SG – Dzień Misji Salezjańskich: Ubóstwo ewangeliczne

11 kwiecień 2023

(ANS – Rzym) – Kontynuujemy cykl refleksji w kontekście Dnia Misji Salezjańskich 2023, obchodzonego pod hasłem “Troska o stworzenie – nasza misja”, jak to czynimy 11 dnia każdego miesiąca. Dziś publikujemy fragment artykułu napisanego przez ks. Damiana Taiwo Akintemiego SDB, magistra nowicjatu w inspektorii AOS w Ghanie. Jego tematem jest: “Czym jest ubóstwo według Ewangelii?”

Często mówimy o ubóstwie jako o braku pieniędzy, jedzenia, schronienia czy innych podstawowych potrzeb. Kiedy jednak mówimy o ubóstwie ewangelicznym, mamy na myśli darmowy dar z siebie: dawanie i dzielenie się, przezwyciężanie nieustannej pokusy zysku, egoistycznej kalkulacji, wykorzystywania i manipulowania innymi, sobą lub rzeczami.

Ubóstwo, można powiedzieć, jest rzeczywistością samą w sobie i, prawdę mówiąc, jedną z najbardziej skomplikowanych. Postawa ubóstwa wymaga ciężkiego, praktycznego ćwiczenia się, tak ciężkiego i wymagającego, że Pan Jezus postanowił pokazać go bezpośrednio na swoim przykładzie. Ewangeliczne znaczenie salezjańskiego ubóstwa odkrywamy w Jezusie z Nazaretu, który, choć bogaty, stał się dla nas ubogi.

Przyjęcie dobrowolnego ubóstwa staje się wartością dla tych, którzy są powołani przez Boga do bycia zakonnikami. Dlaczego wybieramy życie w ubóstwie? – Wpatrując się w prostotę życia Chrystusa, który chcąc być ubogi, wybrał ubóstwo jako stałego towarzysza swojego życia i żył prostym stylem życia, aby wypełnić powierzoną mu misję.

Ten prosty styl życia jest widoczny wśród Afrykanów, którzy żyją w pocie czoła, wyrażając radość i zadowolenie z tego, co mają do dyspozycji. Salezjanie świadczą o ewangelicznej wartości ubóstwa prostym stylem życia odziedziczonym po Księdzu Bosko. Jedną z godnych podkreślenia rzeczy jest ich wrażliwość na środowisko, w którym żyją, i na ludzi żyjących wokół nich.  

Nasze ewangeliczne ubóstwo staje się czymś pozytywnym, gdy jest owocem i przejawem miłości do innych i do całego Stworzenia: jawi się jako charyzmat pokory, prostoty, oderwania, solidarności i braterstwa ze wszystkimi, począwszy od najbardziej potrzebujących, gościnności, “opcji na rzecz ubogich” i “promocji sprawiedliwości”, przezwyciężając wszelkie formy wyzysku, wygodnictwa (typu kapitalistycznego) i konsumpcjonizmu. W tym duchu odpowiadamy na zaproszenie Ojca Świętego do troski o nasz Wspólny Dom, aby żyć w radości, pokoju i harmonii.

Pełna treść artykułu dostępna jest w materiałach przygotowanych na DMS 2023 w językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.