Argentyna – Trzeci dzień Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud: odkrywając początki salezjańskiej obecności w Ameryce

24 marzec 2023

(ANS – Pilar) – Czwartek, 23 marca, był trzecim dniem Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud. Ten dzień był szczególny w porównaniu z pozostałymi: po południu odwiedzono Buenos Aires, a dokładniej domy salezjańskie, do których w 1875 r. przybyli pierwsi salezjanie wysłani przez Księdza Bosko.

Po Jutrzni i powitaniu zgromadzonych ze strony ks. Justo Piccininiego, przełożonego inspektorii Brazylii-São Paulo i moderatora obrad tego dnia, sesja rozpoczęła od wystąpienia ks. Miguela Angela Garcíi Morcuende, radcy generalnego ds. duszpasterstwa młodzieży, który mówił na temat “Animacja powołaniowa i duszpasterstwo młodzieży jako inspirująca zasada i cel salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży”. Przedstawiono możliwe scenariusze animacji powołaniowej w każdej inspektorii i podkreślono konieczność wzmocnienia kultury powołaniowej w perspektywie pracy duszpasterskiej, która by zsynchronizowała pragnienia młodych ludzi z planem, jaki Bóg ma względem każdego z nich. Podkreślone zostały trzy momenty tego procesu: ogłoszenie, propozycja i rozeznanie powołaniowe. Na zakończenie radca przedstawił trzy drogi kultury powołaniowej: modlitwę, życie i działanie, które obejmują różne inicjatywy w odniesieniu do inspektorii, wspólnot zakonnych i Wspólnot Wychowawczo-Duszpasterskich (WWD).  

Następnie ks. Alfred Maravilla, radca generalny ds. misji, odniósł się do tematu “W kierunku obchodów 150. rocznicy pierwszej wyprawy misyjnej i tego co dalej”. Głównym celem tej refleksji było rozeznanie sposobu jak najlepszego wykorzystania rzeczywistości misyjnej regionu w kontekście obchodów 150. rocznicy (1875-2025) przybycia pierwszych salezjanów misjonarzy wysłanych przez Księdza Bosko na te ziemie, co dotyczy również wolontariatu i wymiaru misyjnego jako sposobności do rozwoju duszpasterstwa powołaniowego.

Mówił o tym, że duch misyjny jest konstytutywnym elementem salezjańskim i istotną częścią “Da mihi animas...”, którą powinien żyć każdy salezjanin. Wyjaśnił, że zasadniczą funkcją animacji misyjnej jest podtrzymywanie ducha misyjnego w każdym współbracie, wspólnocie salezjańskiej, WWD i inspektorii; że animacja misyjna jest powiązana z animacją powołaniową, która jest realizowana z udziałem wszystkich młodych ludzi.

Stwierdził dalej, że salezjańskie powołanie misyjne jest wezwaniem Pana w ramach wspólnego powołania salezjańskiego, do którego Bóg powołuje niektórych salezjanów. Należy również docenić wkład salezjańskich wolontariuszy misyjnych, którzy ci wnoszą w ramach duszpasterstwa młodzieżowego; zachęcił też do wzięcia pod uwagę wyzwania, na które muszą odpowiedzieć inspektorie w kontekście apeli Kościoła na poziomie kontynentalnym, a zwłaszcza ustaleń z Aparecidy.

Na koniec przedstawił drogę przygotowań Zgromadzenia do obchodów 150. rocznicy Pierwszej Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej, które będą się koncentrować na “dziękczynieniu, przemyśleniu dotychczasowego działania i ożywieniu ducha misyjnego”, co ma na celu podtrzymanie ducha misyjnego w każdym salezjaninie (być), a nie tylko podtrzymanie działalności misyjnej każdego salezjanina (działać).

Niedaleko stąd jest miejsce, gdzie wylądowali pierwsi synowie Księdza Bosko. To jest historia, początki, które zachęcają nas do zachowania wierności” – powiedział z kolei Przełożony Generalny, składając kwiaty pod figurą  Maryi Wspomożycielki. “Dziękuję za waszą piękną i znaczącą obecność. Bez dzieci, młodzieży i wychowawców byłaby to tylko wizyta turystyczna. Mury mają swoją wartość, ale wy dajecie im życie” – dodał.

Na koniec przywołał przykład św. Artemidesa Zattiego. “Bóg nadal błogosławi swój lud i świat, a czyni to za pomocą prostych środków, co widać na przykładzie tego prostego salezjanina koadiutora, który przeżył swoje życie w służbie chorym i słabym”. Jest to zachęta dla inspektorii do tego, aby nadal rozumiały, że świętość przechodzi przez głębokie ‘odczucie’ Boga życia, z którego następnie rodzi się służba i ten prosty sposób życia, w jaki żył Zatti”.

Po południu Przełożony Generalny, wraz z delegacją salezjanów, udał się do Bazyliki Maryi Wspomożycielki w dzielnicy Almagro w Buenos Aires. “To jest kościół pielgrzymkowy, tutaj przychodzimy jako pielgrzymi do naszego ośrodka życia wiarą. Przychodzimy, aby spotkać Boga i wtulić się w ramiona naszej Matki. Tutaj każdy odwiedzający może poczuć się jak dziecko, kochane i błogosławione” – powiedziała na powitanie salezjanka współpracownica Graciela Bordín.

Następnie zaprosiła przybyłych do zwiedzenia Bazyliki, zaczynając od Kaplicy Dziewicy, następnie Baptysterium i w końcu Krypty, gdzie podziękowała Przełożonemu Generalnemu za wizytę: “Dziękuję, Księże Ángelu za to, że jesteś Księdzem Bosko wśród nas”.

Na zakończenie popołudniowej wizyty w domu inspektorialnym ks. León zaprosił wszystkich do odwiedzenia nowych pomieszczeń Salezjańskiego Archiwum Historycznego w Buenos Aires, które powstały dzięki wsparciu Przełożonego Generalnego.

Ostatnim miejscem na trasie tej wizyty były kościół “Mater Misericordiae” i dom salezjański w dzielnicy Congreso. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, aby łatwiej było zwiedzić Muzeum Historyczne przylegające do kościoła. Wizyta w muzeum zakończyła się w kościele, gdzie przed Mszą św. zaprezentowano mapę przedstawiającą przybycie pierwszych salezjanów i ekspansję dzieła Księdza Bosko w Argentynie.

W czasie homilii Przełożony Generalny powiedział: “Cały kontynent amerykański, od Ushuaia do Vancouver, od Montrealu do Punta Arenas, jest pełen placówek salezjańskich. I naprawdę nie jest to wyraz jakiegoś ludzkiego programu, strategicznego programu... To Bóg stoi za tym wielkim snem”.

I zakończył słowami: “Jakież silne symboliczne znaczenie – które, jak mam nadzieję, nasi przekaziciele będą w stanie przekazać całemu światu – ma to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, Rada Generalna z inspektorami i współbraćmi z Rady wszystkich inspektorii Ameryki Południowej... Jednym słowem, świętujemy realizację tego marzenia, które, z Bożą pomocą, chcemy kontynuować: z tym samym entuzjazmem i tą samą pasją, jak wielu innych przed nami. Niech Pan nam błogosławi, niech Ksiądz Bosko nadal czuwa nad swoim Zgromadzeniem i swoją Rodziną Salezjańską”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.