Włochy – Sympozjum Międzynarodowe z okazji 150. rocznicy Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki

28 czerwiec 2022

(ANS – Rzym) - W dniach od 25 do 30 września 2022 roku w Rzymie, w Domu Generalnym Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum na temat "Wkład Córek Maryi Wspomożycielki w edukację (1872-2022). Ścieżki, wyzwania i perspektywy”, zorganizowany przez Zgromadzenie CMW FMA i Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych “Auxilium”.

Obchody 150. rocznicy założenia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, promowanie dialogu naukowego uwzględniającego pluralizm i zachęcanie do konfrontacji z aktualnymi wyzwaniami w celu ponownego podjęcia misji edukacyjnej w teraźniejszości i przyszłości - to główny cel, jaki będzie przyświecał temu Międzynarodowemu Sympozjum. 

Wychodząc od danych historycznych, inicjatywa ta ma na celu uwypuklenie niektórych aspektów wkładu CMW w edukację oraz zaproponowanie elementów metody, które mogą wpłynąć na politykę formacyjną Instytutu. Refleksja ta jest bowiem częścią procesu realizowanego w celu wsparcia Globalnego Paktu Edukacyjnego, zaproponowanego przez papieża Franciszka w 2019 r., oraz współpracy w ramach nowego modelu rozwoju.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i wielokulturowy. Zostanie podzielona na trzy sesje, w których wystąpią prelegenci z różnych krajów.

W dniu 25 września odbędzie się wprowadzenie w obrady, a następnie, 26 września, otwarcie pierwszej sesji poświęconej “Historycznej ścieżce między datami a doświadczeniami”, której celem jest przegląd historii Instytutu w ciągu 150 lat jego istnienia - domy, ludzie, prace w krajach, w których jest obecny - aby podkreślić niektóre diachroniczne i synchroniczne aspekty wkładu CMW w różnych kontekstach, zwłaszcza poprzez jego zaangażowanie w edukację na rzecz klasy robotniczej i średniej.

Druga sesja, która odbędzie się 27 września, zatytułowana “Wobec wyzwań współczesnej edukacji” ma pomóc w zrozumieniu roli niektórych współczesnych antropologii, począwszy od ich wpływu na procesy edukacyjne, a następnie w refleksji nad wyzwaniami współczesności i ocenie ich wpływu na zachowania jednostki i społeczności, w szczególności młodzieży i wychowawców.

Trzecia sesja zaplanowana na 28 i 29 września - “Ścieżki i perspektywy dla przyszłości edukacji w świetle Systemu Prewencyjnego” - ma na celu uwrażliwienie na sposób, w jaki obecnie niektóre elementy Systemu Prewencyjnego są rozumiane i przeżywane przez CMW i świeckich, którzy podzielają tę samą misję we Wspólnotach Wychowawczych w różnych kontekstach.

Do południa 30 września odbędzie się sesja podsumowująca, której przewodniczyć będzie Przełożona Generalna Zgromadzenia CMW, Matka Chiara Cazzuola, a której moderatorką będzie dziekan Wydziału “Auxilium”, s. Piera Ruffinatto. Sesja ta obejmie refleksje i perspektywy dotyczące wkładu edukacyjnego i formacyjnego, jaki Instytut CMW może zaoferować współczesnemu społeczeństwu. Sympozjum zakończy się celebracją eucharystyczną, której przewodniczyć będzie ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny Salezjanów Księdza Bosko.

Na stronie internetowej Sympozjum można znaleźć program, materiały i informacje o tematach, prelegentach i sposobie rejestracji. Ponadto w sekcji “Le parole” (Słowa) Wydział proponuje, co miesiąc, niewielkie filmy wideo ze słowami, które stanowią sedno Sympozjum, a które będą towarzyszyć rozmowom i dyskusjom na temat edukacji i wychowania.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.