiec 2022

(ANS – Tiruchy) – Na początku każdego roku akademickiego na poziomie inspektorialnym realizowany jest program ukierunkowania dla wszystkich lokalnych delegatów i członków Rad lokalnych Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) salezjańskiej inspektorii Tiruchy. Ze względu na pandemię w ciągu ostatnich dwóch lat ten program ukierunkowania był realizowany wyłącznie przez Internet. W tym roku postanowiono jednak zorganizować spotkanie twarzą w twarz nie tylko dla wszystkich delegatów, ale także dla wszystkich koordynatorów lokalnych.

Inspektoria Tiruchy ma 28 ośrodków lokalnych, z których 22 są pełnoprawne, 2 to subośrodki (gdzie jest mniej niż 6 zdeklarowanych członków), a 4 to ośrodki dla kandydatów (gdzie wszyscy członkowie to kandydaci). 19 ośrodków lokalnych, w tym 2 subośrodki i 4 ośrodki dla kandydatów, jest prowadzonych przez salezjańskich delegatów lokalnych, a pozostałe 9 przez córki Maryi Wspomożycielki. W sumie w całej inspektorii jest 376 członków po przyrzeczeniach i 203 kandydatów. Na spotkanie zostali zaproszeni delegaci i koordynatorzy wszystkich ośrodków lokalnych.

Zajęcia w ramach tego programu odbywały się w domu inspektorialnym CMW w dystrykcie Manikandam w Tiruchy w niedzielę 26 czerwca. W programie aktywnie uczestniczyło 15 księży salezjanów, 10 sióstr salezjanek i 26 osób świeckich. Spotkanie rozpoczęło się od niedzielnej Eucharystii, którą celebrował ks. Agilan Sarprasadam SDB, przełożony inspektorii INT. Po Mszy św. pan Jesuraj, delegat prowincjalny SSW, powitał zgromadzonych, a s. Amalanathan Mary Margaret CMW, przełożona inspektorii CMW z siedzibą w Tiruchy, przekazała pozdrowienia uczestnikom spotkania. Następnie ks. Thomas Louis, delegat inspektorialny ds. Rodziny Salezjańskiej, wygłosił konferencję na temat: “Kreatywne sposoby prowadzenia regularnej działalności Stowarzyszenia”.

Ostatnie wybory do rad lokalnych i prowincjalnych Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w inspektorii Tiruchy odbyły się w 2018 roku, a kadencja rad zakończyła się w 2021 roku. Jednakże Rada Światowa SSW, za zgodą Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime, przedłużyła ich mandat na kolejny rok i dlatego ten rok był rokiem wyborów. Delegaci inspektorialni, ks. Joseph Charles SDB i s. Rosy CMW, szczegółowo przedstawili zasady i procedury wyborów lokalnych i prowincjalnych. Wybory na szczeblu lokalnym zostały wyznaczone na koniec lipca 2022 roku, a na szczeblu prowincji - na sierpień 2022 roku.

Następnie ks. Agilan Sarprasadam zmotywował salezjanów współpracowników do samodzielnej pracy, ale realizowanej zawsze w komunii z salezjanami. Spotkanie stacjonarne, zorganizowane po dwóch latach przerwy, dostarczyło uczestnikom wiele inspiracji i radości, do tego stopnia, że wszyscy uznali, iż wirtualne spotkanie nigdy nie powinno zastąpić regularnego spotkania.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.