Gwinea Konakry – Wsparcie na odległość dla dzieci z Gwinei Konakry

30 listopad 2022

(ANS – Konakry) – Dla Gwinejczyków 5 września 2021 roku to dzień, w którym w wyniku zamachu stanu został obalony pierwszy prezydent, który wyszedł w wolnych wyborach. Od tego czasu minęło 11 lat, w czasie których obietnice i nadzieje na reformy i większą wolność były stopniowo i nieuchronnie niweczone.

W Gwinei Konakry, która liczy około 12 milionów mieszkańców, większość ludzi żyje z dnia na dzień, poruszając się na poziomie ekonomii własnych potrzeb, która nie uwzględnia dochodów związanych z zasobami naturalnymi, w które ten naród jest bogaty. Kraj ten posiada pierwsze na świecie złoża boksytów, minerału niezbędnego do produkcji aluminium.

Do szczególnie trudnej sytuacji na świecie, która była spowodowana pandemią, dochodzą jeszcze konsekwencje wojny na Ukrainie i sankcje wobec Rosji. Ceny ropy, boksytów i zbóż poszybowały w górę, a najbiedniejsze kraje, do których niestety można zaliczyć Gwineę Konakry, dramatycznie ponoszą tego konsekwencje. Ponadto niestabilność polityczna kraju nie daje żadnych gwarancji tym bogatym krajom, które zdecydowały się zainwestować w Afryce, przede wszystkim Chinom, wiodącemu importerowi boksytów z Gwinei.

Obecność salezjanów

Konakry, stolica Gwinei, to kosmopolityczne miasto, które ściąga rodziny, dzieci i młodzież ze wszystkich regionów kraju. Rozwinięta w stolicy działalność gospodarcza obraca się wokół rybołówstwa i handlu, ale większość ludzi wykonuje dorywcze prace, które przynoszą bardzo niewielkie korzyści ekonomiczne.

Po szkole dzieci i młodzież trudnią się głównie handlem nieformalnym, aby jakoś zaspokoić potrzeby swoich rodzin: sprzedają chusteczki i jedzenie na skrzyżowaniach ulic, czyszczą buty, pracują jako czyściciele okien, wykonują małe prace, które tak naprawdę nie poprawiają sytuacji ekonomicznej ich rodziców. Edukacja w Gwinei Konakry nie zalicza się do obszarów, o które rząd  dba najbardziej, czego dowodem jest fakt, że uczniowie tego kraju znajdują się na dole listy, gdy chodzi o Afrykę Zachodnią.

Pierwsza placówka salezjanów Księdza Bosko w tym kraju datuje się na rok 1986, a ostatni ośrodek, który powstał, to Zespół Szkół “Saint Jean Bosco”, utworzony 2015 roku. Także  w Kankan został otwarty Ośrodek kształcenia zawodowego “Don Bosco”, zaś w Siguiri stworzono kompleks szkolny, który przede wszystkim służy najbardziej zagrożonym dzieciom i młodzieży.

Do Zespołu Szkół “Saint Jean Bosco – Conakry” uczęszcza około 370 uczniów. Szkoła podstawowa powstała w październiku 2021 roku w celu podniesienia poziomu edukacyjnego dzieci, szczególnie tych mających trudności w nauce. Liczba uczniów bardzo szybko się zwiększyła, podniósł się również poziom nauczania. 90% dzieci, które uczęszczają do szkoły, pochodzi z ubogich rodzin. Dzięki “Missioni Don Bosco” można było przydzielić stypendia 39 z tych dzieci, a teraz pragnieniem jest wsparcie kolejnych 23 dzieci w roku szkolnym 2022/23. Jest to pomoc finansowa na okres trzech lat, przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, które uczęszczają do pierwszych trzech klas szkoły podstawowej.

Adopcje na odległość są narzędziem, które może coś zmienić, ponieważ pozwalają one rodzinom, które z nich korzystają, posłać dzieci do szkoły, gdzie te otrzymują również posiłek i znajdują opiekę w bezpiecznym, przyjaznym dla dzieci,  środowisku. Prawdziwym wyzwaniem, biorąc pod uwagę bardzo niski poziom edukacji, jest uświadomienie dorosłym tego, jak ważne jest kształcenie ich dzieci w sytucji, gdy z jednej strony rodzinom brakuje zasobów ekonomicznych, a z drugiej strony – odpowiednich narzędzi kulturowych, które są kluczem do zagwarantowania konkretnych możliwości dla ich dzieci, nowych pokoleń, które przecież stanowią przyszłość kraju.

Źródło: Missioni Don Bosco 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.