SG – “Shaping Tomorrow”: praca na rzecz szkolenia salezjańskich specjalistów ds. komunikacji społecznej

29 luty 2024

(ANS – Rzym) – W świecie informacji i komunikacji, który podlega ciągłej i postępującej ewolucji, doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem każdego profesjonalisty; dotyczy to również Rodziny Salezjańskiej. Przedmiotem Sympozjum Komunikacji Społecznej 2024 “Shaping Tomorrow” (Kształtowanie jutra), które odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia 2024 r. w pomieszczeniach Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie, również będzie ta kwestia. A w ramach przygotowań do tego spotkania przyjrzymy się dzisiaj właśnie tematowi szkolenia specjalistów ds. komunikacji społecznej.

Profesjonalizacja w mediach odnosi się do podnoszenia standardów, umiejętności, etyki pracowników, jak również do rozwoju technologii. Rozwijanie umiejętności zawodowych to ważny proces doskonalenia jakości pracy. Bez powyższych działań praca w mediach może stać się próbą otwierania nowych drzwi starymi kluczami. SHAPING TOMORROW to kształcenie profesjonalistów w dziedzinie komunikacji w Rodzinie Salezjańskiej.

Palącą potrzebą staje się doskonalenie specjalistów w dziedzinie mediów oddanych Kościołowi, zarówno kapłanów, osób konsekrowanych, jak i świeckich. Przykładem zaleceń może być dokument z Aparecida z 2007 roku. Biskupi obecni na V ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów zobowiązali się do formacji i towarzyszenia wiernym w praktyce działań w środkach społecznego przekazu. Oto niektóre postulaty zawarte w dokumencie (Aparecida, 2007, nr 486):

–       poznawać i doceniać tę nową kulturę komunikacji;

–       promować profesjonalną formację w zakresie kultury komunikacji wśród osób zaangażowanych w duszpasterstwie i [pozostałych] wiernych;

–       kształcić kompetentnych profesjonalistów od środków masowego przekazu, oddanych wartościom ludzkim i chrześcijańskim, którzy przemieniają ewangelicznie społeczeństwo, zwracając szczególną uwagę na właścicieli mediów, producentów, dyrektorów, odpowiedzialnych za programy, dziennikarzy i spikerów;

–       wspierać i optymalizować tworzenie przez Kościół własnych środków masowego przekazu, zarówno w telewizji, jak i w radiu, na stronach internetowych i w prasie;

–       być obecnym w środkach masowego przekazu: w prasie, radiu i telewizji, w kinie, na stronach internetowych, forach i wielu innych, aby uobecniać w nich tajemnicę Chrystusa.

SHAPING TOMORROW w trakcie cyfrowej rewolucji domaga się kształcenia profesjonalistów w dziedzinie mediów. Zmieniająca się kultura cyfrowa to obszar, w którym technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Również przemiany w sztuce, edukacji i rozrywce często wynikają z cyfrowej rewolucji. Także rozwój sztucznej inteligencji zapewne wpłynie na kulturę jak silny długotrwały deszcz; dlatego SHAPING TOMORROW to nagląca potrzeba specjalistów w aspekcie technologicznym i etycznym dotyczącym sztucznej inteligencji.

Rewolucja cyfrowa zmienia również paradygmat komunikacji i język ewangelizacji. Niewątpliwie potrzeba nowych form komunikacji oraz zrozumienia wzrastającej roli profesjonalnego contentu. SHAPING TOMORROW to profesjonalizacja w dziedzinie komunikacji medialnej w Kościele, która powinna odbywać się na następujących polach: jakość przekazu merytorycznego, kompetencje medialne twórców, technologia, profesjonalizacja contentu, edukacja, dbanie o finanse, wsparcie od odpowiednich przełożonych, jak również dojrzałość emocjonalna kierujących komunikacją, podejmowanie rozeznawania duchowego w kontekście wiary, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz etyka w pracy.

Zapraszamy na konferencję dotyczącą komunikacji, która odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia 2024 roku, w Rzymie” mówią na koniec przedstawiciele Sektoru Komunikacji Społecznej, który organizuje to wydarzenie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.