SG – “Una pastorale giovanile che educa all’amore”, książka w sześciu językach

09 marzec 2023

(ANS – Rzym) – Po dwóch latach słuchania, syntezy i refleksji Sektor Duszpasterstwa Młodzieży opublikował w sześciu językach książkę pt. “Una pastorale giovanile che educa all’amore” (Duszpasterstwo młodzieży, które wychowuje do miłości).

Ks. Miguel Angel García Morcuende, jeden z dwóch autorów tej pozycji, wyjaśnia, że “Ksiądz Bosko świadomie zdecydował się na bezpośrednie zaangażowanie w życie i sytuacje materialne, emocjonalne, psychiczne i duchowe swoich wychowanków. Wiele ich historii, mówiących o opuszczeniu i samotności, kryło złożone sytuacje, które on sam pomagał rozjaśniać i odpowiednio ukierunkować. Zwrócenie uwagi na wymiar afektywny było stale obecne w jego systemie prewencyjnym”.  

Ze swojej strony Antonella Sinagoga stwierdza, że “w aktualnym kluczu interpretacyjnym wychowanie afektywne jest dziś okazją do wsłuchania się i przyjrzenia się obawom, wątpliwościom i prowadzonym badaniom w zintegrowanej perspektywie. Uczuciowość i seksualność to dwa zasadnicze aspekty dobrostanu, które mają towarzyszyć relacjom międzyludzkim przez całe życie”.

Książka ma być dla wychowawców narzędziem do usystematyzowania pojęć i postaw związanych z edukacją afektywną i seksualną. Takie połączenie wiedzy i zachowań będzie stopniowo prowadzić do rozwoju umiejętności i kryteriów, które pomogą wychowawcy towarzyszyć młodym ludziom i kierować nimi w elastyczny i odpowiedni sposób we wszystkich kontekstach życia.

–      Pierwszy rozdział to odczytanie obecnej sytuacji, w której głównie płciowość jest sprowadzana do rzeczy, wyrażana i eksponowana jak towar, uniemożliwiając rozwój autentycznych relacji. Wszystko to łączy się z  odpowiedzialnością wychowawcy.

–      W drugim rozdziale, po ponownym zdefiniowaniu głównych cech dorastania i odpowiadających im zadań rozwojowych, przechodzimy do analizy niektórych pytań i problemów młodych na obszarze relacji i cielesności.

–      W rozdziale trzecim przedstawiono pewne przesłanki koncepcyjne w perspektywie opracowania ram teoretycznych, które pozwolą na możliwie wszechstronne ujęcie i zajęcie się tym tematem. Bezkrytyczne rozumienie może uniemożliwić wychowawcy zajęcie się tymi zagadnieniami w sposób wystarczająco wyważony.

–      Aby nadać sens temu delikatnemu i istotnemu obszarowi misji wychowawczej, czwarty rozdział analizuje postawę Jezusa, rozpoznając, w jaki sposób w niektórych wydarzeniach ewangelicznych tworzył On konkretne miejsca przyjęcia.

–      Piąty rozdział analizuje drogę Kościoła, skupiając się w szczególności na Amoris laetitia, która proponuje drogę dialogu, nadając szczególne znaczenie słuchaniu i zrozumieniu.

–      Szósty rozdział zawiera pewne praktyczne refleksje dotyczące obszarów, które wychowawcy powinni zgłębić w celu swojego osobistego rozwoju. Zgłębione zostały i omówione wyzwania, na które wskazano w czasie spotkań z delegatami duszpasterstwa młodzieży.

–      W siódmym rozdziale omówiono dziesięć kryteriów wychowawczych z perspektywy salezjańskiej; wszystkie one są związane z kwestiami omówionymi wcześniej.

Czytelnicy będą mogli przyjrzeć się związkom między Pismem Świętym, Magisterium Kościoła, etyką, naukami humanistycznymi i realnym życiem. Ta droga studium i dzielenia się spostrzeżeniami, w którym wzięło udział 60 osób i przedstawiciele licznych uczelni, stworzyła możliwość refleksji nad złożonym, aktualnym i pod pewnymi względami kontrowersyjnym tematem wychowania do miłości; jest to zatem “dzieło w toku”, w którym starano się wskazać niektóre z podstawowych kryteriów w kontekście globalnego towarzyszenia nastolatkom i młodzieży na drodze osiągania dojrzałości uczuciowej.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.