SG – “SDB Change Congress”: wielkie oczekiwania w każdej części salezjańskiego świata

08 wrzesień 2022

(ANS – Rzym) – “Każdy, kto zawiaduje administracją salezjańską na szczeblu lokalnym lub krajowym, spełnia bardzo odpowiedzialne zadanie. Ekonom jest jak lokomotywa ciągnąca pociąg, nawet jeśli ks. inspektor swoimi radami wyznacza kurs. Nasza ekonomia potrzebuje takich “lokomotyw życia”, aby podstawowe zasady pedagogiki Księdza Bosko – rozum, dobroć i religia – zawsze towrzyszyły działaniom ekonomicznym w instytucjach salezjańskich”. Słowa pana Jeana Paula Mullera, ekonoma generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego, bardzo jasno ukazują rolę właściwych podejść, wizji i planowania Zgromadzenia na płaszczyźnie ekonomii, wskazując również na szczególne znaczenie zbliżającego się “SDB Change Congress” (Rzym, 19-23 września 2022).

Nawet jeśli droga Zgromadzenia w tej dziedzinie nie zaczyna się dopiero teraz – także dlatego, że kwestie, które będą omawiane w czasie Kongresu, są już od pewnego czasu przedmiotem refleksji i działań w wielu inspektoriach na całym świecie – to jednak zwołanie “SDB Change Congress” ma na celu danie silnego i regenrującego impulsu wszystkim salezjanom na całym świecie, wszystkim ich współpracownikom i wszystkim tym, którzy pracują dla integralnego dobra młodzieży: jego celem jest przedstawienie ostatecznych, wyraźnych wytycznych dotyczących niektórych kwestii, które wpływają i będą w coraz większym stopniu wpływać na życie młodych ludzi w nadchodzących latach – zrównoważona gospodarka, sztuczna inteligencja, komunikacja przyszłości i zapobieganie korupcji – przy jednoczesnym zachowaniu duchowości salezjańskiej i salezjańskiego przewodnictwa (leadership).

“Tematy tego spotkania są bardzo interesujące” – mówi w przesłaniu wideo ks. Martín Lasarte, przełożony wizytatorii Angoli. “Chciałbym skupić się na dwóch aspektach: pierwszy to walka z korupcją, ponieważ tak wiele krajów ma poważne problemy z transparentnością. Dla nas wychowawców jest to bardzo ważna sprawa, a zaczyna się od naszego dobrego przykładu życia i pomocy w kształtowaniu uczciwych obywateli. Druga sprawa to rolnictwo, które jest bardzo ważną kwestią dla całego świata, a szczególnie dla Afryki, co łączy się z zdywersyfikacją gospodarki i przekonaniem młodych ludzi do rolnictwa jako środka utrzymania, zapobiegając w ten sposób exodusowi z obszarów wiejskich do wielkich miast, jak i uwrażliwiając na stan przyrody, ponieważ różnorodność biologiczna jest zatracana”.

Na temat duchowości i przewodnictwa salezjańskiego wypowiedział się również przełożony inspektorii Boliwii, ks. Líder Justiniano Flores: “Istnieje ryzyko, że skupimy się na rzeczach materialnych, poszukując odpowiedzi na bieżące potrzeby. Ale tu właśnie wkracza ekonom generalny, by przypomnieć nam, że będąc ekonomami, jesteśmy przede wszystkim salezjanami; że zarządzając środkami i przeznaczając je na prowadzenie dzieł, przede wszystkim towarzyszymy odbiorcom naszego posłannictwa, a naszą misją jest ukazywanie im Jezusa i Ewangelii”.

Z inspektorii Filipin Północnych (FIN) jej przełożony, ks. Gerard Martin, przedstawił takie swoje oczekiwania: “Z pewnością zawsze potrzebujemy wsparcia dla naszych projektów i programów, a to, czego oczekujemy od Zgromadzenia, to wzmocnienie współpracy między inspektoriami, abyśmy mogli dzielić się kontaktami, zasobami, darczyńcami i dobroczyńcami i kontynuować to, co robimy”.

I wreszcie głos z Włoch Antonello Vedovato, salezjanin współpracownik i założyciel Fundacji “Edulife”, który będzie jednym z prelegentów na “SDB Change Congress”, podsumowuje: “Makro podziały ekologiczne, społeczne, kulturowe i duchowe, w połączeniu z technologiami sztucznej inteligencji i destrukcyjnymi gospodarkami sieciowymi, w połączeniu z globalną fazą pandemii i nieoczekiwanymi zjawiskami geopolitycznymi, sprawiają, że obecny czas jest erą nagłej i globalnej zmiany. W tym kontekście osoba ekonoma staje się fundamentalna, pozwalając znaleźć nowy zrównoważony rozwój, a to wszystko przy uwzględnieniu celu edukacyjnego i odpowiedniego zarządzania środkami, pozwalającego ten cel osiągnąć. Tworzymy największą w świecie sieć edukacji młodzieży. Każdego dnia spotykamy się z milionami młodych ludzi, co zachodzi w szczerej solidarności międzypokoleniowej. Oczami naszych młodych ludzi możemy wspólnie odkryć nowe formy zrównoważonego rozwoju w perspektywie przyszłości, rozpoznając jak być, jak robić i jak działać dla dobra wspólnego w świetle salezjańskiego charyzmatu”.  

Chcąc poznać pozostałych protagonistów “SDB Change Congress” i być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, należy odwiedzić stronę internetową Kongresu lub odpowiednie portale społecznościowe: Facebook, Instagram czy kanał YouTube.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.