Brazylia – Dalsze budowanie Sieci Komunikacji Społecznej Ameryki

19 wrzesień 2022

(ANS – Sao Paulo) – 13 września radca generalny ds. komunikacji społecznej, ks. Gildasio Mendes, przewodniczył spotkaniu Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Ameryki (ECSA). W czasie spotkania, w którym uczestniczyła jego ekipa, delegaci odpowiedzialni za stacje radiowe, Biuletyn Salezjański, wydawnictwa salezjańskie oraz odpowiedzialni za inne usługi w zakresie komunikacji społecznej, dokonali aktualizacjii programu działania komunikacji społecznej na kontynencie, uwzględniając w nim:

- wytyczne programowe Przełożonego Generalnego na sześciolecie po XXVIII Kapitule Generalnej, w szczególności propozycje dotyczące salezjańskiego sakramentu obecności, formacji salezjanów i świeckich na polu komunikacji cyfrowej, misji wspólnej ze świeckimi, ekologii integralnej i pracy z młodzieżą najuboższą;

- apel papieża Franciszka dotyczący Globalnego Paktu Edukacyjnego, w szczególności propozycji postawienia osoby w centrum komunikacji społecznej, misji kobiet w komunikacji, ekologii integralnej, protagonizmu młodzieży;

- propozycję Sektora Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego: komunikacja ewangeliczna, synodalna, salezjańska, zbieżna, uwzględniająca aspekt artystyczny.

W tym kontekście, po zakończeniu spotkania delegatów członkowie zespołu zatrzymali się na jeszcze jeden dzień obrad w Ośrodku “Piusa X” w mieście Lapa, aby zastanowić się nad programem komunikacji społecznej i najważniejszymi kierunkami działań w roku 2023.

W skład tej ekipy wchodzą przedstawiciele stacji radiowych, Biuletynu Salezjańskiego, wydawnictw i innych usługa, a także inne osoby z obszarów  języka hiszpańskiego i portugalskiego. Każdy sektor tej ekipy przedstawił dotychczas realizowaną pracę, a także programy i plany oraz kolendarz działań na rok 2023.

Wśród priorytetowych działań na najbliższy rok znalazło się przygotowanie do obchodów dwusetnej rocznicy snu ks. Bosko w 9. roku życia. Uzgodniono przy tym, że w poszczególnych inspektoriach zostaną przygotowane różne materiały, które będą udostępniane i rozpowszechniane przez odpowiednie media.

Ponadto omówione wydarzenia związane z kanonizacją Artemide Zattiego; poszczególne zespoły ds. komunikacji i ich delegaci utworzyli ofiacjalną grupę WhatsApp, w ramach której będą rozprowadzać materiały dotyczące kanonizacji w swoich inspektoriach.

Wreszcie zespół omówił końcowe przygotowania do udziału w Konsulcie Światowej, która odbędzie się  w Portugalii w październiku przyszłego roku, a także w Światowym Kongresie Komunikacji Społecznej, który zgromadzi delegatów tego sektora z całego świata w Rzymie w sierpniu 2024 roku.

Cała ekipa spotyka się online dwa razy w roku lub tak często, jak to jest konieczne, aby na bieżąco śledzić funkcjonowanie tego sektora. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.