Włochy – “Ubóstwo edukacyjne: obecność salezjanów i propozycja edukacyjna dla Sycylii

10 kwiecień 2024

(ANS – Katania) – W sobotę 6 kwietnia, w sali teatralnej “Don Bosco" Instytutu Salezjańskiego w Cibali, w Katanii, odbyło się Sympozjum nt. “Ubóstwo edukacyjne: salezjańska obecność i propozycja dla Sycylii”. Jego organizatorami byli: salezjańska inspektoria Sycylii pw. św. Pawła (ISI) i Komitet terytorialny Sycylii “Salesiani per il Sociale APS”. Ten właśnie Komitet, po Sympozjum, w godzinach popołudniowych odbył swoje spotkanie, aby omówić i potwierdzić swoje dalsze zaangażowanie na rzecz młodych odbiorców.

Sympozjum poświęcone tematowi ubóstwa edukacyjnego i odpowiedzi na ten problem ze strony Rodziny Salezjańskiej z Sycylii stanowiła ważną okazję dla całego środowiska edukacyjnego regionu inspirującego się systemem edykacyjnym Księdza Bosko do refleksji i wymiany doświadczeń oraz innowacyjnych propozycji. Podczas obrad uczestnicy nie ograniczyli się tylko do analizy problemu, ale omawiali konkretne strategie i poszukiwali skutecznych  rozwiązań w kontekście zwalczania ubóstwa edukacyjnego i  zapewnienia edukacji włączającej i na wysokim poziomie wszystkim młodym ludziom, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego.

Po powitaniu uczestników przez prefekta Katanii, dr Marię Carmelę Librizzi, a także arcybiskupa diecezji Katanii, abpa Luigiego Rennę i przełożonego salezjańskiej inspektorii sycylijskiej, ks. Giovanniego D'Andrei, miały miejsce dwa wystąpienia na tematy: “Znaczenie salezjańskiej propozycji wychowawczej” - ks. Francesco Preite, prezesa “Salesiani per il Sociale” oraz “Mapa obecności salezjańskiej na Sycylii” - ks. Alberto Anzalone, delegata inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieży. Te wystąpienia zrodziły potem interesującą debatę z udziałem licznie przybyłych salezjanów, specjalistów, młodzieży i członków Rodziny Salezjańskiej.

W drugiej części Sympozjum miał miejsce panel dyskusyjny, koordynowany przez dr Letizię Scandurrę, odpowiedzialną za Powszechą Służbę Cywilną i Projekty Społeczne salezjanów na Sycylii, w którym wzięli udział: prof. Giuseppe Vecchio, specjalista zajmujący się dziećmi i ich rozwojem w regionie sycylijskim; prof. Carlo Colloca, profesor socjologii na Uniwersytecie w Katanii oraz Giuseppe Lombardo, członek Zgromadzenia Regionalnego Sycylii i członek Komisji Usług Społecznych i Zdrowotnych. W trakcie dyskusji różni prelegenci starali się przedstawić, każdy zgodnie z specyfiką swojej pracy, różne konteksty ubóstwa edukacyjnego, a także wskazać odpowiednie pola zaangażowania w perspektywie przyszłości.  

“Było to przedpołudnie pełne dyskusji i zdobywania wiedzy. To wszystko zachęciło nas do jeszcze większej współpracy w kontekscie budowania odpowiedniej tkanki edukacyjnej  naszego terytorium” - powiedział jeden z uczestników spotkania.

Ze swojej strony ks. Preite stwierdził: “W obliczu tych danych dotyczących ubóstwa edukacyjnego na Sycylii nie możemy się poddawać ani ‘winić’ za to ubóstwo edukacyjne ubogich nieletnich i młodych ludzi. Nie możemy zatrzymać się na krzyżu, na Wielkim Piątku. Musimy iść w kierunku Wielkanocy. Jesteśmy wezwani do zmartwychwstania. Nie jest to tylko akt werbalny: jest to akt działania, konkretny”.

I właśnie po to, aby zilustrować konkretność salezjańskiego zaangażowania, ks. Preite wskazał na modelowy projekt walki z ubóstwem edukacyjnym, podkreślając, że współpraca międzyinstytucjonalna jest tajemnicą sukcesu: “Jako ‘Salesiani per il Sociale’ testujemy nowy program w różnych częściach Włoch: ‘OfficineDonBosco’. Zachodzi potrzeba współpracy między władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami, ośrodkami kształcenia zawodowego i trzecim sektorem, aby dać wspólnotową odpowiedź na potrzeby młodych ludzi o statusie NEET (którzy nie uczą się, nie studiują ani kształcą zawodowo) we Włoszech. Prywatny sektor społeczny nie jest w stanie sam zrobić wszystkiego: konieczne jest stworzenie sieci. Jak sugeruje papież Franciszek: ‘Będzie to wymagało połączenia sił wszystkich i jedności w działaniu’ (Laudato si', 219)”.

Jak wspomniano, Sympozjum miało swoją naturalną kontynuację w godzinach popołudniowych dla około 50 przedstawicieli różnych organów Komitetu terytorialnego “Salesiani per il Sociale”, którzy zgromadzili się w ograniczonej liczbie na swoim spotkaniu.

“Wraz z księdzem Preite, prezesem, a także Renato Cursim, dyrektorem wykonawczym “Salesiani per il Sociale” oraz ich zespołem, coraz bardziej jesteśmy przekonani o potrzebie pewnej reorganizacji naszej przynależności i działalności, wychodząc  od dokumentu programowego ‘Organizzare la speranza’ (Organizowanie nadziei), co chcemy czynić za przykładem Księdza Bosko, uważnego na najbiedniejszych młodych ludzi, z czujnym okiem na ubóstwo dzisiejszej młodzieży na naszej ziemi sycylijskiej” - powiedział na koniec inny uczestnik spotkania.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.