Indie – Współpraca między grupą rodzin a salezjańskim Instytutem “Niraivagam” zapoczątkowuje program szkoleniowy i rozwojowy dla dzieci z grup plemiennych

19 marzec 2024

(ANS – Kadambur– Jedyny w swoim rodzaju i bardzo użyteczny program szkoleniowy, będący wspólną inicjatywą różnych podmiotów został właśnie zakończony. Miało to miało miejsce 17 marca w Ośrodku Księdza Bosko w Kadambur, łącząc się również z ceremonią wręczenia certyfikatów uczestnictwa młodzieży plemiennej, która uczestniczyła w tym specjalnym kursie szkoleniowo-rozwojowym. Ten roczny kurs “Life Skills for Empowered Living” (Umiejętności życiowe dla samodzielnego życia) był możliwy dzięki wspólnemu wsparciu grupy rodzin związanych z jednym salezjaninem kapłanem, która pokryła koszty programu, i ośrodka “Niraivagam” - Salezjańskiego Instytutu Usług Psychologicznych Salezjańskiej Inspektorii Indii-Chennai (INM).

Tę inicjatywę zapoczątkował ks. Joseph Jeyaraj Swaminathan SDB, psycholog rozwojowy i psychoterapeuta, założyciel i dyrektor “Niraivagam” oraz profesor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie. .

Kadambur to odległa miejscowość w paśmie górskim Nilgiri, niedaleko Sathyamangalam, 475 kilometrów od stolicy stanu, Chennai. Jest to rejon, w którym uczniowie często porzucają szkołę średnią z powodu ubóstwa i braku perspektyw, głównie z powodu braku dostępu do szkolnictwa wyższego. Ten projekt szkoleniowy i rozwojowy w Kadambur wpisuje się w grupę sześciu priorytetów inspektorii, a zwłaszcza w to, co jest najwyższym priorytetem: “sprawienie, by nasze instytucje edukacyjne służyły najbiedniejszym z biednych i otwieranie nowych obszarów, które oferują najbiedniejszym to, co najlepsze”.

Jest to jedna z dobrych praktyk Ośrodka “Niraivagam”, który dociera do zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji uczniów z różnych instytucji edukacyjnych, zwłaszcza w salezjańskiej inspektorii Chennai w stanie Tamil Nadu w Indiach.

Zgodnie ze swoimi najlepszymi praktykami, Ośrodek “Niraivagam” wytypował grupę 84 chłopców i dziewcząt z "Don Bosco Centre" w Kadamburze, proponując im odpowiednio przygotowany program szkoleniowy, uwzględniający różne aspekty rozwoju osobistego, z określonymi celemi, odpowiednim podejściem do zarządzania czasem, ćwiczenia pamięci, poczucia własnej wartości, uczenia się umiejętności podejmowania decyzji, zarządzania emocjami, odpowiedzialnego i konstruktywnego korzystania z mediów, a także ćwiczenia się w zdobywaniu umiejętności przywódczych (leadership).

Program szkoleniowy został opracowany w taki sposób, aby wspierał osobisty rozwój młodych ludzi poprzez kreatywne interaktywne sesje i praktyczne ćwiczenia, dostarczając uczestnikom cennych narzędzi do stawiania czoła życiowym wyzwaniom z odpornością i pewnością siebie. Podczas wspomnianej ceremonii wręczenia nagród uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa i drobne upominki oraz mieli okazję zaprezentować zdobytą nową wiedzę, swoje talenty i umiejętności.

Ze względu na brak funduszy instytucjonalnych na wsparcie kursu, ten program mógł być zrealizowany dzięki współpracy z Ośrodkiem “Niraivagam” i 21 członkami różnych rodzin i bliskimi krewnymi samego ks. Swaminathana SDB, którzy poparli tę inicjatywę w konkretny sposób, wspierajac ją finansowo. Wszyscy sponsorzy wzięli także udział we wspomnianej, doświadczając licznych wyrazów życzliwości i wdzięczności za ich wspaniałomyślną pomoc. 

Zgodnie z tym, co powiedzieli, inicjatywa ta pokazała, że nie tylko beneficjenci zmieniają się dzięki tym programom, ale także sami “sponsorzy”, którzy oświadczyli, że są pod wrażeniem i bardzo zadowoleni z możliwości pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. Wszyscy zobowiązali się do dalszego wspierania i zaangażowania dalszych rodzin w przyszłe projekty Ośrodka “Niraivagam”.  

Salezjański Instytut Usług Psychologicznych “Niraivagam” od 10 lat służy wielu osobom w trudnej sytuacji psychologicznej, stale się rozwijając. Poprzez swoje programy dotarł do ponad 265 instytucji, 75 700 dzieci, 18 275 młodzieży, 45 800 rodziców, 13 600 nauczycieli i profesorów. Łącznie, dzięki różnym programom, wpłynęł pozytywnie na życie ponad 400 000 osób. I nadal będzie to robić, pomagając w integralnym rozwoju.

“Niraivagam” w języku tamilskim oznacza “siedlisko pełni”. Ten został założony przez salezjanów Księdza Bosko z inspektorii Chennai w 2014 roku. Jest to najnowocześniejszy instytut tego rodzaju, który posiada międzynarodowy zespół, oferując różne usługi psychologiczne i duchowe w celu wzmocnienia holistycznego rozwoju ludzi na przestrzeni całego życia.  

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.