Indie – Odpowiedzialni za oratoria i ośrodki młodzieżowe z inspektorii INM dyskutują: “Znaczenie i aktualność Oratorium Księdza Bosko”

15 marzec 2023

(ANS – Chennai) – W ostatnią niedzielę 12 marca, w Domu inspektorialnym w Chennai miało miejsce spotkanie animacji dla osób odpowiedzialnych za Oratoria i Ośrodki Młodzieżowe indyjskiej inspektorii Chennai pw. św. Tomasza Apostoła (INM), które odbywało się pod hasłem “INM, BĄDŹ SALEZJAŃSKA - BĄDŹ SYNODALNA”.

W mieście Chennai, w południowych Indiach, znajduje się 20 placówek salezjańskich, w tym pięć czynnych oratoriów, które spełniają kryteria Oratorium z Valdocco. W kontekście takiego bogactwa osoby odpowiedzialne i delegaci z tych oratoriów spotkali się, aby przedyskutować, zweryfikować, odnowić i na nowo podjąć tę genialną inicjatywę Księdza Bosko. Debata dotyczyła ostatniej refleksji na temat oratoriów i ośrodków młodzieżowych radcy generalnego ds. duszpasterstwa młodzieży, ks. Miguela Angela Garcíę Morcuende, który osobiście pomagał w tej dyskusji uczestnikom, animując odpowiedzialnych za te ośrodki.  

Młodych uczestników łączył entuzjazm w poznawaniu i lepszym zrozumieniu charyzmatu Księdza Bosko; ci docenili inicjatywy proponowane przez Sektor Duszpasterstwa Młodzieży. Wyrazili również swoje obawy dotyczące wzmocnienia salezjańskiej misji w tym wymiarze. Ks. Patrick Antonyraj z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży w Rzymie zabrał głos zdalnie na początku spotkania, rzucając światło na teologiczne, historyczne i społeczne znaczenie i aktualność Oratoriów i Ośrodków Młodzieżowych.

“Bądź salezjański, bądź synodalny” – tym hasłem dzielili się wszyscy uczestnicy, zgłębiając różne tematy dotyczące oratorium. Animatorzy oceniali skuteczność swojej misji wychowawczej w oratorium oraz to, w jaki sposób może ona służyć młodym ludziom. Następnie dyskutowano o tym, jak zainicjować innowacyjne projekty, które ożywią działalność oratoriów, a także o skierowaniu większych zasobów ludzkich, pieniędzy i wysiłku na ten ważny obszar służby.

Potem delegat ds. duszpasterstwa młodzieży inspektorii INM, ks. John Christy, omówił podstawowe kwestie związane z oratorium. Wyjaśnił, że Jezus urodził się w Betlejem, umarł w Jerozolimie, ale działał w Galilei. Galilea była więc ziemią misji Jezusa w perspektywie ustanowienia Królestwo Bożego na ziemi. To właśnie Galilea przedstawiła Go światu. To tam powołał pierwszych uczniów. To tam rozwijał swoją osobowość, nauczał i dokonywał cudów. To w Galilei przekazał uczniom misji głoszenia i wstąpił do nieba. Następnie mówca idealnie połączył Galileę Jezusa z tym, czym dla Księdza Bosko było Valdocco: to Valdocco dało poznać Księdza Bosko światu, to Valdocco sprawiło, że wzrósł on w swojej osobowości, to tam uformował pierwszych uczniów, którzy założyli Zgromadzenie Salezjańskie.

"”Dziś potrzebujemy tego samego doświadczenia z Valdocco” – dodał. “Największą prawdą, jaką Ksiądz Bosko odkrył w wieku czterdziestu lat, było odkrycie, że tylko w oratorium, poprzez duszpasterstwo młodzieży może odpowiedzieć na wezwanie Boże”. Przywołując książkę Francesco Motto “Ripartre da Don Bosco. Dalla storia alla vita oggi” (Elledici, 2007), powiedział, że to właśnie ta podstawa sprawiła, że oratorium stało się istotnym elementem planu zbawienia dla młodych ludzi. Podkreślił również, że Oratorium Księdza Bosko było schronieniem dla wszystkich ubogich, pozbawionych środków do życia, młodzieży zagrożonej i byłych więźniów, a on sam nigdy nie żądał od nikogo zaświadczenia o dobrym sprawowaniu. Oratorium - podsumował - leżało u podstaw Zgromadzenia Salezjańskiego i nadal jest podstawą Salezjańskiego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego”.  

Następnie młodzi uczestnicy wspólnie dokonali analizy i oceny funkcjonowania istniejących oratoriów i ośrodków młodzieżowych, czyniąc to przy użyciu narzędzia analizy  “SWOT”, wyznaczając konkretne i realne kierunki działania w celu ulepszenia dotychczasowych działań. Podziękowali salezjanom za ich zaangażowanie na rzecz najuboższej młodzieży uczęszczającej do oratoriów i wraz z salezjanami podjęli mocne postanowienie bycia wiernymi duchowi oratoryjnemu i gorliwości apostolskiej Księdza Bosko.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.