SG – “Shaping Tomorrow”: liderzy

12 kwiecień 2024

(ANS – Rzym) – Wszyscy poszukujemy liderów: takich, którzy mają wizję, odpowiednie umiejętności komunikacyjne, empatię, potrafią podejmować decyzje, motywować i budzić zaufanie wśród innych, a także potrafią rozdzielić zadania i są otwarci na informacje zwrotne. Szukamy liderów, którzy pracują w obszarze komunikacji społecznej. Dlatego też, w oczekiwaniu na Sympozjum Komunikacji Społecznej 2024 “Shaping Tomorrow”, które odbędzie się w dniach od 1 do 7 sierpnia 2024 r. w obiektach Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie, Sektor Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego proponuje artykuł, w którym zostały omówione trzy wybrane cechy lidera: zdolność do motywowania, umiejętności komunikacyjne i posiadanie odpowiedniej wizji.

Zdolność do motywowania

“Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie” - to słowa profesor Carli Northcutt. W rzeczywistości przekłada się to na niezbędną umiejętność motywowania współpracowników do przekraczania kolejnych, pozornie niemożliwych do pokonania granic. Lider, który skupia opinię publiczną na sobie, często dba przede wszystkim o swój pozytywny wizerunek, co może skutkować narcystyczną postawą, a nie umiejętnością motywowania innych.

Podobne słowa wypowiedział Harry S. Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych: „To niesamowite, jak wiele można osiągnąć, jeśli nie dba się o zaszczyty”. Troska o zaszczyty może być ogromnym obciążeniem dla lidera, który często nie zdaje sobie z tego sprawy. Ta aura wokół jego osoby może stworzyć niewidzialną granicę, nimb wyższości i niedostępności, co może sprawić, że ludzie nie będą za nim podążać, ale poczują się popędzani do swoich obowiązków. 

Motywacja zazwyczaj oznacza zdolność do stymulowania chęci osiągania celów. Oprócz pozytywnego wzmocnienia, niezbędne są takie umiejętności jak aktywne słuchanie, realne pochwały, zachęcanie do zmian, szacunek dla pracowników, konstruktywna krytyka, przejrzystość w działaniu i komunikacji, stawianie wyzwań, panowanie nad emocjami, poczucie bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji i sensu działania, pomoc w rozwoju kompetencji, odpowiednie wynagrodzenie, jasna komunikacja, empatia, zrozumienie motywacji pracowników, inspiracja i jasny podział zadań.

Umiejętności komunikacyjne

Jakiego koloru jest moja osobowość i umiejętności komunikacyjne? Pytanie to odnosi się do czterech kolorów osobowości opisanych przez psychiatrę Carla Junga i znanych dziś jako model DISC. Thomas Erikson w swojej pracy bardzo dogłębnie rozwija ten temat, opisując wpływ różnic kolorystycznych na naszą komunikację i relacje z otoczeniem. Według autora wyróżniamy cztery typy zachowań i sposobów komunikacji: czerwony, żółty, zielony i niebieski.  

Czerwoni to ludzie o cechach przywódczych, ekstrawertyczni, asertywni, ambitni, niezależni, o silnej woli, zorientowani na zadania, zorientowani na wyniki, dominujący i szybcy w działaniu. Żółte osoby są entuzjastyczne, przedsiębiorcze, optymistyczne, dobrze słuchają, są zorientowane na relacje, otwarte, kreatywne i zadowolone z życia. Zieloni są introwertyczni, zorientowani na relacje, przyjaźni, unikają konfliktów, są zrównoważeni, cierpliwi, spokojni, mają trudności z podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem konfliktów, są stabilni, niechętni do zmian. Niebiescy to ludzie o introwertycznej osobowości, dociekliwi, logicznie myślący, bardzo dokładni, szczegółowi i systematyczni w swojej pracy, nawet perfekcjoniści, z analitycznym umysłem.

Erikson wyjaśnia, że większość ludzi jest kombinacją różnych kolorów: około 5% populacji jest jednokolorowa, 8% dwukolorowa, a reszta to osobowości z trzema kolorami w sobie. Umiejętności komunikacyjne można i trzeba rozwijać. Niezależnie od wzorca komunikacji, warto badać i szukać odpowiedzi, które pomogą ci komunikować się poprawnie i zrozumieć sposoby, w jakie komunikują się inni. Skuteczny lider rozumie, że ludzie komunikują się na różne sposoby i jest świadomy własnego sposobu komunikacji, zwłaszcza gdy kieruje pracą innych.

Posiadanie wizji

Lider ma jasną wizję instytucji i grupy ludzi, którym przewodzi. Ponadto cechuje go odwaga w podejmowaniu niekiedy ryzykownych i niepewnych decyzji. Sun Tzu, w swojej radzie w „Sztuce wojny”, powiedział, że „dowódca bez odwagi nie może pokonać trudności ani zrealizować wielkich planów”. Prawdziwy lider to człowiek z wizją, który wie dokąd zmierza i dzieli się swoją wizją z pasją i entuzjazmem.  

Realizacja własnej wizji wymaga cierpliwości. „Im więcej masz mocy, tym więcej musisz mieć cierpliwości” - powiedział Seneka Młodszy. Posiadanie wizji oznacza odwagę do stawiania czoła problemom, które pojawiają się każdego dnia, zamiast odkładania ich na później w nadziei na spontaniczne rozwiązanie. „Wielu ludzi zużywa więcej energii na mówienie o problemach niż na ich rozwiązywanie” - powiedział Henry Ford.

Lider musi mieć nie tylko jasny obraz celów organizacji lub projektu, ale także posiadać umiejętność komunikowania tych celów w sposób, który inspiruje jego współpracowników. Jego wizja zapewnia kierunek, ale także pobudza do zaangażowania i motywuje w zespole. Inspirując innych do działania, lider staje się punktem odniesienia dla całej organizacji, wyznaczając jasne standardy i oczekiwania. Na koniec warto przypomnieć słowa Johna C. Maxwella: „Ludzie nie odchodzą z pracy, odchodzą od swoich liderów”. Podkreśla to znaczenie roli lidera w kształtowaniu atmosfery pracy i relacji w organizacji.

Zapraszamy na Sympozjum Komunikacji Społecznej, które odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia 2024 r. w Rzymie” - zapraszają przedstawiciele Sektora Komunikacji Społecznej Zgromadzenia.

“Shaping Tomorrow” jest już dostępny na Fecebooku i Instagramie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.