Włochy – Drugi dzień “SDB Change Congress”: zastanawiając się wspólnie nad nową zrównoważoną ekonomią

21 wrzesień 2022

(ANS – Rzym) – Dzień wczorajszy, wtorek 20 września, drugi dzień “SDB Change Congress”, był bardzo intentynsywny. Złożyło się nań wiele wystąpień i spotkań, a rozpoczął się od słów pozdrowienia ze strony kard. João Braza de Aviza, prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W swoim wystąpieniu kardynał przeanalizował również Naukę Kościoła w odniesieniu do zadań i roli zakonnego administratora/ekonoma, co następnie streścił w trzech zwrotach: ukierunkować wszelkie środki na misję; rozliczać wybory, czyny i rezultaty; zadbać o to, aby wszystkie dobra były chronione, także na płaszczyźnie cywilnej, przy poszanowaniu norm kanonicznych i cywilnych.

Potem, w czasie pierwszej sesji dnia, zatytułowanej “Od pragmatycznego działania do strategicznego myślenia”, głos zabrali Antonello Vedovato, salezjanin współpracownik i założyciel Fundacji “EDULIFE”; Juan Pablo Salgado Guerrero z Politechniki Salezjańskiej w Quito, w Ekwadorze; ks. Maximus C. Okoro SDB, ekonom inspektorialny inspektorii Afryki Niger Niger (ANN), a także Angel Gudiña, odpowiedzialny za finansowanie korporacyjne i relacje instytucjonalne w “Misiones Salesianas”, Salezjańskiej Prokurze Misyjnej w Madrycie. Mówcy zwrócili uwagę na potrzebę przywrócenia prawdziwego znaczenia ekonomii we wspólnocie salezjańskiej, jako zarządzania wspólnym domem, a nie jako zwykłego działu. Następnie każdy z prelegentów odniósł się do ekonomii z własnej perspektywy: misyjnej, wizji globalnej, zarządzania dobrem wspólnym i pedagogicznej.

Po wspólnym obiedzie ks. Renato Tarcisio de M. Rocha SDB z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym ekonomię papieża Franciszka. Sesja zakończyła się prezentacją Stowarzyszenia “Don Bosco Network” i jego celów.

Prelekcja, która otworzyła sesję popołudniową, zatytułowana: “Energia przyszłości”, wygłoszona przez Emanuelę Chiang z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży, referentkę ds. ekologii integralnej, skupiła się na temacie ekologii integralnej, bazując na dokumencie “Salezjanie Księdza Bosko na drodze w kierunku zrównoważonego świata w świetle ekologii integralnej”. Następnie głos zabrała Sara Edmonson, dyrektor “Fortescue Future Industries” w Europie i Wielkiej Brytanii, która omówiła znaczenie produkcji energii odnawialnej, wielkiej innowacji dla młodzieży przyszłości. Następnie Daniel Ormeno, dyrektor ds. projektów innowacyjnych w rolnictwie “Net4Grow”, wyjaśnił główny cel projektów, którym jest zainicjowanie metody wymiany danych w ramach sieci Salezjańskich Szkół Rolniczych na całym świecie, wraz z kursami zawodowymi i możliwością odbycia praktyk w firmach działających w tym sektorze. Stanowi to wielkie wyzwanie, z którym łączą się szkolenie, innowacja i wymiana kulturowa, realizowane zgodnie z nauczaniem Księdza Bosko i mające zawsze na względzie przyszłość młodych ludzi.

Jako ostatni głos zabrał ks. Andrea Bozzolo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS), który przedstawił projekt “Green”, w ramach którego Uniwersytet zobowiązał się do znacznego zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

Dopełnieniem dnia była celebracja eucharystyczna pod przewodnictwem ks. Pierluigiego Cameroniego, postulatora generalnego ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, która została odprawiona w Katakumbach św. Kaliksta, a także wspólne spotkanie.  

Wystąpienia z tego dnia są dostępne na stronie “SDB Change Congress" na Facebooku, gdzie można śledzić także całe wydarzenie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.