Polska – Rok wojny w Ukrainie: raport o wielkim zaangażowaniu Rodziny Salezjańskiej

23 luty 2023

(ANS – Warszawa) – Jutro, 24 lutego, minie rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. “Rocznica, o której wszyscy wolelibyśmy zapomnieć. Szczerze życzymy sobie, aby ta wojna nigdy się nie rozpoczęła. Nie był to jednak nasz wybór. Mogliśmy jedynie stawić czoła jej niszczącym skutkom” – mówią koordynatorzy pomocy na rzecz Ukrainy. W związku z tą smutną rocznicą Zespół Koordynacji Pomocy Ukrainie z siedzibą w Warszawie, który organizował akcję pomocy dla ofiar tej wojny na Ukrainie i w krajach sąsiednich, przedstawia małe podsumowanie i ocenę tego, co udało się zrealizować w tych wszystkich miesiącach wielkiego cierpienia i hojności, wyrażając jednocześnie wdzięczność wszystkim swoim dobroczyńcom, dużym i małym.

W sumie zebrano i wykorzystano na pomoc ponad 9,6 mln euro, dzięki wkładowi 66 instytucji, organizacji i wspólnot ze wszystkich pięciu kontynentów. Zrealizowane i wsparte projekty dotyczyły budowy schronów, wsparcia dla uchodźców za granicą i przesiedleńców, programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, specjalnego programu pomocy na czas zimy, a także ogólnego wsparcia w zarządzaniu tą tak złożoną sytuacją.

Tak o tym pisze dzisiaj ks. Krzysztof Grzendziński, odpowiedzialny za Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy Ukrainie z siedzibą w Warszawie:

Od początku marca 2022 r. Zespół Koordynacji Pomocy Ukrainie jest świadkiem wielkiej solidarności Rodziny Salezjańskiej z ofiarami wojny w Ukrainie. Dzięki wsparciu wielu Prokur Misyjnych, organizacji salezjańskich, Inspektorii oraz wsparciu koordynatora reagowania kryzysowego Zgromadzenia Salezjańskiego – ks. George'a Menamparampil, wspieranego przez Koordynatora „Don Bosco Network” – Fonny’ego Grootjans w pierwszych miesiącach, a następnie Angela Gudiña (obecnego Koordynatora DBN), zrealizowaliśmy ponad 100 projektów pomocy humanitarnej – zarówno materialnej (żywność, ubrania, koce, termosy i wiele innych), jak i wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, zajęć językowych, edukacji formalnej i nieformalnej oraz organizacji czasu wolnego dla ukraińskich dzieci. Jako zespół koordynacyjny w 2022 r. wysłaliśmy na Ukrainę 20 transportów pomocy humanitarnej, które zostały przekazane głównie za pośrednictwem Salezjanów i Sióstr Salezjanek pracujących w Ukrainie. W ścisłej współpracy z innymi polskimi Inspektoriami wspieramy uchodźców przebywających w naszym kraju. Po prawie roku od wybuchu wojny w domach salezjańskich w całej Polsce nadal przebywają goście z Ukrainy (obecnie około 250 osób), a naszym głównym celem w tej chwili jest wspieranie ich w usamodzielnieniu się i znalezieniu pracy. Proces poszukiwania pracy jest bardzo trudny. W niektórych małych miastach, w których znajdują się ośrodki salezjańskie, możliwości pracy pojawiają się tylko sezonowo lub prawie wcale. Kiedy tylko było to możliwe, Salezjanie angażowali lub zatrudniali Ukraińców w placówkach – utrzymanie budynku, gotowanie, opieka na dziećmi. Przeprowadziliśmy również ankietę na temat umiejętności i wykształcenia wśród przebywających u nas uchodźców i staramy się dopasować miejsca pracy do osób, które szukają pracy.

Od kilku miesięcy z radością obserwujemy proces integracji Ukraińców, zwłaszcza dzieci, z polską społecznością i cieszymy się, że możemy przyczynić się do zapewnienia im bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju. Wiele z tych osób zmaga się teraz z traumą spowodowaną wydarzeniami, przez które przeszły, dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby wsparcie psychologiczne było dostępne dla nich w każdej chwili.

Na co dzień utrzymujemy kontakt ze wspólnotami salezjańskimi na Ukrainie i staramy się jak najszybciej i skutecznie odpowiadać na potrzeby przedstawiane w imieniu osób, którym pomagają lokalnie i w innych częściach kraju. Wsparcie udzielane jest mieszkańcom parafii salezjańskich (grekokatolickich i rzymskokatolickich), wśród nich są również osoby wewnętrznie przesiedlone, szkoły, sierocińce i mieszkańcy obszarów najbardziej atakowanych przez Rosjan. Również salezjanie udzielają pomocy wschodnim częściom Ukrainy, najbardziej dotkniętym wydarzeniami wojennymi. Obecnie większość środków przekazywana jest na wsparcie mieszkańców Ukrainy będących pod opieką salezjanów w związku z panującą zimą. Niskie temperatury, kolejne przerwy w dostawie prądu, niedobory żywności, a przede wszystkim nieustanne ataki w różnych częściach kraju bardzo utrudniają życie Ukraińcom, zwłaszcza tym, którzy stracili domy i mienie z powodu wojny. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako Rodzina Salezjańska nie ustawali w niesieniu pomocy. W pierwszych dniach 2023 roku dwie ciężarówki z artykułami spożywczymi przyjechały do magazynu, który powstał we współpracy z Salezjanami z Lwowa w ramach projektu „Winterization”. Planujemy sukcesywnie zapełniać magazyn przedmiotami niezbędnymi do pomocy potrzebującym przy wsparciu darczyńców i partnerów.

Do zadań Zespołu Koordynacyjnego, oprócz gromadzenia informacji o potrzebach i przekazywania ich darczyńcom, należy zapewnienie, aby wszystkie procesy związane z realizacją i finansowaniem projektów były przejrzyste i jasne, a udzielana pomoc była odpowiednio udokumentowana. Pozwala to nie tylko uniknąć podwójnego finansowania projektów, ale przede wszystkim pozwala nam zweryfikować najpilniejsze potrzeby i nadać im priorytety. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej komunikacji i nawiązywaniu kontaktów między Prokurami, Zespołem Koordynacyjnym i Salezjanami pracującymi w Ukrainie.

Odpowiadając za koordynację, nie tylko obserwujemy i wspieramy proces dopasowywania potrzeb z agencjami darczyńców, ale także sami ubiegamy się o fundusze. W ten sposób zrealizowaliśmy dwa projekty ze środków polskiego MSZ dotyczące zakupu artykułów żywnościowych i nieżywnościowych oraz 8 pojazdów do dystrybucji pomocy humanitarnej na terenie Ukrainy.

Nic z tego nie byłoby możliwe bez wsparcia hojnych i otwartych darczyńców na całym świecie, którym w imieniu naszym i w imieniu Ukraińców chciałbym podziękować za pomoc i solidarność, którą okazują na co dzień.

Wszyscy mamy nadzieję, że wojna wkrótce się skończy i że pomoc humanitarna prowadzona przez Salezjanów zostanie zastąpiona pomocą rozwojową, której celem będzie odbudowa kraju”.

Ks. Krzysztof Grzendziński

Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy Ukrainie

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.