Afryka – Także “Don Bosco Tech Africa” angażuje się w zapobieganie przymusowej pracy w ramach kształcenia zawodowego

23 listopad 2022

(ANS) – Po raz kolejny "Don Bosco Tech Africa", organ koordynujący salezjańskie kształcenie zawodowe w regionie Afryki i Madagaskaru, miał zaszczyt wziąć udział w spotkaniu grupy międzynarodowych ekspertów na temat edukacji zawodowej w Afryce. Istotnie, ks. George TJ, dyrektor wykonawczy “Don Bosco Tech Africa”, znalazł się w gronie ekspertów zaproszonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) do uczestnictwa w regionalnych warsztatach wymiany wiedzy nt. "Umiejętności zawodowe pozwalające zwalczyć pracę przymusową”; te odbyły się w formie online w dniu 16 listopada.

W tym roku “Don Bosco Tech Africa” uczestniczył w panelach dyskusyjnych ekspertów na różnych forach i konferencjach: Włoskiej Współpracy na rzecz Rozwoju, Międzynarodowego Centrum Kształcenia Technicznego i Zawodowego UNESCO (UNESCO-UNEVOC), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W tym ostatnim przypadku tematem spotkania była rola kształcenia i szkolenia zawodowego w walce z pracą przymusową. Ks. TJ, zabierając głos, uwypuklił wkład salezjanów, które ci wnoszą dzięki swojej sieci ośrodków kształcenia zawodowego na całym świecie i na kontynencie afrykańskim.  

Salezjanin mówił o szczególnym wkładzie salezjańskiego kształcenia zawodowego w zapobieganie pracy przymusowej, skupiając się na aspekcie przygotowania młodych ludzi nie tylko do znalezienia godnego zatrudnienia, ale także do lepszej “jakości życia”. Jest to realizowane za pomocą różnych narzędzi, które odpowiednio opisał:  

–      Holistyczna edukacja młodego człowieka, skupiająca się nie tylko na umiejętnościach zawodowych, ale także na umiejętnościach życiowych, miękkich i dotyczących przedsiębiorcczości. Krótko mówiąc, chodzi tu o przygotowanie młodego człowieka do życia, a nie tylko do pracy.

–      Szczególną rolę odgrywają Biura Zatrudnienia, struktury, którym towarzyszą salezjanie osobiście, a w ramach których śledzone są postępy uczniów ośrodków zawodowych od momentu ich przybycia, pomagając im w przygotowaniu i realizacji ich programu życia zawodowego i osobistego; te są w stałym kontakcie z lokalnymi przedsiębiorstwami; pomagają młodym ludziom na etapie praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy, a także nie zrywają kontaktu z byłym wychowankiem po znalezieniu przez niego pracy i zatrudnienia albo też założeniu własnej firmy.  

–      Planowane jest wdrożenie "uznania wcześniejszej praktyki zawodowej” (RPL) ucznia, która wpisuje się w całość jego kompetencji zawodowych, niezależnie od tego, w jaki sposób ten je zdobył.

–      Bezpośrednie i konkretne wysiłki w celu dotarcia do grup marginalizowanych, takich jak byłe dzieci-żołnierze, dzieci ulicy, członkowie rodzin w trudnej sytuacji, więźniowie, uchodźcy...

Salezjańskie doświadczenie w tej dziedzinie było więc dzielone z ekspertami z MOP i Unii Afrykańskiej, a także z przedstawicielami różnych agencji rządowych, przedsiębiorcami i pracownikami.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.