Kolumbia – Zakończenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Hugo Orozco w inspektorii Bogoty

25 listopad 2022

(ANS – Bogota) – W dniach 30 sierpnia - 14 listopada ks. Hugo Orozco, radca regionu Interameryka, przeprowadzał, w imieniu Przełożonego Generalnego, nadzwyczajną wizytację w inspektorii Kolumbii-Bogoty pw. św. Piotra Klawera (COB).

W ramach tej wizytacji ks. Orozco miał okazję spotkać się z Radą inspektorialną, wszystkimi delegatami i odpowiedzialnymi za poszczególne sektory, świeckimi współodpowiedzialnymi za misję oraz z członkami 15 wspólnot lokalnych, spotykając się również z ich współpracownikami i młodzieżą. Rozmawiając z nimi wszystkimi, mógł zapoznać się z programem pracy realizowanym w inspektorii i z wyzwaniami, którym należy stawić czoła, aby misja salezjańska na rzecz młodzieży była jeszcze bardziej skuteczna wśród młodzieży, wzmacniając tożsamość charyzmatyczną; zapoznał się również ze stanem wdrożenia zaleceń Kapituły Generalnej 28.  

W ciągu dwóch i pół miesiąca ks. Orozco odbył spotkania, rozmowy, wziął udział w różnych wydarzeniach, świętach i uroczystościach, zgodnie z ustalonym programem. Okazując wielkiego ducha otwartości, prostoty i dyspozycyjności, wizytator był otwarty na wszelkie propozycje, ale przede wszystkim zajął postawę braterskiego słuchania wszystkich swoich współbraci.

Zafascynowany rzeczywistością duszpasterską inspektorii COB, gdzie ludzie, a zwłaszcza młodzież, są jej największym bogactwem, ks. Orozco na zakończenie wizytacji powiedział: “Pierwszą rzeczą, którą chciałbym się podzielić, jest to, że bardzo spodobał mi się sposób bycia dzieci i młodzieży w Kolumbii: łatwo jest się z nimi zaprzyjaźnić, ich spontaniczność bardzo mi się spodobała, a czasami koiła moje serce. Zapamiętam ich spontaniczność, łatwość nawiązywania przyjaźni i przywiązanie do Księdza Bosko”.

Szczególnym momentem tej wizytacji była Eucharystia, której przewodniczył, dziękując za kanonizację św. Artemidesa Zatti, co miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel, z udziałem Rodziny Salezjańskiej i młodzieży z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.

“To wspaniałe doświadczenie pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy Bogu za te piękne dni towarzyszenia” – mówią salezjanie z Inspektorialnego Biura Komunikacji Społecznej. “Jego prostota, jego aktualne słowa, braterstwo, pouczenia zachęcają nas, napełniają nadzieją, by iść dalej. Mogliśmy dostrzec, że pozostajemy w harmonii ze Zgromadzeniem”.

Zapamiętamy te jego słowa: “Największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami, jest misja: i nie mówię tu o przestrzeniach fizycznych, ale o przestrzeniach miłości. Pracy jest dużo i musimy być zdolni do podejmowania decyzji, które pozwolą nam podtrzymać zawsze żywą tę naszą misję miłości”. 

Ostatnim punktem tej wizytacji było spotkanie ze wspólnotą salezjańską, w czasie którego odczytał protokół końcowy i dała pewne zalecenia, wyrażając zadowolenie z tego, co zobaczył i czego doświadczył we wspólnocie inspektorialnej w ciągu tych wszystkich dni pobytu.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.