Sierra Leone – “Don Bosco Fambul”, punkt odniesienia, gdy chodzi o ochronę praw dzieci w kraju, obchodził 25 lat istnienia

08 luty 2024

(ANS – Freetown) – “Fambul”, co oznacza “rodzina” w kreolskim języku krio używanym w Sierra Leone, to nazwa salezjańskiej organizacji pozarządowej, która rozpoczęła swoją działalność w Sierra Leone w 1998 r., pod koniec wojny domowej, pomagając najpierw nieletnim zwerbowanym do walk. Od tego pierwszego programu pomocy i reintegracji rodzin powstało wiele innych, które tylko w ciągu ostatnich czterech lat pomogły prawie 11 000 dzieciom i młodzieży, którzy ucierpieli z powodu naruszenia ich podstawowych praw. Poprzez edukację salezjanie i duży multidyscyplinarny zespół pracowników socjalnych każdego dnia zmieniają życie dziesiątek dzieci i młodzieży, czyniąc ich protagonistami swojego życia i twórcami marzeń dotyczących przyszłości.

W centrum Freetown, stary budynek, którego każdy zakamarek został wykorzystany, jest głównym punktem odniesienia dla wszystkich potrzebujących dzieci w stolicy Sierra Leone. “Don Bosco”, bo pod taką nazwą  salezjanie są znani w całym kraju, wita, opiekuje się, chroni, pomaga i uczy wszystkich, którzy tu przychodzą. Salezjanie zaczęli od opieki nad dziećmi-żołnierzami, potem kontynuowali pracę z nieletnimi na ulicy, następnie zajęli się problemem przemocy fizycznej i psychicznej, nieletnimi ofiarami prostytucji, a teraz, realizując nadal te programy, opiekują się nastolatkami odbywającymi karę w więzieniu dla dorosłych w Pademba.

W ciągu 25 lat istnienia “Don Bosco Fambul” zyskał uznanie miejscowej ludności, stojąc po jej stronie podczas wojny domowej pod koniec ubiegłego wieku, w czasie epidemii Eboli, pomagając osieroconym dzieciom oraz ofiarom powodzi i osuwisk, które co roku nawiedzają stolicę.

“Don Bosco Fambul” ma bezpłatny numer telefonu 525, dostępny w całym kraju, 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku, który służy dzieciom i młodzieży, którzy doświadczają wszelkiego rodzaju przemocy.

Obecnie “Don Bosco Fambul” ma dwie lokalizacje. Pierwszy budynek, w centrum miasta, realizuje pierwsze programy interwencyjne: oprócz programu “Childline”, jest realizowany program “Don Bosco sobre Ruedas”, a chodzi o minibus, który wyrusza w nocy, aby pomóc nieletnim w sytuacjach ulicznych i prostytutkom. Projekt związany z więzieniem w Pademba zapewnia codzienne wyżywienie, wsparcie psychospołeczne i zajęcia rekreacyjne najbardziej narażonym więźniom, zwłaszcza najmłodszym i najbardziej chorym. Inny projekt, “Hope+”, wzmacnia pozycję dziewcząt i młodych kobiet, które są ofiarami rynku usług seksualnych, pomagając im poprzez szkolenia w zakresie hotelarstwa, gastronomii, krawiectwa czy fryzjerstwa, a także oferuje im możliwość formalnej edukacji. I wreszcie projekt “Eko”, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i zwiększenie liczby sadzonych drzew.

Gdy chodzi o drugi obiekt, ten znajduje się poza miastem. Jest to duży kompleks w pobliżu morza, otoczony zielenią i z dużymi terenami rekreacyjnymi, znany jako “New Fambul”. To tutaj znajduje się ośrodek terapeutyczny “Don Bosco Fambul”, składający się z czterech dużych budynków mieszkalnych dla dzieci objętych różnymi programami. Tutaj spędzają niezbędny w perspektywie połączenia się z rodzinami, a w międzyczasie mają zapewnioną edukację szkolną oraz wsparcie prawne i psychologiczne. Ośrodek posiada również boiska sportowe, przychodnię zdrowia, żłobek i zakwaterowanie dla wolontariuszy.

W grudniu ubiegłego roku “Don Bosco Fambul” świętował 25-lecie swojego istnienia. Przy tej okazji został otwarty ośrodek terapii, pionierski w tym kraju. Oferuje ono sesje terapeutyczne dla dzieci i ofiar wszelkiego rodzaju nadużyć. Wczesne więzi łączące młode matki z dziećmi są wzmacniane, a dogłębna analiza traumy dzieci jest przeprowadzana w celu opracownia skutecznego programu leczenia.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji salezjańskich z Europy i Ameryki, które współpracują z realizatorami programów “Don Bosco Fambul”, w tym “Misiones Salesianas”, Salezjańska Prokura Misyjna z siedzibą w Madrycie. W uroczystościach wzięli również udział członkowie różnych ministerstw Sierra Leone, organizacji międzynarodowych i oficjalni przedstawiciele ambasad Hiszpanii i Niemiec.

Raquel Fuente, dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Misji Salezjańskich, wraz z Maríą Eugenią Hernández, odpowiedzialną za Afrykę anglojęzycznej, uhonorowali przy tej okazji dyrektora “Don Bosco Fambul”, ks. Piotra Wojnarowskiego, dziękując za dotychczasową współpracę.

“ ‘Don Bosco Fambul’ jest najlepszą formą ochrony dzieci. Ksiądz Bosko pracował przez całe swoje życie we Włoszech na rzecz najbardziej bezbronnych nieletnich i młodych ludzi, a ‘Fambul’ właśnie to robi, dając w ten sposób najlepszy wyraz tej salezjańskości” - powiedziała dr  Hernández.

W ciągu tych 25 lat “Misiones Salesianas” finansowało i nadal finansuje liczne programy i projekty “Don Bosco Fambul”, a także udziela konkretnej pomocy na zakładanie szkół, warsztatów, instalowanie paneli słonecznych i sytuacje awaryjne. W ostatnich latach w Sierra Leone nakręcono dwa filmy dokumentalne wyprodukowane przez “Misiones Salesianas”: “Love” i “Libertad”, dotyczące odpowiednio programów dla nieletnich trudniących się prostytucją i dla nieletnich w więzieniu dla dorosłych w Pademba; ich prezentacja przyczyniła się do poprawy warunków życia nieletnich, którymi opiekują się salezjanie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.