Włochy – “Accompaying when trauma hits 2024”: szkolenie w zakresie ustrukturyzowanego modelu edukacji i wsparcia psychologicznego w kontekście wojny

17 kwiecień 2024

(ANS – Rzym) – “Accompanying when trauma hits” to nazwa kursu szkoleniowego, który odbył się w dniach 3-17 kwietnia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS) w Rzymie. Kurs ten, zorganizowany przez UPS we współpracy z Fundacją “Don Bosco Nel Mondo” i “Don Bosco Network”, miał na celu dostarczenie odpowiednich narzędzi potrzebnych do zarządzania traumą i jej zapobiegania, a adresowany był do wychowawców, nauczycieli i członków Zgromadzenia Salezjańskiego pracujących w kontekście konfliktów zbrojnych. Wśród uczestników kursu byli przedstawiciele trzech inspektorii salezjańskich - inspektorii Bliskiego Wschodu (MOR), wizytatorii Ukrainy obrządku greckokatolickiego (UKR) i Inspektorii Krakowskiej (PLS) - a także diecezji donieckiej na Ukrainie.

Kontekst tego kursu jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę dane, jakie podaje “Peace Research Institute Oslo” (PRIO), według których w 2022 r. około 468 milionów dzieci żyło w strefach konfliktów. Dzieci te, często bezpośrednio zaangażowane w walki, są narażone na przemoc i drastycznie zmniejsza się ich bezpieczeństwo i poziom dobrostanu. W szczególności obszary w promieniu 50 km od stref konfliktów o wysokiej intensywności były miejscem przebywania dla 250 milionów dzieci, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inspektorie salezjańskie, znajdujące się na obszarach objętych konfliktem, które dzielą cierpienie miejscowej ludności, wyraziły potrzebę odpowiednich działań. W odpowiedzi Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Salezjańskiego opracował pilotażowy program szkoleniowy dla 22 osób z Bliskiego Wschodu i Ukrainy. Program ten dotyczy salezjańskiego modelu edukacji i wsparcia psychologicznego, który może być również stosowany w innych sytuacjach kryzysowych.

Wykładowcy z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, we współpracy z kolegami z Salezjańskiego Instytutu Uniwersyteckiego w Wenecji (IUSVE), przygotowali ten kurs, odpowiadając na potrzeby, jakie wyrazili uczestnicy tego kursu.

Kurs miał na celu odpowiednie przygotowanie osób do pracy w ich macierzystych kontekstach, co ci będą czynić z wykorzystaniem odpowiednich umiejętności przekształcania środowiska społeczno-edukacyjnego i radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami w sposób zapobiegawczy.

Program kursu obejmował trzy obszary tematyczne: pedagogiczny, psychologiczny i salezjański, a wykłady prowadzone są przez ekspertów z każdej dyscypliny. Kurs obejmuje opracownie odpowiednich ścieżek psychoedukacyjnych w typowym salezjańskim stylu, uwzględniając rozwój potencjału osobistego i przekrojowych umiejętności życiowych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.