Węgry – Poświęcenie “Via Lucis” w Péliföldszentkereszt

27 wrzesień 2022

(ANS – Péliföldszentkereszt) – W dniu 14 września w Péliföldszentkereszt, w Domu macierzystym salezjanów na Węgrzech, poświęcono 14 stacji “Via Lucis”, drogi upamiętniającej wydarzenia z życia Chrystusa i rodzącego się Kościoła od Zmartwychwstania Jezusa do Zesłania Ducha Świętego, zainicjowanej i rozpowszechnianej od 1988 roku przez Ruch “Testimoni del Risorto” (Świadkowie Zmartwychwstałego Pana), 20. grupę Rodziny Salezjańskiej. “Via Lucis”, która została zaprojektowana w Péliföldszentkereszt i biegnie wzdłuż leśnej ścieżki od domu salezjańskiego, jest dziełem Pétera Párkányi Raaba, rzeźbiarza nagrodzonego nagrodą Kossutha. Jest to pierwszy tego rodzaju obiekt na Węgrzech. Wyryte w kamieniu obrazy ukazują, że życie Chrystusa na ziemi nie zakończyło się wraz z ukrzyżowaniem, ale wciąż trwa.

Obrzęd poświęcenia “Via Lucis” poprzedziła krótka ceremonia, w której wzięli udział przedstawiciele władz kościelnych i cywilnych, a wśród nich wiceprzewodniczący węgierskiego parlamentu, János Latorcai, a także – członkowie wspólnot salezjańskich, Rodziny Salezjańskiej i sąsiednich parafii. Wszystkich gości powitał przełożony salezjańskiej inspektorii Węgier pw. św. Stefana Króla (UNG) ks. János Andrásfalvy SDB, który w swoim wystąpieniu stwierdził, że realizacja tak pięknej i od dawna upragnionej “Via Lucis” mogła się dokonać tylko dzięki pomocy hojnych dobroczyńców.

Istotnie, projekt stworzenia “Via Lucis” na Węgrzech został zainicjowany przez ks. Bélę Ábraháma SDB, przełożonego inspektorii UNG w latach 2012-2019, który zaczął promować to nabożeństwo jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.

W dalszej części swojego wystąpienia ks. Andrásfalvy podkreślił, że kontemplacja stacji Zmartwychwstania Chrystusa jest radością dla duszy i podziękował artyście Péterowi Párkányi Raabowi za realizację tego dzieła sztuki. Zwrócił też uwagę na fakt, że po bokach stacji znajdują się kody QR, które pozwalają poznać modlitwy i teksty odnoszące się do poszczególnych stacji, a tym samym pomagają w medytacji nad Bożym dziełem Odkupienia od Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy. Na koniec wyraził życzenie, aby “Via Lucis” przyciągała do Péliföldszentkereszt wielu pielgrzymów.

Następnie wiceprzewodniczący węgierskiego parlamentu skierował do wszystkich gości słowa pozdrowienia i pogratulował tego przedsięszięcia, po czym głos zabrał autor rzeźb. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi i poświęcenie przez ks. inspektora poszczególnych stacji.

Po poświeceniu “Via Lucis” odbyła się Msza św. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, pod którego wezwaniem jest właśnie kaplica w Péliföldszentkereszt. Eucharystię koncelebrował również ks. Béla Ábrahám SDB, który przez wiele lat był dyrektorem domu salezjańskiego i tego miejsca pielgrzymek. W homilii przypomniał czasy, gdy mocno zniszczona zabudowa tego miejsca była niemal stracona, ale dzięki wytrwałości, wysiłkom i ofiarom udało się ją zachować i ostatecznie odrestaurować.

Uroczystość zakończyła się koncertem muzyki gospel i agapą przeżytą w klimacie salezjańskiej radości.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.