Indie – W Hyderabadzie wszystko jest gotowe na rozpoczęcie Wizyty d’Insieme regionu Azja Południowa

28 luty 2023

(ANS – Hyderabad) – Wizyty d’Insieme są narzędziem animacji Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej. Dzięki nim władze Zgromadzenia mogą zweryfikować drogę, jaką przebywają różne regionalne rzeczywistości salezjańskie i zapewnić, przy poszanowaniu specyficznych różnic, zbieżność i jedność. Jutro, 1 marca, w Hyderabadzie, w Indiach, rozpocznie się wizyta d’Insieme regionu Azji Południowej, pierwsza z serii siedmiu tego typu wizyt, które odbędą się w najbliższych miesiącach w różnych regionach salezjańskich.

Tradycyjnie w tej wizycie uczestniczy Przełożony Generalny, jego wikariusz, radcy sektorowi - Formacja, Duszpasterstwo Młodzieżowe, Misje, Komunikacja Społeczna, Ekonomia – oraz radca regionu. Wszyscy oni spotykają się z przełożonymi różnych okręgów salezjańskich w poszczególnych regionach, członkami Rad inspektorialnych, odpowiedzialnymi za różne urzędy i ośrodki o dużym znaczeniu w salezjańskim kontekście tego regionu, a także – z osobami spoza Zgromadzenia, które mogą predstawić miarodajne punkty widzenia i wnieść swój wkład.

Wizytacja, która rozpocznie się jutro w Hajdarabadzie, a zakończy w sobotę 4 marca, odbywa się sześć lat po ostatniej (Chennai 2017) i w znaczący sposób zaznacza się w środku drugiego sześciolecia rządów ks. Ángela Fernándeza Artime. Celem tych wizyt d’Insieme jest przede wszystkim ocena poziomu realizacji wytycznych zaproponowanych po 28 Kapitule Generalnej, refleksja nad statystykami salezjanów i nakreślenie przyszłych dróg misji salezjańskiej dla młodzieży w każdym regionie.

Głównym tematem wizyty d’Insieme dla Azji Południowej będzie: “Kroczyć razem na drodze wyznaczonej przez KG28”, a ten obejmie różne podtematy:

-     wzrost tożsamości charyzmatycznej w życiu salezjańskim. Promocja powołania i formacja salezjańska;

-     ożywienie duszpasterstwa młodzieży poprzez skupienie się na najuboższych z ubogich, dbając o trwałość misji;

-     współodpowiedzialność za misję: ze świeckimi i Rodziną Salezjańską;

-     tożsamość salezjańska w Azji Południowej: konsolidacja i ekspansja (rekonfiguracja);

-     współpraca i synergia ze Zgromadzeniem na poziomie zasobów ludzkich.

W dniu 28 lutego wszyscy uczestnicy wizyty d’Insieme - w sumie 126 osób – zgromadzą się w Hyderabadzie. Jutro, 1 marca, oficjalnie rozpoczną się obrady, które obejmą cztery sesje robocze; dwie przed południem i dwie po południu - przez trzy kolejne dni; będzie też odpowiedni czas wspólnej duchowości i braterstwa.

Po dokładnej obserwacji i spotkaniach z różnymi zespołami, Przełożony Generalny, wraz ze swoimi radcami, przedstawi wnioski końcowe.

Na koniec warto wspomnieć, że w dniach następujących bezpośrednio po wizycie d’Insieme, korzystając z obecności w Hajdarabadzie wszystkich przełożonych inspektorii regionu, odbędą się również spotkania Zgromadzenia (5-6 marca) i Rady (7-8 marca) Konferencji Salezjańskich Inspektorii Regionu Azja Południowa (SPCSA).

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.