Włochy – Przełożony Generalny do Córek Maryi Wspomożycielki: “Maryja Wspomożycielka będzie nadal dokonywać przez was wielkich cudów”

03 październik 2022

(ANS – Rzym) – W miniony piątek, 30 września, celebracją Eucharystii, której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, ojciec i ośrodek jedności Rodziny Salezjańskiej, zakończyło się Międzynarodowe Sympozjum nt. “Wkład Córek Maryi Wspomożycielki w edukację (1872-2022). Drogi, wyzwania i perspektywy”, zorganizowane przez Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych “Auxilium” z okazji 150. rocznicy założenia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (CMW).

Łącząc pamięć z odnowionym zaangażowaniem w perspektywie przyszłości, seminarium objęło różne aspekty: historyczny, który podkreślał zaangażowanie w edukację pokoleń wychowawców, którzy na pięciu kontynentach towarzyszyli potem ludziom młodym; pedagogiczny, w którym wskazano na aktualne pytania o to, jaką edukację należy zapewnić, aby właściwie odpowiedzieć na potrzeby młodzieży; związany z doświadczeniem, z prezentacją wyników dwóch badań, które dotyczyły 150-letniej historii CMW, systemu prewencyjnego i jego zastosowania dzisiaj przez CMW i świeckich współpracowników w środowiskach wychowawczych.

W sesji podsumowującej obrady Przełożona Generalna CMW Chiara Cazzuola wskazała na perspektywę przyszłości Zgromadzenia, które w 150. rocznicę założenia zamierza ożywić swoją misję edukacyjną i wychowawczą w różnych kontekstach. Zaznaczyła przy przy tym, że Sympozjum “nie było tylko doniosłym wydarzeniem, będącym rezultatem długich i starannych przygotowań”, ale stanowi “punkt wyjścia do nowej drogi pod sztandarem odpowiedzialności w odniesieniu do powierzonej nam młodzieży, wobec naszych Założycieli, wobec Kościoła i społeczeństwa w różnych kontekstach geograficznych i kulturowych, w jakich jesteśmy obecni”.

Uwieńczeniem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył Przełożony Generalny, a którą koncelebrowali ks. Francesco Motto SDB i ks. Stanisław Zimniak SDB, odpowiednio prezes i sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej (ACSSA), która była okazją do dziękczynienia Bogu za te 150 lat i do poproszenia św. Marii Dominiki Mazzarello - która jako pierwsza uwierzyła w przesłanie “Tobie je powierzam” - aby pomogła wszystkim córkom Maryi Wspomożycielki w poświęceniu się Panu na nowo, czyniąc to dla dzieła, które jest do dziś realizowane przez Zgromadzenie CMW dla dobra młodzieży.

W homilii Przełożony Generalny odnosząc się do 150 lat Zgromadzenia CMW, stwierdził, że “ta historia jest pełna cudów wychowawczych, sytuacji, w których miłość uzdrowiła tak wiele istnień, w których udało się wam przemienić miasta, wioski, przestrzenie i rodziny... i jest to chwalebna karta, która jest dzisiaj i będzie taka w przyszłości”.

Nawiązując do Słowa Bożego – “Bóg wybrał to, co jest pokorne na świecie” (por. 1Kor 1,27) - podkreślił, że siła Matki Mazzarello tkwi w jej miłości jako matki, w słabości, która stała się mocą, i w wierze. I zakończył słowami: “Zachęcam was, byście nadal wierzyli, że czeka nas piękna przyszłość”. Punktem, w którym wszystko się rozgrywa, jest moment, w którym chłopiec lub dziewczyna po spotkaniu z nami odchodzi z sercem pełnym wdzięczności za słowo, uśmiech, spojrzenie, jakim ich obdarzyliśmy. Myślę, że w tym tkwiła siła pierwszej Wspólnoty na Mornese, pierwszej Wspólnoty na Valdocco, pierwszych misjonarzy, którzy nie mieli prawie nic oprócz heroizmu i zaufania do Boga Ojca. W 150. rocznicę powstania Zgromadzenia CMW chcę powiedzieć, że jestem przekonany, iż w ten sposób Maryja Wspomożycielka będzie nadal dokonywać przez was wielkich cudów”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.