Tanzania – Doroczne spotkanie interesariuszy “Don Bosco Tech Africa”

22 marzec 2023

(ANS – Dar es Salaam) – W poniedziałek 20 marca w Dar es Salaam w Tanzanii rozpoczęło się doroczne spotkanie interesariuszy (stakeholder) związanych z “Don Bosco Tech Africa”. Tegorocznemu spotkaniu, w którym uczestniczył również radca regionu Afryka-Madagaskar, ks. Alphonse Owoudou, przyświeca temat: “Przełożenie kształcenia i szkolenia zawodowego na możliwość zatrudnienia i podniesienie jakości życia młodych ludzi w Afryce”.

Kształcenie i szkolenie zawodowe zyskuje w Afryce coraz większą popularność i jest uważane za siłę napędową zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dlatego też “Don Bosco Tech Africa” zaproponował ten właśnie temat, aby zastanowić się, w jaki sposób można przekształcić Czarny Kontynent, aby ten mógł osiągnąć zrównoważony rozwój i zapewnić swojej młodzieży życie na wysokim poziomie. Jak podkreślono również w czasie tego spotkania, transformacji nie dokonuje się jedynie poprzez dowartościowanie kształcenia i szkolenia zawodowego, ale przede wszystkim poprzez konkretne strategiczne interwencje, inwestycje, sieci i współpracę z zainteresowanymi stronami.

To właśnie było powodem tego spotkania, które oficjalnie otworzył Enock Kayani, odpowiedzialny za ocenę i nadzór nad programami nauczania Krajowej Rady Kształcenia Zawodowego (NACTVET), który podkreślił świetną współpracę pomiędzy rządem Tanzanii a “Don Bosco Tech Africa”. Zaznaczył jednak przy tym, że istnieje jeszcze wiele możliwości i że sieć salezjańska powinna je wykorzystać, aby przyczynić się do jeszcze większego rozwoju salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego.

W swoim przemówieniu do uczestników ks. Owoudou przypomniał, że to spotkanie stanowi okazję dla wszystkich do poznania strategii, które mogą uczynić ośrodki kształcenia zawodowego bardziej skutecznymi i zrównoważonymi. Zachęcił również uczestników do bliższego poznania współpracy, jaka zachodzi między salezjanami a rządem Tanzanii, oraz do dzielenia się dobrymi praktykami, które mogą przynieść pozytywne zmiany w kształceniu zawodowym w Afryce.

“To dobry moment, aby zbudować sieci i uczynić je skutecznymi z korzyścią dla młodych ludzi. W ten sposób osiągniemy nasz cel, jakim jest zapewnienie młodym ludziom wysokiej jakości życia” – powiedział ks. George Tharaniyil, dyrektor “Don Bosco Tech Africa”.

W prowadzonych debatach uczestniczyły zainteresowane strony z różnych środowisk i należące do różnych poziomów: światowego, kontynentalnego, krajowego, branżowego, salezjanów, organizacji pozarządowych, dobroczyńców i beneficjentów.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci inspektorialni ds. duszpasterstwa młodzieży (PYD), koordynatorzy inspektorialni ds. kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), szefowie służb zatrudnienia, ekonomowie inspektorialni oraz szefowie biur planowania i rozwoju. Byli także obecni: ks. Jose Lorebeth Vivo z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży w Rzymie; ks. Dindo S. Vitug, dyrektor “Don Bosco Tech ASEAN”, "siostrzanego” ośrodka “Don Bosco Tech Africa”, który koordynuje działalność ośrodków kształcenia zawodowego w krajach Azji Wschodniej; wspomniany już inż. Kayani oraz Steffen Möhlendick, odpowiedzialny za projekty współpracy w niemieckiej salezjańskiej organizacji pozarządowej “Don Bosco Mondo”.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.