Indie – “Uczyć się sztuki i pielęgnować marznia”: obóz letni dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji

22 maj 2023

(ANS – Chennai) – W dniach 12-16 maja Sektor Duszpasterstwa Młodzieży salezjańskiej inspektorii Indii-Chennai zorganizował pięciodniowy obóz letni pod hasłem “Uczyć się sztuki i pielęgnować marzenia” dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z Ośrodka “Don Bosco” w Ennore. W obozie wzięło udział prawie 196 dzieci ze społeczności plemiennych, slumsów, biednych wiosek i przedmieść stanu Tamil Nadu. Były to dzieci z obszarów wiejskich inspektorii Chennai, które najbardziej zasługiwały na udział w tego rodzaju obozie.

Te dzieci mają większe potrzeby niż ich rówieśnicy, a jednocześnie są to dzieci, których prawa są najbardziej naruszane. Każde wykluczone dziecko to stracona szansa. Celem tego letniego obozu było zatem stworzenie dla tych dzieci takiego środowiska, w którym mogłyby rozwijać w sposób kreatywny swoje umiejętności, skupiając się na wartościach społeczno-kulturowych. Obóz ten miał na celu budowanie odpowiedniej świadomości w odniesieniu do równości, różnorodności i integracji społecznej, czyniąc to poprzez intensywne szkolenie w zakresie sztuk performatywnych.

Obóz został zorganizowany przez ks. Johna Christy'ego, delegata inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieży, który uczynił to we współpracy z salezjanami ze wspólnoty w Ennore. Podczas tegp obozu dzieci uczyły się dziesięciu różnych form sztuki z pomocą 15 wolontariuszy i 15 opiekunów. Obóz artystyczny pozwolił zapoznać dzieci z niektórymi typowymi formami sztuki w stanie Tamil Nadu, które mają swoje korzenie w starożytności i są nadal kultywowane z entuzjazmem i oddaniem. W ten sposób dzieci zapoznały się z następującymi formami sztuki: teatr, paraiyattam, sztuka i rzemiosło, lalkarstwo, pantomima, zachodnie sztuki walki i fusion, silambam, karakattam i oyilattam.

Obóz ten zapewnił również dzieciom szkolenie w zakresie umiejętności życiowych, dając im cenną okazję do rozwijania i ćwiczenia umiejętności potrzebnych do obrony i promowania praw własnych i innych. Zapoznano ich z umiejętnościami, które przekształcą ich w liderów i odpowiedzialnych obywateli przyszłego społeczeństwa.

Na początku zajęć dzieci zostały podzielone na dziesięć grup po 20 osób, w ramach których uczyły się danej umiejętności przez kolejne pięć dni. Każdego dnia dzieci spędzały sześć godzin na nauce danej formy sztuki, co czyniły z wielkim zadowoleniem. Ponadto rano i wieczorem uczestniczyły w rozmowach dotyczących ich dobrostanu. Po południu dzieci miały okazję nauczyć się tańczyć i śpiewać z pomocą salezjańskich kleryków. Biorąc udział w różnych zajęciach, młodzi uczestnicy mogli doświadczyć typowego salezjańskiego środowiska radości i kreatywności.

Letni obóz zakończył się ceremonią wręczenia nagród, co miało miejsce w ostatnim jego dniu. Same dzieci były gospodarzami tego wydarzenia, prezentując różne formy sztuki, których się nauczyły; wszyscy mogli zaobserwować u nich większe poczucie własnej wartości, większą kreatywność, większy poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. Ks. Leo Joseph, salezjanin, dyrektor dzieła “Don Bosco Surbai”, był głównym gościem, podczas gdy gośćmi honorowymi byli: ks. Andrew Stephen, dyrektor “Don Bosco Anbu Illam; ks. Nallayan Pancras, dyrektor Salezjańskiego Instytutu Sztuk Graficznych (ang. SIGA) i ks. Joseph Franklin, sekretarz inspektorii INM. Spotkanie zostało ubogacone obecnością salezjanów odpowiedzialnych za różne grupy i ruchy związane z Duszpasterstwem Młodzieży inspektorii INM. Całe to wydarzenie było transmitowane na żywo na kanale YouTube: Aflame ministry - DBICA.

“Ksiądz Bosko był człowiekiem, który śnił; ten miał swój szczególny pierwszy sen w wieku dziewięciu lat i urzeczywistnił go w swojej misji na rzecz ubogich i opuszczonych młodych ludzi” – stwierdził ks. Christy i dodał: “Jesteśmy pewni, że doświadczenia i umiejętności związane z różnymi formami sztuki, zdobyte przez dzieci podczas tego obozu, pomogą im zrealizować swoje marzenia i osiągnąć swoje cele”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.