RMG – “Shaping Tomorrow”. Przyszłość komunikacji społecznej w Rodzinie Salezjańskiej

23 luty 2024

(ANS – Rzym) – W ramach drugiego spotkania na drodze przygotowań do Sympozjum Komunikacji Społecznej 2024 “Shaping Tomorrow” (Kształtowanie jutra), które odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia 2024 r. na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS) w Rzymie, Sektor Komunikacji Społecznej Zgromadzenia proponuje proaktywne i uważne spojrzenie na to, w jaki sposób przygotować przyszłość komunikacji społecznej w Rodzinie Salezjańskiej, zaczynając już teraz. Przeczytajmy o tym wspólnie.

Świat nieustannie przekształca się w wyniku postępu technologicznego oraz dynamicznych zmian społecznych. Nowinki technologiczne czasem przypominają wyjątkowe efekty specjalne w filmie, wywołujące dreszcz emocji po mistrzowskim zastosowaniu montażu. W odmiennej konfiguracji technologiczno-społecznej, Rodzina Salezjańska, z jej długoletnią tradycją wychowania młodych ludzi, stoi przed wyzwaniem kształtowania przyszłości komunikacji w duchu Księdza Bosko. Hasło SHAPING TOMORROW staje się nie tylko mottem, ale także kierunkowskazem dla działań, które prowadzą do dynamicznego rozwoju komunikacji salezjańskiej na całym świecie. Przyszłość komunikacji salezjańskiej to podróż ku nowoczesności, ale z solidnymi korzeniami tradycji.

Rodzina Salezjańska stoi na progu innowacyjnej komunikacji, naznaczonej duchem personalizmu, troski o człowieka oraz poszanowania jego godności. W świecie cyfrowego przyspieszenia, SHAPING TOMORROW to budowanie mostów między pokoleniami oraz promowanie współpracy między różnymi instytucjami salezjańskimi na świecie. To również medialne działania inspirujące i zachęcające do aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności salezjańskiej.

Komunikacja salezjańska to nie tylko przekazywanie informacji, to przede wszystkim budowanie relacji. Wpływ rozwoju technologii na współczesne wyzwania komunikacyjne często zaciemnia ten bezcenny obraz w kolorystyce relacji międzyludzkich. Z drugiej strony, korzystając z nowych technologii, Rodzina Salezjańska przekracza granice, tworząc społeczność, której serce bije jednocześnie w wielu zakątkach świata.

SHAPING TOMORROW to zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu lepszej przyszłości przez mądrą i odpowiedzialną komunikację salezjańską. To zachęta do zrozumienia zmieniającego się obrazu komunikacji społecznej, przyswojenia zasad efektywnej komunikacji oraz dowartościowanie roli mediów. To również zmiany dotyczące dostosowania przekazów do odbiorców oraz komunikowania wielokanałowego. To także docenienie roli mediów społecznościowych w ewangelizacji, przyjęcie koncepcji misjonarzy cyfrowych, o której była mowa na Synodzie w Rzymie, w październiku 2023 roku i kierowanie się etyką chrześcijańską w komunikacji. W końcu to przypomnienie o konieczności przeznaczania odpowiednich środków finansowych na działania medialne oraz szukanie sposobów na edukację Rodziny Salezjańskiej w zakresie mediów i szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.

Zapraszamy na Sympozjum poświęcone komunikacji społecznej, które odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia 2024 roku, w Rzymie” - kończą zaproszeniem przedstawiciele Sektora Salezjańskiej Komunikacji Społecznej. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.