Peru – Ważne międzynarodowe dowartościowanie kolekcji ks. Bolli

06 lipiec 2022

(ANS – Lima) – Cenny zbiór dokumentów i fotografii związany z ks. Luisem (Luigim) Bollą – włoskim salezjaninem misjonarzem żyjącym wśród Indian Achuar w Ekwadorze i Peru – przechowywany obecnie w Salezjańskim Archiwum Historycznym w Peru, wygrał międzynarodowy konkurs na jego digitalizację i konserwację. Istotnie, w ramach programu “Iberarchivos – Iberarquivos” zostanie sfinansowany projekt, jaki przedstawili salezjanie, co będzie możliwe także dzięki wsparciu ze strony Salezjańskiego Archiwum Historycznego tej inspektorii.  

Program “Iberarchivos” to inicjatywa na rzecz współpracy i integracji krajów iberoamerykańskich, opieki i promocji ich dziedzictwa dokumentacyjnego, wspierana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządu Hiszpanii.

Co roku w kontekście tego programu zapraszane są kraje członkowskie Iberoameryki do składania wniosków o dofinansowanie projektów archiwalnych o potwierdzonym znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Instytucją odpowiedzialną za ten konkurs w Peru jest Główne Archiwum Narodowe.

W styczniu 2020 r. inspektoria salezjańska Peru pw. św. Róży utworzyła swoje Salezjańskie Archiwum Historyczne, otrzymując w sierpniu tego samego roku dokumentację rękopiśmienną i drukowaną, a także fotografie i nagrania należące do sługi Bożego Luigiego Bolli, kapłana profesa Towarzystwa Salezjańskiego, który służył jako misjonarz wśród rdzennej ludności Achuar w Peru i Ekwadorze.

Katalogowanie tej cennej kolekcji zostało rozpoczęte w 2020 r. przez historyka Carlosa Ríosa, a kontynuowane w 2021 i 2022 r. przez historyka Diego Aguado, pod nadzorem Davida Franco, historyka salezjańskiej inspektorii Peru, i ze wskazówkami ks. Vicentego Santillego, wielkiego znawcy życia i dzieła ks. Bolli.

Znaczenie zbioru, które jeszcze bardziej urosło przez rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Bolli, sprawiło, że jego digitalizacja stała się jeszcze bardziej konieczna. Za zgodą przełożonego inspektorii PER, ks. Manuela Cayo, i ekonoma inspektorialnego, ks. José Valdivii, zdecydowano się na zgłoszenie “Zbioru Bolla” do międzynarodowego konkursu “Iberarchivos”.

Projekt digitalizacji zbiorów został przedstawiony po raz pierwszy w 2020 roku, ale nie został zakwalifikowany, chociaż mało brakowało. W 2021 r. został złożony ponownie, z pewnymi poprawkami, i wtedy jury “Iberarchivos”, które zebrało się w Hiszpanii w połowie czerwca 2022 r., ostatecznie przyznało nań dofinansowanie na konserwację, digitalizację i upowszechnianie “Kolekcji Bolla”.

“Będzie to wielki wkład w proces beatyfikacji i kanonizacji ks. Luísa Bolli, a także w salezjańską pamięć historyczną i znajomość kultury Indian Achuar, w czego realizację my, salezjanie z Peru, z radością się włączamy” – mówią entuzjastycznie salezjanie z Limy.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.