Kenia – “Salezjańskie Towarzyszenie Duszpasterskie”

28 listopad 2022

(ANS – Nairobi) – W dniach 14-18 listopada Salezjańskie Centrum Formacji dla Afryki i Madagaskaru (ang. SAFCAM) przeprowadziło swoje pierwsze warsztaty formacyjne w Ośrodku “Don Bosco Youth Educational Service” w Nairobi, na temat “Salezjańskie towarzyszenie duszpasterskie”. W tych warsztatach, zorganizowanych przez salezjanów z inspektorii Afryki Wschodniej (AFE), które prowadzili Alex Mulongo i Philip Lazati. uczestniczyło 11 osób.

W czasie pierwszego dnia prowadzący  przekazali niezbędne informacje, pomagając uczestnikom zrozumieć naturę, znaczenie i metodę salezjańskiego towarzyszenia duszpasterskiego. Oprócz niektorych dokumentów Kościoła, takich jak “Pastores dabo vobis”, odniesiono się również do zaleceń 28. Kapituły Generalnej Zgromadzenia w tym względzie.  

Istotnie, KG28 podkreśliła z naciskiem, że salezjanie są formowani “w” misji, a nie zwyczajnie “dla” misji. Stąd też wszyscy salezjanie są zachęceni do głębszego  “zastanowienia się” nad  swoją pracą wychowawczo-duszpasterską i “uczenia się” w większym stopniu na bazie swoich doświadczeń związanych z apostolatem. Zauważono również, że słuchanie własnych oduczuć stanowi wyzwanie dla wszystkich i pomaga we wzajemnym uczeniu się. A wszystko to może pomóc synom Księdza Bosko stać się prawdziwymi “salezjanami pasterzami”, zdolnymi do pomagania innym na bazie własnych doświadczeń.

Od drugiego dnia formacji uczestnicy pracowali w małych grupach, jak również w zespole, a główne szkolenie odbywało się przede wszystkim poprzez konkretną praktykę. Każdy z uczestników miał za zadanie przedstawić grupie jakieś doświadczenie duszpasterskie, pozytywne lub negatywne. W grupie było to nie tylko analizowane, ale także badane w kontekście odkrycia “serca” tego doświadczenia. Stąd też poproszono uczestników o przyjrzeniu się “przygotowaniu” duszpasterskiemu, związanym z nim obrazom biblijnym, uczuciom, które towarzyszyły duszpasterzom, reakcjom duszpasterskim, wynikającym z tego doświadczenia.

“To seminarium formacyjne na temat salezjańskiego towarzyszenia duszpasterskiego było sukcesem” – stwierdzili odpowiedzialni za SAFCAM. “Wszyscy byli zadowoleni z tego pierwszego spotkania, a to szkolenie będzie prowadzone również na poziomie regionu Afryka-Madagaskar w języku angielskim, a później w języku francuskim. Jest to bardzo ważny krok w ciągłej formacji Regionu”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.