Włochy – Drugie Seminarium na temat centralnego miejsca Eucharystii w charyzmacie salezjańskim

02 sierpień 2022

(ANS – Rzym) – W dniach 28-30 lipca, w pomieszczeniach wspólnoty “San Tarcisio” w Rzymie, 17 salezjanów kapłanów i 2 salezjanów koadiutorów wzięło udział w drugiej edycji Seminarium na temat centralnego miejsca Eucharystii w charyzmacie salezjańskim, wychodząc od pism i świadectwa służebnicy Bożej Very Grity, salezjanki współpracownicy, której etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego rozpoczął się w tym roku. Spotkanie, które prowadził ks. Pierluigi Cameroni, postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, zakończyło refleksję zaproponowaną przez 28 Kapitułę Generalną Zgromadzenia Salezjańskiego na temat “salezjańskiego sakramentu obecności”, podjętą przez Ośrodek Studiów “Opera dei Tabernacoli Viventi” i Sektor Formacji Konferencji Salezjańskich Inspektorii Włoch (CISI).

W pierwszym dniu, w kontekście 400. rocznicy śmierci św. Franciszka Salezego, ks. Morand Wirth SDB, wielki znawca doktora Bożej miłości, omówił temat “Św. Franciszek Salezy i duchowość ‘Żywych Tabernakulów’ w przesłaniach Jezusa do Very”. Porównując duchowość św. Franciszka i duchowość “Żywych Tabernakulów”, w obu przypadkach wskazał na miłość do Jezusa, która zajmuje centralne miejsce w obu tych doświadczeniach mistycznych. “Nie ma innej drogi niż Miłość” - mówi Jezus w jednym ze swoich przesłań skierowanych do Very Grity. “Zanurzcie się w otchłani mojej ogromnej Miłości”. I spośród wielu możliwych punktów na potwierdzenie tego ks. Wirth wybrał te, które wydają się najbardziej znaczące: powołanie do miłości, zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii, potrzeba oczyszczenia, ćwiczenie się w miłości, walka duchowa i misja apostolska.

Ks. Silvio Roggia, z Dykasterii ds. formacji, zabrał głos w piątek, 29 lipca. Wychodząc od niektórych tekstów biblijnych i od Ojców Kościoła, a także od niektórych przesłań Jezusa do Very Grity, poprowadził warsztaty pogłębiania i interioryzacji duchowości eucharystycznej we własnym życiu, w życiu wspólnoty, w pragnieniu wzrastania w potrzebie obecności Eucharystii w dziele wychowania i ewangelizacji. Ta metoda została bardzo doceniona, ponieważ z osobistej refleksji i kontemplacji oraz z braterskiej wymiany zdań wyłoniły się pewne inspirujące i praktyczne sugestie w kontekście stwierdzenia: “Zabierz mnie ze sobą”, które było typowe dla mistycznego doświadczenia Very Grity.

Szczególnym ubogaceniem tego spotkania była pielgrzymka do Bazyliki Watykańskiej z Eucharystią sprawowaną w grotach watykańskich przy grobie św. Piotra i modlitwą przy grobie św. Pawła VI. Paweł VI, jak przypomniała Mariarita Scrimieri, koordynatorka Ośrodka Studiów “Opera dei Tabernacoli Viventi”, zajmuje centralne miejsce w Dziele “Żywych Tabernakulów” nie tylko dlatego, że jego błogosławieństwo jako Ojca Świętego było niezbędne dla realizacji tego Dzieła, ale także dlatego, że został powołany do bycia pierwszym “Żywym Tabernakulum”, pierwszym “kamieniem” tego Dzieła.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.