SG – Spotkanie na temat znaczenia Biuletynu Salezjańskiego w zmieniającym się świecie

06 luty 2023

(ANS – Rzym) – Biuletyn Salezjański (BS) jest oryginalnym tworem Księdza Bosko. Ten powołał go do życia w sierpniu 1877 roku. Sam przygotował pierwszy numer. Dziś jest publikowany w 132 krajach świata, w 62 wydaniach i czytany w 31 językach, po wielu latach zachowując swoją niewiarygodną witalność. Wszystkie zasługi należy przypisać jego wynalazcy, który miał zdumiewającą i jasną wizję przyszłości. Ksiądz Bosko był urodzonym człowiekiem przekazu.

Warto pamiętać, co o komunikacji społecznej mówił sam Ksiądz Bosko: “Żyjemy w czasach, w których trzeba działać. Świat stał się materialny, więc trzeba działać i rozsławiać dobro, które się czyni. Nawet jeśli ktoś dokonuje cudów, modląc się dzień i noc w swojej celi, świat nie zwraca na to uwagi i już nam nie wierzy. Świat potrzebuje zobaczyć i dotknąć” (Memorie Biografiche XIII, 126-127).

Biuletyn Salezjański jest inicjatywą samego Księdza Bosko. Między pierwszym wydaniem w 1877 roku, a wydaniem w 2023 roku upłynęło wiele czasu. Zmienił się format, ten jest wydawany w większej ilości krajów i w większej ilości języków. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi internetu i portali społecznościowych, Biuletyn Salezjański jest obecny w przestrzeni cyfrowej. Osoby odpowiedzialne za tę niezwykle ważną część charyzmatu salezjańskiego spotkają się w kwietniu 2023 roku w Turynie.

Spotkanie to odbędzie się w dniach 21-26 kwietnia na Valdocco, w sercu narodzin Zgromadzenia Salezjańskiego.  Jego organizatorem jest Sektor Komunikacji Społecznej. Planowane są również wizyty w miejscach związanych z Księdzem Bosko. W spotkaniu weźmie udział około 70 osób z całego świata: dyrektorzy i redaktorzy BS.

Wymiar charyzmatyczny, wymiar salezjański i zawodowy, komunikowanie dzisiaj z tożsamością salezjańską, wiarygodność i widoczność w zmieniającym się społeczeństwie, wartość, marka Biuletynu Salezjańskiego i stała relacja z czytelnikami – to niektóre z kwestii, które będą omawiane w czasie tego spotkania.

Spotkanie to jest zgodne z wytycznymi programowymi Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego po Kapitule Generalnej 28. Będzie ono okazją do podjęcia refleksji nad propozycją Przełożonego Generalnego (komunikacja charyzmatyczna i misja salezjańska) w kontekście pięciu wymiarów Sektora Komunikacji Społecznej: żywa komunikacja realizowana w sposób ewangeliczny, synodalny, salezjański, konwergentny i artystyczny. Inne cele to wymiana doświadczeń między osobami zaangażowanymi w BS na całym świecie, a także animowanie, towarzyszenie i wspieranie procesów odnowy BS oraz odpowiednie ukierunkowanie polityki informacyjnej BS.

W czasie tego spotkanie będzie mieć miejsce:

–    dzielenie się innowacyjnymi i owocnymi doświadczeniami BS związanymi z poszczególnymi inspektoriami;

–    zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi zarządzania Sektorem Komunikacji Społecznej w odniesieniu do BS na poziomie światowym, pracy w sieci, organizacji w regionach;  

–    pogłębienie wymiaru charyzmatycznego, salezjańskiego, duszpasterskiego, zawodowego i kierowania BS;

–    zastanowienie się nad możliwością pozyskania nowych czytelników w środowisku cyfrowym i nowych środowiskach metawersji ze spojrzeniem w przyszłość;

–    omówienie tematów Biuletynu Salezjańskiego na najbliższe 3 lata, zgodnie z programem Zgromadzenia.  

“Wspólnie chcielibyśmy kontynuować proces koordynacji działań związanych z publikacją papierową BS na całym świecie oraz przyczynić się do procesów digitalizacji i odpowiednich działań w internecie i mediach społecznościowych. Ważnym zadaniem jest dalsze utrzymywanie sieci kontaktów i uczenie się od siebie nawzajem nowych rozwiązań w zakresie prezentacji charyzmatu salezjańskiego” – mówią przedstawiciele Sektora Komunikacji Społecznej.

Najważniejszym zadaniem BS jest pomoc w rozpowszechnianiu charyzmatu salezjańskiego na całym świecie. Formy publikacji zmieniają się w czasie, ale treść niezmiennie dotyczy działalności Rodziny Salezjańskiej. Z pewnością BS dzisiaj to już połączenie formy drukowanej i cyfrowej. W szybko zmieniającym się świecie mediów cyfrowych jest to proces nieunikniony. Rozwój nowych technologii wymusza konieczność bycia innowacyjnym.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.